МІЖНАРОДНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: підвищення кваліфікації, спеціалісти сфери туризму, розвиток трудових ресурсів, міжнародний досвід, навчальні програми і курси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародного досвіду організації курсів підвищення кваліфікації для фахівців сфери туризму. Головна ідея статті полягає у важливості постійного розвитку та вдосконалення навичок працівників і наявності відповідних навчальних програм і курсів. Окрему увагу в статті присвячено залежності між освіченістю фахівців туризму та його конкурентоспроможністю як галузі. Охарактеризовано приклади закордонного досвіду підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму на корпоративному рівні та рівні країни. Детально проаналізовано деякі успішні навчальні програми та курси підвищення кваліфікації, зокрема «Skills Framework for Tourism» («Основи навичок для туризму») Сінгапурської ради з туризму та Академію TUI Group, окреслено їхні пріоритетні напрямки діяльності. Виділено потенційні можливості та напрями впровадження успішних програм і курсів підвищення кваліфікації для післявоєнного розвитку туристичної сфери України.

Посилання

Звіт про діяльність туристичного сектору від Сінгапурської ради з туризму. URL: https://www.skillsfuture.gov.sg/docs/default-source/skills-framework/skillsframework_tourism_handbook_fa_web_24oct.pdf

Офіційна сторінка програми SkillsFuture. URL: https://www.skillsfuture.gov.sg/skills-framework/tourism

Офіційна сторінка TUI Group’s Academy. URL: https://tui-eacademy.com/

OECD (2018), «Megatrends shaping the future of tourism», in OECD Tourism Trends and Policies 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/tour-2018-6-en

Sidorov, V. (2018). Individual Aspects in Professional Training of Tourism Specialists in the UK. Comparative Professional Pedagogy 8(2): 43-50. URL: http://archive.sciendo.com/RPP/rpp.2018.8.issue-2/rpp-2018-0018/rpp-2018-0018.pdf

Tourism Online Academy. URL: https://www.unwto.org/tourism-online-academy

World Tourism Organization and United Nations Development Programme (2017), Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, UNWTO, Madrid.

World Tourism Organization (2022), UNWTO Tourism Education Guidelines, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284423941

Zambia Tourism Master Plan 2018 – 2038. URL: https://www.szi.gov.zm/mot/?wpdmpro=zambia-tourism-master-plan-2018-2038

Zvit pro diialnist turystychnoho sektoru vid Sinhapurskoi rady z turyzmu.[Tourism Sector Activity Report from the Singapore Tourism Board] URL: https://www.skillsfuture.gov.sg/docs/default-source/skills-framework/skillsframework_tourism_handbook_fa_web_24oct.pdf

Ofitsiina storinka prohramy SkillsFuture. [The official page of the SkillsFuture program] URL: https://www.skillsfuture.gov.sg/skills-framework/tourism

Ofitsiina storinka TUI Group’s Academy. [The official page of TUI Group’s Academy] URL: https://tui-eacademy.com/

OECD (2018), «Megatrends shaping the future of tourism», in OECD Tourism Trends and Policies 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/tour-2018-6-en

Sidorov, V. (2018). Individual Aspects in Professional Training of Tourism Specialists in the UK. Comparative Professional Pedagogy 8(2): 43-50. URL: http://archive.sciendo.com/RPP/rpp.2018.8.issue-2/rpp-2018-0018/rpp-2018-0018.pdf

Tourism Online Academy. URL: https://www.unwto.org/tourism-online-academy

World Tourism Organization and United Nations Development Programme (2017), Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, UNWTO, Madrid.

World Tourism Organization (2022), UNWTO Tourism Education Guidelines, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284423941.

Zambia Tourism Master Plan 2018 – 2038. URL: https://www.szi.gov.zm/mot/?wpdmpro=zambia-tourism-master-plan-2018-2038

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Сеньків, М., & Шкурко, В. (2024). МІЖНАРОДНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-84

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають