ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, сфера гостинності, підприємства тимчасового розміщення, інвестиційні джерела

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення рівня інвестиційного забезпечення розвитку підприємств тимчасового розміщення в Україні. Проаналізовано динаміку та джерела капітальних інвестицій в економіку України та у засоби тимчасового розміщення. Досліджено, що формування інвестиційних ресурсів підприємств тимчасового розміщення відбувається здебільшого за рахунок власних коштів підприємств та організацій. Визначено тенденції розвитку інвестиційних процесів у засоби тимчасового розміщення та здійснено прогнозування їх обсягів. Виокремлено перспективні напрями інвестування підприємств тимчасового розміщення України та визначено основні заходи для створення привабливого інвестиційного клімату у сфері гостинності.

Посилання

European Business Association (EBA). URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/EBA-InvestIndex_2H-2021_UKR.pdf

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

30 років незалежності України: економічні підсумки. URL: https://uifuture.org/

Готельний бізнес в Україні: можливості та ризики. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/

Ощипок І.М. Перспектива інвестиційної діяльності у готельному бізнесі України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 26–32. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1205-2019-57-04.pdf

European Business Association (EBA). Available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/EBA-InvestIndex_2H-2021_UKR.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2012-2021). Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

30 rokiv nezalezhnosti Ukrajinu: ekonomichni pidsumku. Available at: https://uifuture.org/

Ghoteljnyj biznes v Ukrajini: mozhlyvosti ta ryzyky. Available at: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/

Oshhypok I.M. (2019) Perspektyva investycijnoji dijaljnosti u ghoteljnomu biznesi Ukrajiny. Visnyk Ljvivsjkogho torghoveljno-ekonomichnogho universytetu. Ekonomichni nauky. Vyp. 57. S. 26–32. Available at: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1205-2019-57-04.pdf

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Мархонос, С., & Турло, Н. (2021). ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-35