ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДАПТАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: адаптація, система, менеджмент, підприємство, ринкові флуктуації

Анотація

Дана стаття присвячена питанням визначення сутності та видів адаптаційних систем менеджменту підприємств. Обґрунтовано, що такі системи характеризуються гнучкістю, прогностичною здатністю, залученням аналітичних даних, ітеративністю процесу ухвалення рішень, інтегрованістю, орієнтованістю на людські ресурси, постійним навчанням, та технологічною адаптацією. Побудовано класифікацію адаптаційних систем менеджменту за змістом, характером і цільовою спрямованістю. Аргументовано, що адаптаційні системи менеджменту формуються не стихійно, а внаслідок появи певних викликів: виникнення змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі; потреба посили гнучкість та швидкість ринкової поведінки; інноваційна активність; загострення ризиків; необхідність підвищити рівень ефективність та продуктивності; актуалізація пріоритетів сталого розвитку. Обґрунтовано, що знання різних видів адаптаційних систем сприяє підвищенню ефективності управління в організаціях, дозволяючи досягати кращих результатів і оптимізувати діяльність.

Посилання

. Ajroud H., Tnazefti-Kerkeni I. Talon B. ADOPT: A Trace based Adaptive System // Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education, 2021. Vol. 2. Р. 233-239. DOI: http://doi.org/10.5220/0010452702330239

Williams B.K., Brown, E.D. Adaptive Management: From More Talk to Real Action // Environmental Management. 2014. № 53. Р. 465-479. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-013-0205-7

Giezen M., Bertolini L., Salet W. Adaptive Capacity Within a Mega Project: A Case Study on Planning and Decision-Making in the Face of Complexity // European Planning Studies. 2014. № 23. Р. 1–20. URL: https://www.researchgate.net/publication/271752426

Пугачевська К., Лисенко Е. Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності // Молодий вчений. 2021. № 9 (97), С. 158–161. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-32

Ajroud H., Tnazefti-Kerkeni I. Talon B. (2021) ADOPT: A Trace based Adaptive System // Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education. vol. 2. pp. 233–239. Available at: http://doi.org/10.5220/0010452702330239

Williams B.K., Brown, E.D. (2014) Adaptive Management: From More Talk to Real Action // Environmental Management. № 53. pp. 465–479. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-013-0205-7

Giezen M., Bertolini L., Salet W. (2014) Adaptive Capacity Within a Mega Project: A Case Study on Planning and Decision-Making in the Face of Complexity // European Planning Studies. № 23. pp. 1–20. Available at: https://www.researchgate.net/publication/271752426

Puhachevska K., Lysenko E. (2021) Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh nevyznachenosti [Adaptive management of the enterprise in the conditions of uncertainty]. Molodyi vchenyi - Young scientist. № 9 (97), pp. 158–161. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-32

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Георгіаді , Н., & Кубант, А. (2024). ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДАПТАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають