УПРАВЛІННЯ ОРГАНИЗАЦІЙНИМ КАПІТАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Дар’я Бутенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Юліана Шеянова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: інтелектуальний капітал, організаційний капітал, структурний капітал, управління, механізм управління організаційним капіталом

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню управління організаційним капіталом вітчизняних суб’єктів підприємництва. Виокремлені складові інтелектуального капіталу, а саме структурний капітал, організаційний капітал та структурні активи. Розглянуто існуючи точки зору тлумачення понять «структурний капітал» та «організаційний капітал». Надано їх визначення, розкрито сутність та характерні риси. Простежено еволюцію цих понять у вітчизняній та зарубіжній літературі. Виділено місце та значення управління організаційним капіталом в системі менеджменту суб’єктів підприємництва. Надано визначення поняття «механізм управління організаційним капіталом». Перелічено основні проблеми, що пов’язані з впровадженням організаційного капіталу в практику функціонування українських суб’єктів підприємництва. Розглянуто існуючи підходи щодо складових елементів організаційного капіталу, узагальнено їх. Представлено схематичне зображення організаційного капіталу з точки зору змістовності його складових елементів. Проаналізовано динаміку виробництва суб’єктів підприємництва аграрної сфери України, а саме сільськогосподарських культур та основних видів продукції тваринництва. Встановлено, що обсяги виробництва основних видів продукції сільськогосподарських культур та основних видів тваринництва змінюються по різному. Простежені зміни у їх структурі виробництва в залежності від різних часових періодів. Виокремлені напрями щодо покращення ефективності вітчизняного сільського господарства, в процесі реалізації яких буде забезпечено підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і птиці. Запропоновано шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. До яких віднесені наступні напрями: поліпшення використання землі; підвищення її родючості впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва; раціональне використання виробничих фондів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігх технологій; ефективне управління організаційним капіталом.

Посилання

Brukynh, Е. (2001). Intellectual Capital. Piter, 288.

Daum, J. H. (2002). Intangible Assets: die Kunst, Mehrwert zu schaffen. Interview veröffentlicht in: sapinfo.net, 18.02.2002. Available at: http://www.sapinfo.net/public/de/interview.php4/page/0/article/comvArticle-174953c8c0ceae7e30/de.

Edvinsson, L. (1997). Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots. N. Y. : Harper Business.

Sveiby, K. E. (1997). The Intangible Assets Monitor. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2 (1), 73-97.

Styuart, T. A. (2007). Intellectual Capital. Pokolenie, 368.

Barancheev, V. (2003). Branding management as a part of the Innovative Development of Organization. Marketing, 1, 46-63.

Butnik-Sivers'kyy, O. B. Intellectual Capital. Available at: http://www.ndiiv.org.ua.

Illyashenko, S. M. (2008). Actual problem of the management of the Intellectual capital of the Enterprises. Mechanism of Economic Regulation, 2, 91-101.

Kendyukhov, O. V. (2006). Intellectual capital of the Enterprise: methodology of the management mechanism formation. NAS, Ukraine, Economy and Industry Institute, Donetsk: DonUEP, 308.

Kendyukhov, O. V. (2008). Effective management of the Intellectual Capital. NAS, Ukraine, Economy and Industry Institute, Donetsk: DonUEP, 363.

Kolot, A. M. (2007). Innovation labour and Intellectual Capital in the Factors’ System of the Economy Knowledge Formation. Theory of Economy, 2, 3-13.

Mnykh, O. B. (2009). Marketing in the Formation of the market value of the Machine-Building Enterprise: theory and practice. Lviv: Publishing House of the National University “Lviv Polytechnik”, 428.

Sytnyk, Y. S. (2012). Intellectualisation of the organization capital and its Structuring. Formation of the Market Economy. Кyiv : KNEU, 332-342.

Shkola, V. Yu. (2011). Economic grounds of the intellectual capital role in the formation of the innovative economy system. Marketing and Management Innovations, 3,(1), 72-78.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/rosl_u.html (accessed 2 February 2019).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/tvar_u.html (accessed 2 February 2019).

Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Strategy of development of the agricultural sector of Ukraine]. Available at: http://www.minagro.gov.ua/node/7644 (accessed 2 February 2019).

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Бутенко, Д., & Шеянова, Ю. (2019). УПРАВЛІННЯ ОРГАНИЗАЦІЙНИМ КАПІТАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ