ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТУПЛЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Ключові слова: інтеграційні, процеси, нормативно-правове, регулювання, гуманітарна допомога

Анотація

Стаття розглядає інтеграційні процеси та нормативно-правове регулювання поступлення гуманітарної допомоги у сфері національної безпеки та оборони. Розглянуті міжнародні та регіональні організації, законодавчі акти України та міжнародні нормативно-правові акти. У статті висвітлені основні проблеми та недоліки, а також запропоновані шляхи вдосконалення законодавства для забезпечення ефективного надання та використання гуманітарної допомоги. Роль регіональних організації, які також відіграють важливу роль у наданні гуманітарної допомоги, доповнюючи глобальні зусилля з реагування на надзвичайні ситуації та кризи. Кожна з яких має свою специфіку в наданні допомоги та вплив на нормативно-правове регулювання у цій сфері. Аспекти які потрібно вдосконалити для регулювання, спрощення процедур отримання та використання гуманітарної допомоги, забезпечення прозорості та відповідальності за її цільове використання, а також посилення контролю за надходженням та розподілом допомоги.

Посилання

Аракелова І. О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні. "Державне управління". 2016. № 1 (70). С. 18–26.

Волков С. В. Гуманітарна допомога в Україні: сучасні виклики. 2023. № 8. С. 332–334. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/77 (дата звернення: 01.03.2024).

Гуманітарна допомога в умовах воєнного стану: особливості пропуску через митний кордон україни / О. П. Гребельник та ін. 2023. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/23072156.2023.11.6 (дата звернення: 01.03.2024).

Законодавство України: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2024).

Офіційний сайт МЗС України: https://mfa.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2024).

Офіційний сайт МО України: https://www.mil.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2024).

Сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста: https://www.icrc.org/ (дата звернення: 01.03.2024).

Сайт Управління ООН з координації гуманітарних справ: https://www.unocha.org (дата звернення: 01.03.2024).

Чудновська В. Міжнародне гуманітарне право в сучасному світі. А. Мернік. 2022. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-08.07.2022.019 (дата звернення: 01.03.2024).

Madzigon N. V. Міжнародне гуманітарне право як частина національного права. 2012. № 5. С. 32–36. URL: https://doi.org/10.32886/instzak.2017.05.06 (дата звернення: 01.03.2024).

Arakelova I. O. (2016) Humanitarna dopomoha mizhnarodnykh orhanizatsii-donoriv postrazhdalym vid voiennoho konfliktu v Ukraini. [Humanitarian assistance of international donor organizations to victims of the military conflict in Ukraine] "Derzhavne upravlinnia", no. 1 (70), pp. 18–26. (accessed March 1, 2024)

Volkov S. V. (2023) Humanitarna dopomoha v ukraini: suchasni vyklyky. [Humanitarian aid in Ukraine: modern challenges]. no. 8, pp. 332–334. (accessed March 1, 2024) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/77. (accessed March 1, 2024)

Humanitarna dopomoha v umovakh voyennoho stanu: osoblyvosti propusku cherez mytnyy kordon ukrayiny [Humanitarian aid in the conditions of

martial law: peculiarities of passage through the customs border of Ukraine] (accessed March 1, 2024)

O. P. Hrebelʹnyk tain.2023. № 11. Available at: https://doi.org/10.32702/230721 (accessed March 1, 2024)

Zakonodavstvo Ukrayiny [Legislation of Ukraine:] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/(accessed March 1, 2024)

Ofitsiynyy sayt MZS Ukrayiny[ Official website of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine]: https://mfa.gov.ua/ (accessed March 1, 2024)

Ofitsiynyy sayt MO Ukrayiny [Official website of the Ministry of Defense of Ukraine] Available at: https://www.mil.gov.ua/

Sayt Mizhnarodnoho komitetu Chervonoho Khresta [Website of the International Committee of the Red Cross]. Available at: https://www.icrc.org/ (accessed March 1, 2024)

Sayt Upravlinnya OON z koordynatsiyi humanitarnykh sprav [The website of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs]. Available at: https://www.unocha.org (accessed March 1, 2024)

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Галій, В. (2024). ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТУПЛЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-93
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ