НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Алла Гречко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4913-9674
  • Олександра Очеретяна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8443-5997
Ключові слова: нефінансова звітність, інвестиційна привабливість, стандарти звітності, сталий розвиток, стандарти GRІ

Анотація

Для підвищення інвестиційної привабливості сучасним підприємствам уже не достатньо готувати лише якісну фінансову звітність. З усвідомленням необхідності досягнення цілей сталого розвитку, для бізнесу та його зацікавлених сторін стали важливими також екологічні та соціальні наслідки діяльності підприємства, а також можливість їх відображення у звітності. З цією метою створена значна кількість світових стандартів нефінансової звітності, які постійно оновлюються, що зумовлює необхідність актуалізувати їхній попередній огляд та провести аналіз на відповідність сучасним вимогам інвесторів. Метою даного дослідження є аналіз видів нефінансової звітності, їхнього впливу на підвищення інвестиційної привабливості підприємства, а також визначення напрямків покращення нефінансової звітності відповідно до запиту інвесторів. Розглянуті найвідоміші стандарти нефінансової звітності (GRI, SASB, IIRC, ISO 26000, SA 8000 та АА1000 AS), а також здійснено їхній порівняльний аналіз. Наведений список часто використовуваних керівництв та фреймворків для вузькоспеціалізованих стандартів в екологічному та соціальному напрямку. Обґрунтовано необхідність об’єктивного висвітлення як позитивних, так і негативних впливів діяльності бізнесу для формування повного та правдивого уявлення стейкхолдерів про підприємство. На прикладі стандарту GRI, розглянуто розкриття інформації, що формують інвестиційну привабливість підприємства. Описано процедуру незалежної перевірки об’єкту інвестування, тобто дью-ділідженс. Розглянуто результати опитування інвесторів двома світовими аудиторсько-консалтинговими компаніями про ефективність нефінансової звітності, в тому числі наведено перелік суттєвих, що на думку інвесторів є проблемними та потребують глибшого розкриття. Результати дослідження можуть використовуватися для обґрунтування впровадження нефінансової звітності на підприємстві, вибору стандартів для складання звіту та визначення суттєвих тем для більш детального розкриття інформації з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini» vid 16.07.99 r. № 996- XIV (zi zminamy i dopovnenniamy) [Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” 996-14, 16.07.1999, Asamended and supplemented]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 19 April 2021).

Prytuliak N. M. (2018) Korporatyvna zvitnist v pidvyshchenni investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Corporate reporting in increasing the investment attractiveness of the enterprise], Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Finansovo-kredytnyi mekhanizm rozvytku ekonomiky ta sotsialnoi sfery» - Proceedings of the international scientific-practical Internet conference "Financial and credit mechanism of economic and social development" (Kyiv, May 24-25, 2018). (pp. 144–147) «Ekskliuzyv-System» [in Ukrainian].

Kalchuk A. L. (2016) Nefinansova zvitnist: yii sutnist ta klasyfikatsiia [Non-financial reporting: its essence and classification], Suchasni tendentsii rozvytku bukhhalterskoho obliku ta opodatkuvannia - Current trends in accounting and taxation. (pp. 45–48) [in Ukrainian].

Kasych A., Yakovenko Ya. (2014) Zvit pro stiikyi rozvytok yak analitychnyi instrument formuvannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Sustainable Development Report as an analytical tool for the formation of corporate social responsibility], Efektyvna ekonomika - Efficient economy (№ 10). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3400 (accessed 19 April 2021).

Frameworks for standards for non-financial reporting (2020). BEIS Research Paper. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935097/frameworks-for-standards-for-non-financial-reporting.pdf (accessed 19 April 2021).

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 (accessed 19 April 2021).

GRI (Global Reporting Initiative). Available at: https://www.globalreporting.org/standards/ (accessed 19 April 2021).

Hlushchenko A. (2021) ESG-zvitnist: kliuch do sertsia investora [ESG reporting: the key to the investor's heart], Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia - European Business Association. Available at: https://eba.com.ua/esg-zvitnist-klyuch-do-sertsya-investora/ (accessed 19 April 2021).

Ernst & Young (2017) Nefinansova zvitnist kompanii: v honytvi za uspikhom [Non-financial reporting of companies: in the pursuit of success], Informatsiinyi biuleten – Newsletter. Available at: https://docplayer.ru/81544876-Informacionnyy-byulleten-may-2017-chistye-tehnologii-i-ustoychivoe-razvitie-vypusk-2-nefinansovaya-otchetnost-kompaniy-v-pogone-za-uspehom.html (accessed 19 April 2021).

PricewaterhouseCoopers (2018) Enhancing the credibility of non-financial information the investor perspective. WBCSD. Available at: https://docs.wbcsd.org/2018/10/WBCSD_Enhancing_Credibility_Report.pdf (accessed 19 April 2021).

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 19.04.2021).

Притуляк Н. М. Корпоративна звітність в підвищенні інвестиційної привабливості підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери». 24–25 трав. 2018 р. Київ. «Ексклюзив-Систем». С. 144–147.

Кальчук А. Л. Нефінансова звітність: її сутність та класифікація. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування. 2016. С. 45-48.

Касич А., Яковенко Я. Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3400 (дата звернення: 19.04.2021).

Frameworks for standards for non-financial reporting. BEIS Research Paper. 2020. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935097/frameworks-for-standards-for-non-financial-reporting.pdf (дата звернення: 19.04.2021).

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 (дата звернення: 19.04.2021).

GRI (Global Reporting Initiative). URL: https://www.globalreporting.org/standards/ (дата звернення: 19.04.2021).

Глущенко А. ESG-звітність: ключ до серця інвестора. Європейська Бізнес Асоціація. 2021. URL: https://eba.com.ua/esg-zvitnist-klyuch-do-sertsya-investora/ (дата звернення: 19.04.2021).

Нефінансова звітність компаній: в гонитві за успіхом. Інформаційний бюлетень. 2017. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass-newsletter-may-2017/$File/EY-ccassnewsletter-may-2017.pdf (дата звернення: 19.04.2021).

Enhancing the credibility of non-financial information the investor perspective. PWC. WBCSD. 2018. URL: https://docs.wbcsd.org/2018/10/WBCSD_Enhancing_Credibility_Report.pdf (дата звернення: 19.04.2021).

Переглядів статті: 440
Завантажень PDF: 252
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гречко, А., & Очеретяна, О. (2021). НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-38
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ