ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, зміна клімату, сільське господарство, нестабільність

Анотація

В статті доведено, що клімат має величезне значення, оскільки під впливом основних факторів кліматоутворення – тепла, вологи, тривалості світлового дня – формується відповідна рослинність. З рослинами тісно пов’язані тварини. Тенденція зміни клімату має безпосередній вплив не тільки на економічний розвиток будь-якої підприємства, а для всієї країни і світу в цілому. Також слід зазначити, що екологічний чинник є одним із найвпливовіших для аграрної сфери діяльності. Ціллю статті є висвітлення тісноти змін кліматичних умов та їх безпосередній вплив на розвиток аграрного сектору економіки України та інвестиційну привабливість на мікрорівні на прикладі конкретного підприємства. Важливим завданням для ефективної адаптації агропромислового підприємства до глобальної зміни клімату є чітке розуміння наслідків, ризиків та вразливості у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Це дозволить менеджерам компанії розуміти тенденцію зміни клімату та як впливати на тлі цих проблем на компанію в подальшому. Проведені дослідження свідчать про негативні наслідки від зміни клімату та форми їх прояву, які загрожують інвестиційній привабливості підприємства. Основні з них такі: нестабільність температурних показників у сфері водних ресурсів, деградація грунтів і поширення хвороб і шкідників сільськогосподарських культур. Запропоновано завдання з адаптації агрохолдингу «Кернел» до нових умов ведення сільськогосподарського бізнесу з врахуванням умов зміни клімату, зокрема забезпечення моніторингу і контролю гідрометеорологічних умов на перспективу; розробка і запровадження науково обґрунтованої сівозміни; запровадження нової сфери діяльності: бджільництво; адаптація систем меліорації; запровадження системи крапельного зрошування. В статті зроблено висновок, що проблема екологічних інвестицій наразі дуже актуальна, на тлі глобального потепління, нестачі вологи, та безлічі інших кліматичних факторів, підприємствам потрібно працювати над вдосконаленням своїх технологій, переосмисленням вирощуваних культур, контролювання сівозміни. З кожним роком кліматичні зміни будуть змушувати компанії витрачати все більше ресурсів. Сільськогосподарські підприємства задля підтримання інвестиційної привабливості повинні впроваджувати нові технології, у боротьбі з екологічними проблемами, та визнати, що зміни у вирощуванні культур, на тлі кліматичних змін, неминучі.

Посилання

Adamenko, T. Zmina klimatu ta silske hospodarstvo v Ukraini: shcho varto znaty fermeram [Climate change and agriculture in Ukraine: what farmers need to know?]. Access mode: https://www.apd-ukraine.de/ua/

Valinkevich N. (2014) Pobudova optymalnoi modeli prohnozuvannia modernizatsiinykh zrushen u vyrobnytstvi produktsii pidpryiemstv [Construction of an optimal model for forecasting modernization changes in the production of enterprises]. Bulletin of Zhytomyr State Technical University. Economic sciences. № 2 (68). Pp. 94–101. (in Ukrainian)

Greta Thunberg is right. Ukrainian climatologists told about climate change that will affect Ukraine, Internet resource. URL: https://texty.org.ua/articles/99748/Greta_Tunberg_taky_prava_Ukrainski_klimatology_rozpovily-99748/

Davidenko N.M. (2021) Finansove zabezpechennia vidtvorennia pryrodnoho kapitalu [Financial support for the reproduction of natural capital]. Agrarian policy of Ukraine in the context of global challenges: materials of the international scientific-practical conference. Kyiv, September 23–24. P. 124–127. [in Ukrainian].

Davydenko N, Zhovnirenko O, Klyuchka O. (2021) Finansove zabezpechennia vidtvorennia zbalansovanoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Financial support for the reproduction of balanced agricultural land use]. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship. Issue 4 (121). P. 111–116. (in Ukrainian)

Davidenko N.M. (2015) Analiz investytsiinykh proektiv [Analysis of investment projects]. Kyiv: CP "Comprint", 378 p.

Znyzhennia vykydiv metanu: do choho tut vodorosti v hodivli koriv? [Reducing methane emissions: what is algae for in cow feeding?]. Livestock and Veterinary. 2020. № 6 (39). P. 6.

Zmina klimatu: yaki naslidky dlia svitovoho silskoho hospodarstva? [Climate change: what are the implications for global agriculture?]. URL: https://agroreview.com/content/zmina-klimatu-yaki-naslidky-dlya-svitovoho-silskoho-hospodarstva/

Naiaktualnishi ekolohichni problemy zemli [The most current environmental problems of the earth]. URL: https://eco.aep.kiev.ua/novini/15-najaktualnishih-ekologichnih-problem-zemli/

Hodkinson I.D. (2003) Herbivory in global climate change: Direct effects of rising temperature on insect herbivores. Global Change. 2003. Vol. 8. P. 1–9.

Адаменко Т. Зміна клімату та сільське господарство в Україні: що варто знати фермерам? URL: https://www.apd-ukraine.de/ua/

Валінкевич Н.В. Побудова оптимальної моделі прогнозування модернізаційних зрушень у виробництві продукції підприємств. Вісник Житомирського державного технічного університету. Економічні науки. 2014. № 2 (68). С. 94–101.

Грета Тунберг таки права. Українські кліматологи розповіли про зміни клімату, що зачеплять Україну, інтернет ресурс. URL: https://texty.org.ua/articles/99748/Greta_Tunberg_taky_prava_Ukrajinski_klimatology_rozpovily-99748/

Давиденко Н.М. Фінансове забезпечення відтворення природного капіталу. Аграрна політика України в умовах глобальних викликів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23–24 вересня. 2021 р. Київ, 2021. С. 124–127.

Давиденко Н.М., Жовніренко О.В., Ключка О.В. Фінансове забезпечення відтворення збалансованого сільськогосподарського землекористування. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. Вип. 4 (121). С. 111–116.

Давиденко Н.М. Аналіз інвестиційних проектів. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 378 с.

Зниження викидів метану: до чого тут водорості в годівлі корів? Тваринництво і Ветеринарія. 2020. № 6 (39). С. 6.

Зміна клімату: які наслідки для світового сільського господарства? URL: https://agroreview.com/content/zmina-klimatu-yaki-naslidky-dlya-svitovoho-silskoho-hospodarstva/

Найактуальніші екологічні проблеми землі. URL: https://eco.aep.kiev.ua/novini/15-najaktualnishih-ekologichnih-problem-zemli/

Hodkinson I.D. Herbivory in global climate change: Direct effects of rising temperature on insect herbivores. Global Change. 2003. Volume 8. P. 1–9.

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Давиденко, Н., Жовніренко, О., & Максименко, Б. (2021). ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-64
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають