ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: інвестиції, інновації, підприємство, розвиток, воєнний стан, інвестиційний клімат, можливості, ризики

Анотація

Стаття розглядає питання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в умовах воєнного стану, який, безперечно, негативно впливає на здатність підприємств залучати інвестиції та реалізовувати інноваційні проєкти. При цьому обґрунтовано, що розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є одним з ключових факторів успішного економічного розвитку країни, а інвестиції в нові технології, дослідження та розвиток допомагають створити конкурентні переваги, забезпечити стабільне зростання та збільшення прибутків підприємств. У статті висвітлено основні чинники, які впливають на інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств в умовах воєнного стану, такі як політична та економічна нестабільність, ризик втрати активів, зниження попиту на продукцію та послуги тощо. Обґрунтовано напрямки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в умовах повномасштабного вторгнення, такі як: розробка нових технологій та продуктів, розвиток альтернативних ринків, мотивація інвестування, прискорення появи інновацій, партнерство і співпраця. Стаття також звертає увагу на можливості та стратегії, що допомагають підприємствам забезпечити свою інвестиційно-інноваційну діяльність навіть у непевних умовах. Висновком статті є те, що інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств в умовах воєнного стану має свої специфічні особливості та вимагає підвищеної уваги до її планування. Досягнення успіху в таких умовах можливе завдяки відповідному управлінню ризиками, підбору ефективних стратегій та пошуку нових можливостей.

Посилання

Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності. Економіка України. 2010. № 12. С. 48-58.

Кравченко Н. А. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/72004551.pdf (дата звернення: 26.12.2023).

Левченко Н. М., Носенко Д. К. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 2, T. 1. С. 138-142.

Філіппов М. Створювати інноваційні проєкти варто вже зараз: не чекаючи закінчення війни. 2022. URL: https://delo.ua/business/stvoryuvati-innovaciini-projekti-varto-vzezaraz-ne-cekayuci-zakincennya-viini-insaiti-maksima-filippova-iz-grcapital-402624 (дата звернення: 26.12.2023).

Родрик Д. Нові технології не завжди приносять благо. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/yak-zastosuvannya-ii-mozhe-zashkoditiekonomici-shcho-zagrozhuye-bidnim-krajinam-ostanni-novini-50304248.html (дата звернення: 26.12.2023).

Global innovation index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (дата звернення: 26.12.2023).

Впровадження інновацій на промислових підприємствах. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 26.12.2023).

Інвестування в Україну під час війни. [1/2] Advantage Ukraine. URL : https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240 (дата звернення: 26.12.2023).

Zakharin S. (2010) Finansovi instrumenty aktyvizatsii investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti [Financial instruments for the activation of investment and innovation activities]. Ekonomika Ukrainy ‒ Economy of Ukraine, no. 12, pp. 48-58.

Kravchenko N. A. (2011) Investytsiina skladova innovatsiinoho rozvytku [Investment component of innovative development]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti ‒ Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/72004551.pdf (accessed December 26, 2023).

Levchenko N. M., Nosenko D. K. (2009) Analiz efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Analysis of the efficiency of innovative activity of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu ‒ HERALD of Khmelnytskyi National University, no. 2, vol. 1, pp. 138-142.

Filippov M. (2022) Stvoriuvaty innovatsiini proiekty varto vzhe zaraz: ne chekaiuchy zakinchennia viiny [It is worth creating innovative projects now: without waiting for the end of the war]. Available at: https://delo.ua/business/stvoryuvati-innovaciini-projekti-varto-vzezaraz-ne-cekayuci-zakincennya-viini-insaiti-maksima-filippova-iz-grcapital-402624 (accessed December 26, 2023).

Rodryk D. Novi tekhnolohii ne zavzhdy prynosiat blaho [New technologies do not always bring good]. Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/yak-zastosuvannya-ii-mozhe-zashkoditiquenomici-shcho-zagrozhuye-bidnim-krajinam-ostanni-novini-50304248.html (accessed December 26, 2023).

Global innovation index. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (accessed December 26, 2023).

Vprovadzhennia innovatsii na promyslovykh pidpryiemstvakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Implementation of innovations at industrial enterprises. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed December 26, 2023).

Investuvannia v Ukrainu pid chas viiny. [1/2] Advantage Ukraine. [Investing in Ukraine during the war. [1/2] Advantage Ukraine]. Available at: https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240 (accessed December 26, 2023).

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Михайлик, О., & Бірак, Є. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-86
Розділ
ЕКОНОМІКА