ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛЬЩІ

  • Ірина Костецька Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-5340-0145
Ключові слова: сільські території, сільське господарство, державна політика, працевлаштування, розвиток

Анотація

В статті представлено аналіз та специфіку функціонування сільських територій Польщі. Розглянуто трактування поняття «сільські території», враховуючи їх статус, тенденції та основні проблемні аспекти їх розвитку. Проаналізовано фактори, які вплинули на сучасний стан розвитку сільського господарства в сільській місцевості, вплив адміністративно-територіальних реформ на функціонування сільських територій. Розглянуто демографічні показники в Польщі, визначено фактори, які впливаю на ситуацію. Зроблено прогноз щодо подальшого темпів росту сільського населення в країні. Визначено основні проблеми сільської місцевості, проведено співвідношення населення в містах і селах країни. Сформовано пропозиції для впровадження позитивного досвіду і подальшого розвитку сільських територій в Україні.

Посилання

Гудім М. Напрями розвитку агропромислового комплексу України в умовах світової інтеграції. Вісник ДНУ. Серія: Світова економіка та міжнародні економічні відносини. 2012. Вид. 4. С. 38–47.

Aktualizacja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – Projekt diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, rybactwa i obszarów wiejskich w Polsce. (2018), Ministerstwo Rolnictwa. Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2017 roku, (2017). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bański J. (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agricultural Economics, 57, 2: 93–101.

Czarnecki A. (2015) Spójności w planowaniu strategicznym dla rozwoju obszarów wiejskich // Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 6. s. 44–49.

Heffner K. (2016) Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej. Studia KPZK PAN, 167: 12–27.

Kołodziejczak A. (2017) Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 37, s. 41–49.

Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rocznik demograficzny 2017, (2017). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rosner A. ta in. (2011) Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. IRWiR PAN, Warszawa, s. 155–174.

Stanny M. ta in. (2018) Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. IRWiR PAN, Warszawa.

Śleszyński P. (2016) Identyfikacja i ocena wybranych zjawisk demograficznych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem wsi i relacji miasto-wieś). Ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW, Warszawa.

Hudim M. (2012) Napriamy rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy v umovakh svitovoi intehratsii [Directions of development of the agro-industrial complex of Ukraine in the conditions of world integration]. Visnyk DNU. Seriia: Svitova ekonomika ta mizhnarodni ekonomichni vidnosyny, vyd. 4. S. 38–47. (in Ukrainian)

Aktualizacja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – Projekt diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, rybactwa i obszarów wiejskich w Polsce. (2018), Ministerstwo Rolnictwa. Warszawa.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2017 roku, (2017). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Bański J. (2011) Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy, Agricultural Economics, 57, 2: 93–101.

Czarnecki A. (2015) Spójności w planowaniu strategicznym dla rozwoju obszarów wiejskich [Coherence in strategic planning for rural development] Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 6. s. 44–49.

Heffner K. (2016) Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej [Spatial changes in rural areas in Poland during the transformation period and after joining the European Union]. Studia KPZK PAN, 167: 12–27.

Kołodziejczak A. (2017) Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne [The concept of integrated agriculture and rural development and rural functional areas]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 37, s. 41–49.

Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rocznik demograficzny 2017, (2017). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rosner A. ta in. (2011) Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich [Spatial differentiation of rural areas]. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. IRWiR PAN, Warszawa, s. 155–174.

Stanny M. ta in. (2018) Monitoring rozwoju obszarów wiejskich [Monitoring of the development of rural areas]. Etap III. IRWiR PAN, Warszawa.

Śleszyński P. (2016) Identyfikacja i ocena wybranych zjawisk demograficznych w Polsce [Identification and evaluation of selected demographic phenomena in Poland]. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRiRW, Warszawa.

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Костецька, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛЬЩІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-75
Розділ
ЕКОНОМІКА