ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Ключові слова: декарбонізація економіки, низьковуглецева економіка, низьковуглецеві технології, вуглецева нейтральність, кліматично нейтральне майбутнє, кліматична стійкість, сталий розвиток

Анотація

У статті розглядаються проблеми та перспективи декарбонізації економіки як необхідної передумови забезпечення кліматично нейтрального майбутнього. Визначаються сучасні виклики та напрями декарбонізації економіки в Україні та світі. Аналізується вплив зростання викидів парникових газів на зміну клімату та обґрунтовується необхідність реалізації невідкладних заходів для зменшення викидів CO2 та інших шкідливих речовин в атмосферу. Досліджуються сучасні підходи та ініціативи, спрямовані на декарбонізацію, такі як: використання відновлюваних джерел енергії, впровадження «зелених» технологій у промисловості, проєкти забезпечення енергоефективності, розвиток електромобільності та інші. Висвітлюється прогрес України в цьому напрямі та розглядаються ключові загрози, з якими стикається країна при реалізації декарбонізаційних проєктів, програм та стратегій. Висновки підкреслюють необхідність активної міжнародної співпраці та реалізації низки заходів для досягнення глобальної кліматичної нейтральності.

Посилання

Білявський М. Україна і глобальна політика декарбонізації. Razumkov centre. URL: https://razumkov.energy/meny/news/ukraine-global-policy-decarbonisation/

Україна поліпшила позиції у рейтингу сталого розвитку ООН. Слово і діло. Аналітичний портал. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/06/15/novyna/polityka/ukrayina-polipshyla-pozycziyi-rejtynhu-staloho-rozvytku-oon

Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller, Eamon Drumm. Sustainable Development Report 2023. URL: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2023/sustainable-development-report-2023.pdf

Tobias Kempken, Thorsten Hauck, Michele De Santis, P. Queipo Rodriguez, M. Miranda, D. Gonzalez, Felice Simonelli, Hien Vu, Wojciech Szulc, Danny Croon, Jean-Theo Ghenda, Chuan Wang (2021). Collection of possible decarbonisation barriers. Green Steel for Europe Consortium. URL: https://www.estep.eu/assets/Uploads/Decarbonisation-Barriers-1.pdf

Бєлоусова К. 6 міст з Індії, Коста-Ріки та Кенії почнуть декарбонізувати будівлі. Екополітика. URL:

https://ecopolitic.com.ua/ua/news/6-mist-z-indii-kosta-riki-ta-kenii-priiednalisya-do-programi-z-dekarbonizacii-budivel/

Як країни декарбонізують свої енергетичні системи? Ecobusiness Group. URL:

https://ecolog-ua.com/news/yak-krayiny-dekarbonizuyut-svoyi-energetychni-systemy

Кармелюк Т. Норвегія розкриває потенціал декарбонізації комунального вантажного транспорту. Bellona. URL: https://bellona.org/news/ukraine/2017-03-norvehiya-rozkryvaye-potentsial-dekarbonizatsiyi-komunalnoho-vantazhnoho-transportu

"Зелені" перегони. Як Україні не втратити доступ до ринку ЄС. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/2021/02/26/671344/

Самсе - "зелений" острів у Данії. Bio.ukr.bio. URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/3180/

Механізми зменшення викидів СО2. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekonomika-bez-vykydiv/2021/03/31/672462/

Андрусевич А., Хабатюк О. CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/12/1/7130830/

CO₂ emissions by sector, Ukraine. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-by-sector?tab=chart&country=~UKR

Генерація електроенергії з ВДЕ за 2021 р. зросла на 15,3% - до 12,519 млрд кВт-год. EXPRO CONSULTING. URL: https://expro.com.ua/novini/generacya-elektroenerg-z-vde-za-2021r-zrosla-na-153-do-12519-mlrd-kvt-god-

Бєлоусова К. В Україні через війну кількість викидів вуглецю зросла на чверть. Екополітика. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/v-ukraini-cherez-vijnu-kilkist-vikidiv-vuglecju-zrosla-na-chvert/

План Маршалла для післявоєнного відновлення України. Пропозиції ГД ООН в Україні. Global Compact Network Ukraine. URL: http://surl.li/efyzy

Hnedina K.V., Nahornyi P.V. Fiscal instruments of ecological and economic stimulation of combating climate change and protection of water resources. Водні біоресурси та аквакультура. 2021. № 2(10). С. 7-15. URL: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/2_2021/3.pdf

Bilyavsʹkyy M. Ukrayina i hlobalʹna polityka dekarbonizatsiyi [Ukraine and the global policy of decarbonization]. Razumkov centre. URL: https://razumkov.energy/meny/news/ukraine-global-policy-decarbonisation/

Ukrayina pokrashchyla pozytsiyi v reytynhu staloho rozvytku OON [Ukraine has improved its position in the UN sustainable development rating]. Slovo i dilo. Analitychnyy portal - Word and deed. Analytical portal. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/06/15/novyna/polityka/ukrayina-polipshyla-pozycziyi-rejtynhu-staloho-rozvytku-oon

Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune, Grayson Fuller, Eamon Drumm. Sustainable Development Report 2023. URL: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2023/sustainable-development-report-2023.pdf

Tobias Kempken, Thorsten Hauck, Michele De Santis, P. Queipo Rodriguez, M. Miranda, D. Gonzalez, Felice Simonelli, Hien Vu, Wojciech Szulc, Danny Croon, Jean-Theo Ghenda, Chuan Wang (2021). Collection of possible decarbonisation barriers. Green Steel for Europe Consortium. URL: https://www.estep.eu/assets/Uploads/Decarbonisation-Barriers-1.pdf

Byelousova K. 6 mist z Indiyi, Kosta-Riky ta Keniyi pochnutʹ dekarbonizuvaty budivli [6 cities from India, Costa Rica and Kenya will start decarbonizing buildings]. Ekopolityka – Ecopolitics. URL:

https://ecopolitic.com.ua/ua/news/6-mist-z-indii-kosta-riki-ta-kenii-priiednalisya-do-programi-z-dekarbonizacii-budivel/

Yak krayiny dekarbonizuyutʹ svoyi enerhetychni systemy? [How do countries decarbonize their energy systems?]. Ecobusiness Group. URL:

https://ecolog-ua.com/news/yak-krayiny-dekarbonizuyut-svoyi-energetychni-systemy

Karmelyuk T. Norvehiya rozkryvaye potentsial dekarbonizatsiyi komunalʹnoho vantazhnoho transport [Norway reveals the potential of decarbonization of communal freight transport]. Bellona. URL: https://bellona.org/news/ukraine/2017-03-norvehiya-rozkryvaye-potentsial-dekarbonizatsiyi-komunalnoho-vantazhnoho-transportu

"Zeleni" perehony. Yak Ukrayina ne vtratytʹ dostup do rynku YES ["Green" races. How Ukraine will not lose access to the EU market]. Ekonomichna Pravda - Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/2021/02/26/671344/

Samse - "zelenyy" ostriv u Daniyi [Samse is a "green" island in Denmark]. Bio.ukr.bio. URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/3180/

Mekhanizmy zmenshennya vykydiv CO2 [Mechanisms of reducing CO2 emissions]. Ekonomichna Pravda - Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekonomika-bez-vykydiv/2021/03/31/672462/

Andrusevych A., Khabatyuk O. CBAM po eksportu: shcho take "vuhletsevyy podatok" YES ta chym vin zahrozhuye Ukrayini [Andrusevich A., Khabatyuk O. CBAM on exports: what is the EU "carbon tax" and how does it threaten Ukraine]. Yevropeysʹka Pravda - European truth. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/12/1/7130830/

CO₂ emissions by sector, Ukraine. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-by-sector?tab=chart&country=~UKR

Heneratsiya elektroenerhiyi z VDE za 2021r zrosla na 15,3% - do 12,519 mlrd kVt-hod [Electricity generation from RES in 2021 increased by 15.3% - to 12.519 billion kWh]. EXPRO CONSULTING. URL: https://expro.com.ua/novini/generacya-elektroenerg-z-vde-za-2021r-zrosla-na-153-do-12519-mlrd-kvt-god-

Byelousova K. V Ukrayini cherez viynu kilʹkistʹ vykydiv vuhletsyu zrosla na chvertʹ [In Ukraine, due to the war, the amount of carbon emissions increased by a quarter]. Ekopolityka – Ecopolitics. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/v-ukraini-cherez-vijnu-kilkist-vikidiv-vuglecju-zrosla-na-chvert/

Plan Marshalla dlya pislyavoyennoho vidnovlennya Ukrayiny. Propozytsiyi HD OON v Ukrayini [The Marshall Plan for the post-war reconstruction of Ukraine. Proposals of the UN General Assembly in Ukraine]. Global Compact Network Ukraine. URL: http://surl.li/efyzy

Hnedina K.V., Nahornyi P.V. Fiscal instruments of ecological and economic stimulation of combating climate change and protection of water resources. Vodni bioresursy ta akvakultura -

Aquatic bioresources and aquaculture. 2021. № 2(10). С. 7-15. URL: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/2_2021/3.pdf

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гнедіна, К., & Сорока, А. (2023). ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-76
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають