ЛІДЕРСТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ УТВЕРДЖЕННЯ БІОЕКОНОМІКИ

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, біоекономіка, фудтех

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення напрямів стійкого розвитку готельного-ресторанної індустрії, аналізу та встановленню основних особливостей організації бізнес-процесів сучасних лідерів індустрії гостинності в період утвердження біоекономіки. Встановлено, що провідні заклади у сфері послуг підтримують різноманітні екологічні ініціативи з захисту та збереження природного середовища, менеджмент стійкого розвитку вибудовують у відповідності до екологічних, соціальних та управлінських цілей, які узгоджуються з принципами біоекономіки, активно співпрацюють з незалежними громадськими структурами та публічно звітують про власний прогрес щодо означених напрямів реальними діями у площині соціальної відповідальності, а також примножують інтелектуально-технологічну домінанту сучасних бізнес-процесів підприємств індустрії гостинності.

Посилання

Bălan M., Cismas L. A Bioeconomic Perspective on Agriculture Development in the European Union / Navigating Through the Crisis: Business, Technological and Ethical Considerations / Ed. Fotea S.L., Fotea I.S., Văduva S. Springer, 2022. Ch. 8. P. 119–139.

Tilica E. Bioeconomy and bioeconomics: are they the same thing? International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2021. Vol. 1(33). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032021/7470.

Talavyria M. P., Baidala V. V., Riabcnenko O. O., Lymar V. V., Dobrivska M. V., Talavyria O. M. Conceptual basis of bioeconomy formation and development: monograph. Nizhyn, 2017. 152 p.

Маргасова В. Г., Яворська О. Г. Методологія управління інтелектуальним капіталом підприємства в умовах біоекономіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4. Т. 2 (284). С. 78–90.

Яворська О. Г. Інтелектуальний капітал як каталізатор процесів інтелектуалізації праці біоекономіки: європейський досвід. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 65. № 4. С. 88–99.

Нестерова К., Яковенко А. О., Корошенко М. Державна політика державної підтримки розвитку біоекономіки та біотехнологій в Україні. Наукові праці Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 6. С. 112–121.

Яремова М. І. Теоретична концептуалізація проблематики розуміння біоекономіки. Наукові горизонти. 2020. Вип. 23. С. 78–87.

Vostriakova, V., Rubanenko, O., Hunko, I., Lakshmi, S. Industries’ Bioeconomic Transformation as the Mechanism of Sustainable Development. SHS Web of Conferences. 2021. Р. 126. URL: https://www.researchgate.net/publication/356496612_Industries%27_Bioeconomic_Transformation_as_the_Mechanism_of_Sustainable_Development.

Ruiz-Molina M., Belda-Miquel S., Hytti A., Saura I. Addressing sustainable food management in hotels: proposing a framework and examining hotel groups. British Food Journal. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/356145656_Addressing_sustainable_food_management_in_hotels_proposing_a_framework_and_examining_hotel_groups.

Mutua A. A role of food management systems on food safety in hotels. Journal of Food Sciences. Vol. 2. P. 37–50. URL: https://www.researchgate.net/publication/354187629_ROLE_OF_FOOD_MANAGEMENT_SYSTEMS_ON_FOOD_SAFETY_IN_HOTELS.

Kifordu A., Adetunji Ch., Odiwo W., Mishra R. Food Innovation and Sustainable Development: A Bioeconomics Perception. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/345367460_Food_Innovation_and_Sustainable_Development_A_Bioeconomics_Perception.

Nestlé USA's marketing chief makes predictions for next big things in food. URL: https://www.vendingmarketwatch.com/products/news/2125127/nestle-usas-marketing-chief-makes-predictions-for-next-big-things-in-food.

Aramark debuts Cool Food Meals at 10 universities, identifies 350 lower-carbon footprint dishes. URL: https://www.vendingmarketwatch.com/products/food/news/21251796/aramark-rolls-debuts-cool-food-meals-identifies-350-lowercarbon-footprint-dishes.

Black & Veatch Designs First-of-a-Kind Advanced R&D Facility for Cultivated Seafood in Singapore. URL: https://www.fooddive.com/press-release/20211215-black-veatch-designs-first-of-a-kind-advanced-rd-facility-for-cultivated-1/.

Eat Just lands first regulatory approval for cell-based meat. 02.12.2020. URL: https://www.fooddive.com/news/eat-just-lands-first-regulatory-approval-for-cell-based-meat/589907/.

Baicu C., Oehler-Sincai I., State O., Popescu D. Bioeconomy and Social Responsibility in The Sustainable Hotel Industry. 2019. URL: www.amfiteatrueconomic.ro.

Bălan, M., & Cismas, L. (2022). A Bioeconomic Perspective on Agriculture Development in the European Union / Navigating Through the Crisis: Business, Technological and Ethical Considerations / Ed. Fotea S.L., Fotea I.S., Văduva S. Springer, Ch. 8, pp. 119–139.

Tilica E. (2021). Bioeconomy and bioeconomics: are they the same thing? International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(33). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032021/7470.

Talavyria, M.P., Baidala, V.V., Riabcnenko O.O., Lymar V.V., Dobrivska M.V., Talavyria O.M. (2017). Conceptual basis of bioeconomy formation and development: monograph. Nizhyn.

Marhasova, V.G., & Yavorska, O.G. (2020). Metodologiya upravlinnya intelektualnym kapitalom pidpryyemstva v umovax bioekonomiky [Methodology of intellectual capital management of the enterprise in the bioeconomy]. Visnyk Xmelnyczkogo nacionalnogo universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, 2 (284), 78–90 [in Ukrainian].

Yavorska, O.G. (2020). Intelektualnyj kapital yak katalizator procesiv intelektualizaciyi praci bioekonomiky: yevropejskyj dosvid [Intellectual capital as a catalyst for the processes of intellectualization of the bioeconomy: the European experience]. Galyczkyj ekonomichnyj visnyk – Galician Economic Bulletin, 65(4), 88–99 [in Ukrainian].

Nesterova, K.S., Yakovenkо, A.O., & Koroshenko, M.M. (2021). Derzhavna polityka derzhavnoyi pidtrymky rozvytku bioekonomiky ta biotexnologij v Ukrayini [Public policy of the state support for the development of bioeconomics and biotechnologies in Ukraine]. Naukovi praci Instytutu zakonodavstva Verxovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 112–121 [in Ukrainian].

Yaremova, M. (2020). Teoretychna konceptualizaciya problematyky rozuminnya bioekonomiky [Theoretical conceptualization of the problem of understanding bioeconomics]. Naukovi goryzonty – Scientific Horizons, 23, 78–87 [in Ukrainian].

Vostriakova, V., Rubanenko, O., Hunko, I., & Lakshmi, S. (2021). Industries’ Bioeconomic Transformation as the Mechanism of Sustainable Development. SHS Web of Conferences, 126. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/356496612_Industries%27_Bioeconomic_Transformation_as_the_Mechanism_of_Sustainable_Development.

Ruiz-Molina, M., Belda-Miquel, S., Hytti, A. & Saura, I. (2021). Addressing sustainable food management in hotels: proposing a framework and examining hotel groups. British Food Journal. Retrieved from https://www. researchgate.net/publication/356145656_Addressing_sustainable_food_management_in_hotels_proposing_a_framework_and_examining_hotel_groups.

Mutua A. (2021) role of food management systems on food safety in hotels. Journal of Food Sciences. 2. 37-50. doi: 10.47941/jfs.624. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/354187629_ROLE_OF_FOOD_MANAGEMENT_SYSTEMS_ON_FOOD_SAFETY_IN_HOTELS.

Kifordu, A., Adetunji, Ch., Odiwo, W., & Mishra, R. (2020). Food Innovation and Sustainable Development: A Bioeconomics Perception. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/345367460_Food_Innovation_and_Sustainable_Development_A_Bioeconomics_Perception.

Nestlé USA's marketing chief makes predictions for next big things in food. Retrieved from https://www.vendingmarketwatch.com/products/news/212516 27/nestl-usas-marketing-chief-makes-predictions-for-next-big-things-in-food.

Aramark debuts Cool Food Meals at 10 universities, identifies 350 lower-carbon footprint dishes. Retrieved from https://www.vendingmarketwatch.com/ products/food/news/21251796/aramark-rolls-debuts-cool-food-meals-identifies-350-lowercarbon-footprint-dishes.

Black & Veatch Designs First-of-a-Kind Advanced R&D Facility for Cultivated Seafood in Singapore. Retrieved from https://www.fooddive.com/press-release/20211215-black-veatch-designs-first-of-a-kind-advanced-rd-facility-for-cultivated-1/.

Eat Just lands first regulatory approval for cell-based meat. 02.12.2020. Retrieved from https://www.fooddive.com/news/eat-just-lands-first-regulatory-approval-for-cell-based-meat/589907/.

Baicu, C., Oehler-Sincai, I., State, O., & Popescu, D. (2019). Bioeconomy and Social Responsibility in The Sustainable Hotel Industry. Retrieved from www.amfiteatrueconomic.ro.

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Яворська, О. (2022). ЛІДЕРСТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ УТВЕРДЖЕННЯ БІОЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-13
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА