УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Світлана Назарко Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-4841-9201
  • Інна Канцур Державний податковий університет https://orcid.org/0000-0002-3642-1670
  • Інна Познанська Одеський національний економічний університет https://orcid.org/0000-0001-7343-6663

Анотація

Стаття присвячена вивченню теоретичних та практичних аспектів управління людським капіталом під час війни. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю перегляду підходів до управління людським капіталом у зв’язку зі зміною його характеристик, умов формування, розвитку та збереження, що спричинено вторгненням російських військ на територію України. Мета статті – визначити пріоритетні напрями дій держави та бізнесу, спрямовані на підвищення ефективності управління людським капіталом в умовах війни. Для досягнення поставленої мети визначено поняття «управління людським капіталом» та його основні напрями, проаналізовано втрати людського капіталу під час війни, окреслено несприятливі умови для його формування, розвитку та збереження та на основі цього виокремлено нові підходи до управління капіталом та пріоритетні заходи держави та бізнесу, спрямовані на підвищення його ефективності. В процесі дослідження використані методи аналізу, синтезу, порівняння, індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено, що управління людським капіталом – це цілеспрямований управлінський вплив на суб'єкт управління (працівника), з метою розвитку об'єкта управління: професійних навичок, знань, компетенцій, мотивації, фізичних здібностей, соціально-психологічних відносин та інших елементів людського капіталу. В зв’язку з російським вторгненням перед роботодавцями постали нові виклики щодо управління людським капіталом, пов’язані як зі значними його втратами, так і з несприятливими умовами для його формування, розвитку та збереження. Для підвищення ефективності управління людським капіталом визначено пріоритетні напрями дій держави та бізнесу, зокрема: лібералізація податкового та трудового законодавства, підтримка українських компаній і людей, які повертаються з-за кордону та внутрішньо-переміщених осіб, реформування освіти, сприяння розвитку цифрової культури, повернення та утримання талантів, забезпечення добробуту працівників компаній, забезпечення гнучкості бізнес-процесів та трансформація бізнес-діяльності. Практичне значення дослідження полягає в можливості використовувати отримані результати українськими компаніями, які працюють в умовах війни.

Посилання

Брюхов А. М. Научный анализ понятий «человеческий капитал» и «управление человеческим капиталом». Челябинский гуманитарий. Научный журнал. 2012. № 1. С. 23–26.

Носкова К. А. Методы управления человеческим капиталом. Гуманитарные научные исследования. 2013. № 9.

Точиліна Ю. Ю. Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 26. Ч. 2. 89 с.

Over 9 million border crossings registered from Ukraine - UN agency. reuters.com, 2022. URL: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/

Гамалій І. Понад 9 млн українців виїхали з початку війни (ООН). lb.ua, 2022. URL: https://lb.ua/society/2022/07/14/523112_ponad_9_mln_ukraintsiv_viihali_z_kraini.html

Мельничук Ю. У Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки: скільки українських біженців працевлаштувати. zn.ua, 2022. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-polshchi-najnizhche-bezrobittja-za-ostanni-32-roki-skilki-ukrajinskikh-bizhentsiv-pratsevlashtuvali.html

Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів». lb.ua, 2022. URL: https://lb.ua/society/2022/07/27/524314_inna_sovsun_ya_vzhe_druge_desyatilittya.html

«Фільтраційні» операції, примусові зникнення і масові депортації українських громадян, вчиняємі Росією. ua.usembassy.gov, 2022. URL: https://ua.usembassy.gov/uk/russias-filtration-operations-forced-disappearances-and-mass-deportations-of-ukrainian-citizens/

Яковлєва О. Як почуваються українці після чотирьох місяців війни? Результати свіжого опитування. vikna.tv, 2022. URL: https://vikna.tv/test/opytuvannia/vtoma-ta-nestacha-snu-najbilshi-problemy-ukrayincziv-rezultaty-svizhogo-socziologichnogo-opytuvannya/

Близько 30% шкіл готові до навчання в режимі офлайн — Шкарлет. ukrinform.ua, 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3542631-blizko-30-skil-gotovi-do-navcanna-v-rezimi-oflajn-skarlet.html

Галицький А. В Україні продовжують знижуватися зарплати через війну: яким професіям платять найменше. economics.segodnya.ua, 2022. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/v-ukraine-prodolzhayut-snizhatsya-zarplaty-iz-za-voyny-kakim-professiyam-platyat-menshe-vsego-1621967.html

81% компаній допомагає працівникам в Україні та за кордоном – нове опитування «Делойт» в Україні та Американської торговельної палати в Україні. www2.deloitte.com, 2022. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html

Майже вдвічі зросла кількість людей, які ідентифікують себе громадянами України – опитування. nv.ua, 2022. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skilki-lyudey-v-ukrajini-vvazhayut-sebe-ukrajincyami-ostanni-novini-50263605.html

REFERENCES:

Bryukhov A. M. (2012) Nauchnyy analiz ponyatiy «chelovecheskiy kapital» i «upravleniye chelovecheskim kapitalom» [Scientific analysis of the concepts of "human capital" and "management of human capital"]. Chelyabinskiy gumanitariy. Nauchnyy zhurnal, 1, 23–26. (in Russian)

Noskova K. A. (2013) Metody upravleniya chelovecheskim kapitalom [Methods of human capital management]. Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniya, 9. (in Russian)

Tochylina Y. Y. (2019) Rol lyudskoho kapitalu v innovatsiynomu rozvytku natsionalnoyi ekonomiky [The role of human capital in the innovative development of the national economy]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 26(2), 89. (in Ukrainian)

Over 9 million border crossings registered from Ukraine – UN agency. (2022). Retrieved from: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/

Hamaliy, I. (2022). Ponad 9 mln ukrayintsiv vyyikhaly z pochatku viyny (OON) [Over 9 million Ukrainians have left since the beginning of the war (UN)]. Retrieved from: https://lb.ua/society/2022/07/14/523112_ponad_9_mln_ukraintsiv_viihali_z_kraini.html (in Ukrainian)

Melnychuk, Y. (2022). U Polshchi naynyzhche bezrobittya za ostanni 32 roky: skilky ukrayinskykh bizhentsiv pratsevlashtuvaty [In Poland, unemployment is the lowest in the last 32 years: how many Ukrainian refugees should be employed]. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-polshchi-najnizhche-bezrobittja-za-ostanni-32-roki-skilki-ukrajinskikh-bizhentsiv-pratsevlashtuvali.html (in Ukrainian)

Inna Sovsun: «YA vzhe druhe desyatylittya sposterihayu vidtik naykrashchykh, nayrozumnishykh vykladachiv i studentiv». (2022). [Inna Sovsun: "I have been watching the outflow of the best, smartest teachers and students for the second decade"]. Retrieved from: https://lb.ua/society/2022/07/27/524314_inna_sovsun_ya_vzhe_druge_desyatilittya.html (in Ukrainian)

«Filtratsiyni» operatsiyi, prymusovi znyknennya i masovi deportatsiyi ukrayinskykh hromadyan, vchynyayemi Rosiyeyu. (2022). ["Filtering" operations, forced disappearances and mass deportations of Ukrainian citizens committed by Russia]. Retrieved from: https://ua.usembassy.gov/uk/russias-filtration-operations-forced-disappearances-and-mass-deportations-of-ukrainian-citizens/ (in Ukrainian)

Yakovlyeva, O. (2022). Yak pochuvayutsya ukrayintsi pislya chotyrokh misyatsiv viyny? Rezultaty svizhoho opytuvannya [How do Ukrainians feel after four months of war? The results of a recent survey]. Retrieved from: https://vikna.tv/test/opytuvannia/vtoma-ta-nestacha-snu-najbilshi-problemy-ukrayincziv-rezultaty-svizhogo-socziologichnogo-opytuvannya/ (in Ukrainian)

Blyzko 30% shkil hotovi do navchannya v rezhymi oflayn – Shkarlet. (2022). [About 30% of schools are ready for offline learning – Skarlet]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3542631-blizko-30-skil-gotovi-do-navcanna-v-rezimi-oflajn-skarlet.html (in Ukrainian)

Halytskyy A. V. (2022) Ukrayini prodovzhuyut znyzhuvatysya zarplaty cherez viynu: yakym profesiyam platyat naymenshe [Wages continue to decrease in Ukraine due to the war: which professions are paid the least]. Retrieved from: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/v-ukraine-prodolzhayut-snizhatsya-zarplaty-iz-za-voyny-kakim-professiyam-platyat-menshe-vsego-1621967.html (in Ukrainian)

81% kompaniy dopomahaye pratsivnykam v Ukrayini ta za kordonom – nove opytuvannya «Deloyt» v Ukrayini ta Amerykanskoyi torhovelnoyi palaty v Ukrayini (2022). [81% of companies help employees in Ukraine and abroad - a new survey by "Deloitte" in Ukraine and the American Chamber of Commerce in Ukraine]. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2022/acc-deloitte-survey.html (in Ukrainian)

Mayzhe vdvichi zrosla kilkist lyudey, yaki identyfikuyut sebe hromadyanamy Ukrayiny – opytuvannya (2022). [The number of people who identify themselves as citizens of Ukraine has almost doubled – survey]. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skilki-lyudey-v-ukrajini-vvazhayut-sebe-ukrajincyami-ostanni-novini-50263605.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 557
Завантажень PDF: 1045
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Назарко, С., Канцур, І., & Познанська, І. (2022). УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-32
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають