КОНЦЕНТРАЦІЯ НА ЦИФРОВІЗОВАНИХ РИНКАХ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: цифровізація, концентрація, державне регулювання, монополізація, ринки, конкуренція, державна політика, глобалізація

Анотація

У статті розглядається природа та специфіка концентрації на глобальних цифровізованих ринках. Розкрито потенційні наслідки для розвитку таких ринках в умовах концентрації ринкової влади. Приводиться статистика процесів концентрації ринкової влади на цифровізованих ринках, аналізується стратегія окремих крупних учасників ринку щодо утримання ними свого домінантного становища. Аналізується міжнародний досвід державного врегулювання процесів концентрації ринкової влади та аналізують наслідки рішень державних регуляторів, історичні події та нещодавні рішення, що матимуть суттєві наслідки для подальшого розвитку індустрії. Описуються потенційні рішення, які забезпечать відповідність української державної політики в умовах поширення впливу міжнародних корпорацій на галузевих ринках при потужних глобалізаційних процесах.

Посилання

Уманців Ю., Бабкова Є. Цифровізація економіки у контексті глобальних тенденцій суспільного розвитку. Геополітика України: історія та сучасність. 2021. Вип. 2. С. 102¬113. DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2021.2(27).102-113

Уманців Ю. Теоретичний дискурс розвитку корпорацій у ХХІ ст. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №3. С. 33¬51. DOI: https://doi. org/10.31617/visnik.knute.2021(137)03

How Big Tech got so big: Hundreds of acquisitions. The Washington Post. 2021 — URL: www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/amazon-applefacebook-google-acquisitions/

Here are all the times Facebook has copied Snapchat so far. Business Insider. 2017. URL: https://www.businessinsider.com/all-the-times-facebook-copied-snapchat-2017-5#facebooks-attack-on-snapchat-culminated-with-a-battle-cry-mark-zuckerberg-gave-to-employees-during-an-all-hands-meeting-in-the-summer-3

Facebook Buys Instagram for $1 Billion. The New York Times. 2012. URL: https://archive.nytimes.com/dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion/index.html

Facebook's copycat behavior was reportedly tracked by Snapchat in a dossier called 'Project Voldemort'. Business Insider. 2019. URL: https://www.businessinsider.com/facebook-behavior-tracked-by-snapchat-project-voldemort-dossier-ftc-report-2019-9

Rubinfeld D., Kwoka J., White L. Maintenance of Monopoly: US v. Microsoft. Berkley, 2003. p. 530-557

Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. European Comission. 2018. URL: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581

Microsoft set to face EU antitrust probe over video calls. Politico. 2023. URL: www.politico.eu/article/microsoft-european-union-antitrust-video-calls-software-giant

Digital Markets Act: rules for digital gatekeepers to ensure open markets enter into force. European Comission. 2022. URL: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423

Tech Antitrust Bill Threatens to Break Apple, Google’s Grip on the Internet. Bloomberg. 2022. URL: www.bloomberg.com/graphics/2022-tech-antitrust-bill/

Umantsiv, Y. & Babkova, I. (2021). Tsyfrovizatsia ekonomiky u konteksti hlobalnyh tendentsiy suspilnoho rozvytku [Economy transformation in the context of the global development tendencies]. Geopolityka Ukrainy: istoriia I suchasnist. 2, 102¬113. DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2021.2(27).102-113 [in Ukrainian]

Umantsiv, Y. Teoretychnyi dyskurs rozvytku korporatsii u XXI st. [Theoretical discurs of corporations’ development in the 21st century]. The Kyiv national university of trade and economics herald. 3, 33¬51 DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)03 [in Ukrainian]

Alcantara, C. (2021). How Big Tech got so big: Hundreds of acquisitions. The Washington Post. Retrieved from www.washingtonpost.com/technology/interactive/2021/amazon-apple-facebook-google-acquisitions/

Heath, A. (2017). Here are all the times Facebook has copied Snapchat so far. Business Insider. Retrieved from www.businessinsider.com/all-the-times-facebook-copied-snapchat-2017-5#facebooks-attack-on-snapchat-culminated-with-a-battle-cry-mark-zuckerberg-gave-to-employees-during-an-all-hands-meeting-in-the-summer-3

Rusly, E. (2012). Facebook Buys Instagram for $1 Billion. The New York Times. Retrieved from Facebook Buys Instagram for $1 Billion

Gibert, B. (2019). Facebook's copycat behavior was reportedly tracked by Snapchat in a dossier called 'Project Voldemort' — and Snap may have given it to the FTC to help its investigation into the social-media giant. Business Insider. Retrieved from www.businessinsider.com/facebook-behavior-tracked-by-snapchat-project-voldemort-dossier-ftc-report-2019-9

Rubinfeld, D., Kwoka, J. J. E., & White, L. (2003). Maintenance of Monopoly: US v. Microsoft (2001). The Antitrust Revolution (Oxford University Press, Oxford).

European Comission. (2018). Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. Retrieved from ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581

Stolton, S. (2023). Microsoft set to face EU antitrust probe over video calls. Politico. Retrieved from www.politico.eu/article/microsoft-european-union-antitrust-video-calls-software-giant/

European Comission. (2022). Digital Markets Act: rules for digital gatekeepers to ensure open markets enter into force. Retrieved from ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423

Nylen, L. (2022). Tech Antitrust Bill Threatens to Break Apple, Google’s Grip on the Internet. Bloomberg. Retrieved from www.bloomberg.com/graphics/2022-tech-antitrust-bill

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Титиш, Б., & Швед, Ю. (2023). КОНЦЕНТРАЦІЯ НА ЦИФРОВІЗОВАНИХ РИНКАХ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-35
Розділ
ЕКОНОМІКА