СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: кібербезпека, суб’єкт господарювання, страхування кіберризиків, інформаційне суспільство, штучний інтелект, кібератаки, ринок кіберстрахування, інструменти

Анотація

У статті досліджуються чинники формування та розвитку ринку страхування ризиків діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з всеохоплюючим застосуванням технологій штучного інтелекту в умовах єдиного інформаційного простору. Встановлено, що значний вплив на стрімке зростання кіберзлочинності мала епідемія COVID-19 та масштабне впровадження технологічних трендів штучного інтелекту. Здійснено аналіз наслідків кібератак як для економіки України, так і для світової економіки. Встановлено найбільш типові кіберризики, що зустрічаються в операційній діяльності суб’єктів господарювання. Визначено можливості убезпечення діяльності суб’єктів господарювання в інформаційному просторі засобами кіберстрахування. Охарактеризовано проблеми розвитку ринку страхування кіберризиків та виявлено інструменти активізації діяльності страхових компаній у страхуванні кіберризиків.

Посилання

Олійник І.О. Загальні проблеми захисту кібернетичного простору України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). [Електронне видання]. Київ : НА СБУ, 2021. С. 294–296.

Bolot J., Lelarge, M. Cyber Insurance as an Incentivefor Internet Security. In M. E. Johnson (Ed.), Managing Information Risk and the Economics of Security (p. 269-290). Boston: Springer.

Потери организаций от киберпреступности. URL: https://tadviser.ru/index.php/Статья:Потери_организаций_от_киберпреступности#.D0.9C.D0.92.D0.94:_.D0.A3.D1.89.D0.B5.D1.80.D0.B1_.D0.BE.D1.82

Про кіберзлочинність. Конвенція Ради Європи від 21.11.2001. // Офіційний вісник України від 10.09.2007р., № 65, с. 107, стаття 2535, код акту 40846/2007.

Про захист прав людини і основних свобод. Європейська конвенція. від 04.11.1950. Офіційний вісник України від 16.04.1998., № 13, / № 32 від 23.08.2006 / с. 270.

Franke U. The cyber insurance market in Sweden. Computers & Security, 68, 130–144.

Бакалінська О.О., Бакалинський О.О. Правове забезпечення кіберзахисту в Україні. URL: https://coordynata.com.ua/pravove-zabezpecenna-kiberzahistu-v-ukraini

Шилов М.С., Жевелєва І.С. Удосконалення системи управління інформаційною безпекою в організаціях. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). Київ : НА СБУ, 2021. С. 325.

Businesses must prepare for new generation of cyber risks. Press Release. URL: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/cyber-risk-guide.html

Как компании страхуют киберриски в Украине. URL: https://insart.com.ua/company/news/kak-strahuyt-kiberrisk-ua.html

Allianz Global Corporate & Specialty. URL: https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Cyberrisk-report.pdf

Sullivan J., Nurse J. Cyber Security Incentives and the Role of Cyber Insurance. URL: https://static.rusi.org/246_ei_cyber_insurance_final_web_version.pdf

Marais V. L’assurance cyberrisque : une opportunité de devenir leader sur un marché émergent. URL: https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2018/11/cyber-insurance.html

Kurmaiev P., Seliverstova L., Bondarenko O., Husarevych N. Cyber insurance: the current situation and prospects of development. Amazonia Investiga, 9(28), 65–73. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.8

Oliinyk, I.O. (2021) Zahalni problemy zakhystu kibernetychnoho prostoru Ukrainy [General problems of protection of cyberspace of Ukraine]. Actual problems of information security management of the state: coll. thesis science. ext. scientific-practical conf. (Kyiv, March 26, 2021). [Electronic edition]. Kyiv: NA SBU, 2021. Р. 294–296. (in Ukrainian)

Bolot, J. & Lelarge, M. (2009). Cyber Insurance as an Incentivefor Internet Security. In M. E. Johnson (Ed.), Managing Information Risk and the Economics of Security (p. 269–290). Boston: Springer.

Poteri organizatsiy ot kiberprestupnosti [Losses of organization from cybercrime]. Available at: tadviser.ru/index.php/Статья:Потери_организаций_от_киберпреступности#.D0.9C.D0.92.D0.94:_.D0.A3.D1.89.D0.B5.D1.80.D0.B1_.D0.BE.D1.82 (in Russian)

Pro kiberzlochynnist. Konventsiia Rady Yevropy vid 21.11.2001 [About cybercrime. Council of Europe Convention of 21 November 2001]. Official Gazette of Ukraine of September 10, 2007, № 65, p. 107, Article 2535, act code 40846/2007 (in Ukrainian)

Рro zakhyst prav liudyny i osnovnykh svobod. Yevropeiska konventsiia vid 04.11.1950 [On protection of human rights and fundamental freedoms. European Convention of 4 November 1950]. Official Gazette of Ukraine of April 16, 1998, № 13, / № 32 of August 23, 2006 / p. 270. (in Ukrainian)

Franke, U. (2017) The cyber insurance market in Sweden. Computers & Security, 68, 130–144.

Bakalinska, O.O., Bakalynskyi, O.O. (2020) Pravove zabezpechennia kiberzakhystu v Ukraini [Legal support of cyber defense in Ukraine]. Available at: https://coordynata.com.ua/pravove-zabezpecenna-kiberzahistu-v-ukraini (in Ukrainian)

Shylov, M.S., Zhevelieva, I.S. (2021) Udoskonalennia systemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu v orhanizatsiiakh [Improving the information security management system in organizations]. Actual problems of information security management of the state: coll. thesis science. ext. scientific-practical conf. (Kyiv, March 26, 2021). Kyiv: NA SBU, 2021. Р. 325. (in Ukrainian)

Businesses must prepare for new generation of cyber risks. Press Release. Available at: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/cyber-risk-guide.html

Kak kompanii strahuyut kiberriski v Ukraine [How companies insure cyber risks in Ukraine]. Available at: https://insart.com.ua/company/news/kak-strahuyt-kiberrisk-ua.html (in Russian)

Allianz Global Corporate & Specialty. Available at: https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Cyberrisk-report.pdf

Sullivan J., Nurse J. (2020). Cyber Security Incentives and the Role of Cyber Insurance. Available at: https://static.rusi.org/246_ei_cyber_insurance_final_web_version.pdf

Marais, V. (2018). L’assurance cyberrisque : une opportunité de devenir leader sur un marché émergent. Available at: https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2018/11/cyber-insurance.html

Kurmaiev, P., Seliverstova, L., Bondarenko, O., & Husarevych, N. (2020). Cyber insurance: the current situation and prospects of development. Amazonia Investiga, 9(28), 65–73. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.8

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ксьонжик, І., Жовта, Н., & Павліна, А. (2021). СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-90
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ