ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СИСТЕМІ ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Ключові слова: ціноутворення, страховий продукт, страхова премія, ануїтет пренумерандо

Анотація

У статті розглянуто сучасні особливості ціноутворення на страхові продукти в системі довгострокового страхування. При цьому найголовнішими елементами, які визначають конкретну ціну страхового захисту в структурі її собівартості є нетто-тариф, на основі якого визначається страхова премія, як конкретна ціна стра- хового продукту. Оскільки ціноутворення на страхові продукти базується на визначенні теперішньої вартос- ті зобов’язань страховика, то пропонується використання аналогічного підходу в процесі формуванні ціни страхових продуктів. Довгострокове страхування базується на страхуванні життя, то особливого значення набуває порядок ціноутворення на страхові продукти при довічному страхуванні. В такому випадку страхові премії, які являтимуть собою ціну страхового продукту, також сплачуватимуться довічно, що призведе до за- гальної трансформації поняття ціни у випадку купівлі цих полісів.

Посилання

Головко А. Т., Денисенко М. П., Ковтун І. О., Кабанов В. І. Основи довгострокового страхування : навч. посібник. Київ : Алерта, 2007. 444 с.

Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг : веб-сайт. URL: https://nfp.gov.ua (дата звернення: 14.12.2020).

Bowers, N., Gerber, H., Hickman, J., Jones, D. and Nesbitt, C. Actuarial Mathematics. Chicago: Society of Actuaries, 1997. 624 p.

Golovko A. T., Denysenko M. P., Kovtun I. O., Kabanov V. I. (2007) Osnovy dovgostrokovogo strakhuvannia [Basics of long-term insurance]. Kyiv: Alerta, 444 p. (in Ukrainian)

National Commission for Regulation of Financial Services Markets. Retrieved from: https://nfp.gov.ua (Accessed on: 14 Dec 2020).

Bowers, N., Gerber, H., Hickman, J., Jones, D. and Nesbitt, C. Actuarial Mathematics. Chicago: Society of Actuaries, 1997. 624 p.

Переглядів статті: 266
Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Мишко, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СИСТЕМІ ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-81
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ