МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ І ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ ПАСАЖИРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Надія Головай Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-9597-0963
Ключові слова: митний контроль, двоканальна система митного контролю товарів, зелений коридор, червоний коридор, переміщення товарів та особистих речей пасажирами, безмитне переміщення товарів

Анотація

У статті досліджено значення митного контролю під час перетину пасажирами митного кордону та визначені шляхи адаптації митного законодавства України до норм митного законодавства країн ЄС. Зростання міжнародного пасажиропотоку обумовлює збільшення обсягів надходження до державного бюджету. Разом з тим, підвищуються ризики проникнення контрабанди, а також незаконного вивезення цінностей, що являють собою природню та культурну спадщину для певної держави. За таких умов зростає значення ідентифікації місць такої потенційної небезпеки та забезпечення надійної системи митного контролю. Доведено, що вітчизняні норми митного законодавства за кількісними обмеженнями та заборонами, в цілому, відповідають встановленим нормам митного законодавства ЄС. Визначено, що вітчизняне законодавство перебуває на шляху лібералізації ставок мита й ПДВ та наближенні їх до рівня ставок, які діють в ЄС.

Посилання

Кийда Л. І. Удосконалення системи митного контролю товарів і особистих речей під час перетину громадянами митного кордону. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2. С. 195–204.

Митний кодекс України: Закон України від 13.04.2007 р. № 4495-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/

Офіційний сайт Бюро економічної безпеки України. URL: https://esbu.gov.ua/news/yak-podolati-tinovij-rinok-tyutyunovih-virobiv-beb-okreslilo-prioritetni-kroki

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text

Kyyda L. I. (2017) Udoskonalennya systemy mytnoho kontrolyu tovariv i osobystykh rechey pid chas peretynu hromadyanamy mytnoho kordonu [Improving the system of customs control of goods and personal belongings when citizens cross the customs border]. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya [Public administration and customs administration], vol. 2, pp. 195–204.

Mytnyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 13.04.2007 r. № 4495-VI. [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 13, 2007 № 4495-VI]. Аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny [Official site of the State Customs Service of Ukraine]. Аvailable at: https://customs.gov.ua/

Official site of the Bureau of Economic Security of Ukraine. Аvailable at: https://esbu.gov.ua/news/yak-podolati-tinovij-rinok-tyutyunovih-virobiv-beb-okreslilo-prioritetni-kroki

Rehlament Yevropeysʹkoho Parlamentu i Rady (YES) № 952/2013 vid 9 zhovtnya 2013 roku pro vstanovlennya Mytnoho kodeksu Soyuzu. [Regulation (EC) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 establishing the Union Customs Code]. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Головай, Н. (2022). МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ І ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ ПАСАЖИРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-30
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ