ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Ключові слова: Тайм-менеджмент, технології тайм-менеджменту, продуктивність, планування, пріоритети, техніка

Анотація

Стаття присвячена класичним технікам тайм-менеджменту, які є найбільш затребуваними в трудовій діяльності на сьогоднішній день. Невпинне збільшення інформації, процеси глобалізації та невідновлювальність часового ресурсу зумовлюють чільне місце тайм-менеджменту як вміння вкрай необхідного для сучасного працівника, а також як важливого інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства загалом. Означене дослідження спрямоване на аналіз основних технологій тайм-менеджменту та визначення проблем, які перешкоджають ефективному менеджеру підвищити продуктивність праці. Відтак у статті розкрито такі підходи до раціонального використання часу: принцип Парето, матриця Ейзенхауера, метод Франкліна, піраміда планування Франкліна, метод АБВГД, програма особистої ефективності, система упорядкування справ. В межах цього дослідження знайшли подальший розвиток основні категорії ефективного управління часом, зокрема розкрито поняття «тайм-менеджмент», обґрунтовано важливість використання основних технік тайм-менеджменту для успішного управлінця в сучасних умовах. Аналіз теоретичних основ тайм-менеджменту, зокрема, основних підходів сучасних науковців та практиків щодо управління часом дозволив викоремити проблеми, які перешкоджають продуктивному та ефективному використанню часу. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи подолання цих проблем.

Посилання

Khiat Henry. Using automated time management enablers to improve selfregulated learning. Active Learning in Higher Education. 2022. 23 (1): 3-15.

Тайм-менеджмент: що це, пояснення українською. URL: https://blogchain.com.ua/tajm-menedzhment-shcho-tse-poiasnennia-ukrainskoiu/ (дата звернення: 13.11.2023).

Беркмен Олівер. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних / пер. з англ. Назар Старовойт, Остап Гладкий. — 2-ге вид. — К. : Лабораторія, 2022. — 176 с.

Тімоті Феррісс. Працюй чотири години на тиждень. Нова психологія успіху / пер. з англ. Ірина Грипа. — Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. — 432 с.

Чарлз Дахіґґ. Кмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесі / пер. з англ. Лесь Герасимчук. — Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. — 326 с.

Брайан Трейсі. Звички на мільйон доларів. Як збільшити свій прибуток / пер. з англ. Юрій Григоренко. — Харків. «Віват», 2019. — 288 с.

Брайан Трейсі. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час / пер. з англ. Ірина Савюк. — Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 112 с.

Девід Аллен. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / пер. з англ. К. Козачук, Н. Кузьменко. — К: Вид. група КМ-БУКС, 2018. — 392 с.

Матриця Ейзенхауера: як використати педагогу — URL: https://teach-hub.com/matrytsya-ejzenhauera-yak-vykorystaty-pedahohu/ (дата звернення: 13.11.2023).

Принцип Парето — що це таке і чи потрібно застосовувати його на роботі?. URL: https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/printsip-pareto-chto-eto-takoe-i-nuzhno-li-primenyat-ego-na-rabote-328 (дата звернення: 13.11.2023).

Ліана Скібіцька, В. Щелкунов, Т. Сівашенко, Ю. Чичкан-Хліповка. Офісний менеджмент — К. : «Центр навчальної літератури», 2019. — 616 с.

ABCDE Method for Prioritizing Tasks. URL: https://activecollab.com/blog/project-management/abcde-method (дата звернення: 13.11.2023).

Система упорядкування справ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done (дата звернення: 13.11.2023).

How The Eisenhower Matrix Can Revolutionize Your Project Management Efforts. URL: https://hive.com/blog/eisenhower-matrix/ (дата звернення: 13.11.2023).

Khiat Henry. (2022) Using automated time management enablers to improve self-regulated learning. Active Learning in Higher Education. Vol. 23 (1), pp. 3-15. (in English)

Taim-menedzhment: shcho tse, poyasnennya ukrayinsʹkoyu [Time management: what it is, an explanation in Ukrainian]. Available at: https://blogchain.com.ua/tajm-menedzhment-shcho-tse-poiasnennia-ukrainskoiu/ (accessed November 13, 2023).

Burkeman, Oliver. (2022) 4000 tyzhniv Taim-menedzhment dlya smertnykh [Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals]. Kyiv: Laboratoriia. 176 p. (in Ukrainian)

Ferriss, Timothy. (2017) Pratsiui chotyry hodyny na tyzhdenʹ. Nova psykholohiia uspikhu [The 4-Hour Workweek: Escape 9–5, Live Anywhere, and Join the New Rich]. Kharkiv: Knyzhkovyi klub «Klub Simeinoho dozvillia». 432 p. (in Ukrainian)

Duhigg, Charles. (2017) Kmitlyvishi, shvydshi, krashchi. Sekrety produktyvnosti v zhytti ta biznesi [Smarter Faster Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business]. Kharkiv: Knyzhkovyi klub «Klub Simeinoho dozvillia». 326 p. (in in Ukrainian)

Tracy, Brian. (2019) Zvychky na million dolariv. Yak zbilʹshyty svii prybutok [Million Dollar Habits: Proven Power Practices to Double and Triple Your Income]. Kharkiv: «Vivat». 288 p. (in Ukrainian)

Tracy, Brian. (2016) Zroby tse zaraz. 21 chudovyi sposib zrobyty bilʹshe za menshyi chas [Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time]. Kharkiv: Knyzhkovyi klub «Klub Simeinoho dozvillia». 112 p. (in Ukrainian)

Allen, David (2018). Yak uporyadkuvaty spravy. Mystetstvo produktyvnosti bez stresu [Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity]. Kyiv: Vyd. hrupa KM-BUKS. 392 p. (in Ukrainian)

Matrytsya Eyzenkhauera: yak vykorystaty pedahohu [The Eisenhower Matrix: how be used by the teacher]. Available at: https://teach-hub.com/matrytsya-ejzenhauera-yak-vykorystaty-pedahohu/ (accessed November 13, 2023).

Pryntsyp Pareto — shcho tse take i chy potribno zastosovuvaty yoho na roboti? [The Pareto principle — what is it and should it be applied at work?]. Available at: https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/printsip-pareto-chto-eto-takoe-i-nuzhno-li-primenyat-ego-na-rabote-328 (accessed November 13, 2023).

Skibitska Liana, Shchelkunov V., Sivashenko T., Chychkan-Khlipovka Y.. (2019) Ofisnyi menedzhment [Office management]. Kyiv: Educational Literature Center. 616 p. (in Ukrainian)

ABCDE Method for Prioritizing Tasks. Available at: https://activecollab.com/blog/project-management/abcde-method (accessed November 13, 2023).

Systema uporyiadkuvannia sprav [Getting Things Done]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done (accessed November 13, 2023).

How The Eisenhower Matrix Can Revolutionize Your Project Management Efforts. Available at: https://hive.com/blog/eisenhower-matrix/ (accessed November 13, 2023).

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Огінок, С., & Лесюк, А. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ». Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-66
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ