ПЕРСОНАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ТОВАРНИМ ВТРАТАМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Інна Копчикова Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: персонал, запобігання втратам, шкода, нанесення збитків, контроль, торговельна безпека

Анотація

Специфіка торговельної діяльності, необхідність постійного пошуку сучасних методів обслуговування населення свідчать про об’єктивну можливість виникнення внутрішніх проблем, які потребують оперативного втручання, своєчасного передбачення або їх попередження. Перехід до торгівлі шляхом самообслуговування є потужним каталізатором зростання проблеми товарних втрат в торговельних підприємствах. Сьогодні спостерігається активний, цілеспрямований та постійний пошук можливостей для спричинення втрат як персоналом, так і покупцями. У статті розглянуто проблеми нанесення втрат персоналом підприємства, способи та методи ліквідації можливостей та причин нанесення збитку. Персонал представлений як актив компанії, який має захищати система торговельної безпеки, і як головне джерело нанесення збитку, від якого вона повинна захищатись.

Посилання

Іванова С. Кражи в торговле: виды и методы борьбы. URL: http://rusadvice.org/business/management/krazhi_v_torgovle_vidi_i_metodi_borbi.html (дата звернення: 8.02.2019).

Лозинський В. Товарні втрати як чинник розвитку застосування методів активізації продажу. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1 (18). С. 321–323.

Крамарев А. Самая большая проблема розничной торговли 21 века. URL: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000423 (дата звернення: 8.02.2019).

Чумарин И. Предотвращение потерь в розничной торговле. Проверенные способы. Питер, 2007. 192 с.

Бойкевич О. Передумови та фактори економічної безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2010. Вип. 20. С. 175–180.

О’Брайен К. В вашем магазине мошенники. Питер, 1998. 245 с.

Іvanova S. Krazhi v torgovle: vidy i metody bor’by [Thefts in trade: types and methods of struggle]. Available at: http://rusadvice.org/business/management/krazhi_v_torgovle_vidi_i_metodi_borbi.html (accessed 8 February 2019).

Lozynskyi V. (2013) Tovarni vtraty yak chynnyk rozvytku zastosuvannia metodiv aktyvizatsii prodazhu [Commodity losses as a factor in the application of sales promotion methods]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 1 (18), pp. 321–323.

Kramarev A. Samaya bol’shaya problema roznichnoy torgovli 21 veka [The Biggest Challenge of the 21st Century of Retail]. Available at: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000423 (accessed 8 February 2019).

Chumarin I. (2007) Predotvrashchenie poter’ v roznichnoy torgovle. Proverennye sposoby [Preventing retail losses. Proven methods]. Piter : SPb (in Russian).

Boikevych O. (2010) Peredumovy ta faktory ekonomichnoi bezpeky torhovelnoho pidpryiemstva [Prerequisites and factors of economic security of a trading company]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 20, pp. 175–180.

O’Brayen K. (2001) V vashem magazine moshenniki [In your store swindlers]. Piter : SPb (in Russian).

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Копчикова, І. (2020). ПЕРСОНАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ТОВАРНИМ ВТРАТАМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/28
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ