ШЕРІНГ-ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: економіка обміну, освіта, стратегічний менеджмент, людський розвиток, регіонально-корпоративний університет

Анотація

Ускладнення економічної, політичної та соціальної ситуації в Україні пояснює необхідність пошуку нових шляхів розвитку та важелів, серед яких особливе місце займає стратегічний менеджмент. Метою дослідження є обґрунтування доцільності використання спільних технологій освіти у процесі стратегічного управління економічним розвитком. В статті представлене авторське бачення стратегічного управління з позиції його контенту, значимості та ролі в процесі розвитку людини. Описано вплив людського ресурсу на досягнення стратегічних цілій та доведена необхідність постійного оновлення компетенцій через навчання протягом життя. Висвітлені шерінгові технології в освіті і запропоновано створення регіонально-корпоративного університету, якій виконує функції майдану, де зустрічається наука з практикою і вирішуються проблеми мікро- та мезо-рівнів.

Посилання

British Council. Retrieved from: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2/the-sharing-economy

Daunarience A., Drakšaite A., Snieškac V., Valodkienơ G. (2015). Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business Models . 20th International Scientific Conference «Economics and Management». 836–841. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815058413.

Honcharenko, I., Dubinina, M., Kubiniy, N., & Honcharenko, O. (2021). Evaluation of the regional public authorities’ activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1) 90–99. Retrieved from: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2026

Kryshtanovych М., Akimova L., Akimov O., Kubiniy N., Marhitich V. (2021). Modeling the Process of Forming the Safety Potential of Engineering Enterprises. International Journal of Safety and Security Engineering, 11(3), 223–230. Retrieved from: http://iieta.org/journals/ijsse

Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. Potential of strategic development of regional economy. Challaenges in Globalizationn in Economic and Business. Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Tbilisi University. Georgia. 1-2 November, 2019. p. 237–242. Retrieved from: https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/523?locale-attribute=en

Leung, X. Y., Xue, L., & Wen, H. (2019). Framing the sharing economy: Toward a sustainable ecosystem. Tourism Managemen. 71. 44–53.

Xusen Cheng, Jian Mou & Xiangbin Yan (2021). Sharing economy enabled digital platforms for development. Information Technology for Development. 27:4. 635–644. DOI: https://doi.org/10.1080/02681102.2021.1971831

Бирженюк Г.М., Ефиморва Т.В. Шеринг как новый ориентир образования. Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 2 (26). С. 12–21.

Кубиний Н.Ю. Философский бекгроунд вероятности как категории интенциальной экономики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2021. № 1(57). С. 48–53.

British Council. Retrieved from: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2/the-sharing-economy

Daunarience A., Drakšaite A., Snieškac V., Valodkienơ G. (2015). Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business Models. 20th International Scientific Conference «Economics and Management», 836–841. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815058413

Honcharenko, I., Dubinina , M., Kubiniy, N., & Honcharenko, O. (2021). Evaluation of the regional public authorities’ activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 90–99. Retrieved from: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2026

Kryshtanovych М., Akimova L., Akimov O., Kubiniy N., Marhitich V. (2021). Modeling the Process of Forming the Safety Potential of Engineering Enterprises. International Journal of Safety and Security Engineering, 11(3), 223–230. Retrieved from: http://iieta.org/journals/ijsse

Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. Potential of strategic development of regional economy. Challaenges in Globalizationn in Economic and Business. Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Tbilisi University. Georgia. 1-2 November, 2019. p. 237–242. Retrieved from: https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/523?locale-attribute=en

Leung, X. Y., Xue, L., & Wen, H. (2019). Framing the sharing economy: Toward a sustainable ecosystem. Tourism Managemen, 71, 44–53.

Xusen Cheng, Jian Mou & Xiangbin Yan (2021). Sharing economy enabled digital platforms for development. Information Technology for Development. 27:4. 635–644. DOI: https://doi.org/10.1080/02681102.2021.1971831

Birzhenyuk G.M., Efimorva T.V. (2020). Shering kak novyy oriyentir obrazovaniya [Schering as a new landmark in education]. Innovatsionnoye razvitiye professional'nogo obrazovaniya, 2 (26), 12–21. (in Russian)

Kubiniy N. (2021). Philosophical background of likelihood as a category of intentional economy [Philosophical background of probability as a category of intentional economy]. Visnyk Uzhhorodskoho Universitety, 57, 48–53. (in Russian)

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Чекан, І. (2021). ШЕРІНГ-ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-56
Розділ
ЕКОНОМІКА