ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: аграрний бізнес, експорт, агрохолдинги, інновації, ТПП, ВВП

Анотація

В статті проведено дослідження перспектив розвитку українського аграрного бізнесу в умовах війни. Нами досліджено, що Україна займає вагому частку в експорті аграрної продукції та є одним із найбільших експортерів у світі. Саме війна в 2022 році призвела до росту цін на аграрну продукцію та викликала занепокоєння усього світу. Наступним нами було досліджено динаміку експорту сільськогосподарської продукції з України та визначено, що незважаючи на війну наші аграрії продовжувала експортувати та забезпечувати країни світу своїм зерном. Важливим кроком для розвитку аграрного бізнесу в умовах війни стала підтримка зі сторони уряду, який запровадив низку програм для стимулювання агровиробництва. В підсумку нами досліджено, що саме інновації становитимуть ключову основу розвитку аграрного бізнесу в умовах. Інноваційні технології не тільки пришвидшують процеси, вони оптимізовують витрати. Зі сторони українського уряду потрібно зробити низку робіт, адже аграрний бізнес є одним із ключових у структурі експорту та акумулює велику суму надходжень в держбюджет.

Посилання

Мороз О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми регулювання аграрного ринку. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2004. № 5. С. 16–23.

FAO stat веб-сайт (2022). URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data

Лещенко Р. Україна може світ нагодувати. 2021. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-can-feed-the-world/

Статистика зовнішнього сектору України (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external

У 2022 році агропродукція склала 53% українського експорту (2022) URL: https://thepage.ua/ua/news/u-2022-chastka-ukrayinskogo-eksportu-agroproduktiv-sklala-53percent-the-page

Лещенко Р (2022) Уряд затвердив зміни до надання фінансової державної підтримки аграріям під час посівної URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko

Solidarity Lanes Action Plan (2022). URL: https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en

Black Sea Grain Initiative (2022). URL: https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative

У 2022 році агропродукція склала 53% українського експорту (2022) URL: https://thepage.ua/ua/news/u-2022-chastka-ukrayinskogo-eksportu-agroproduktiv-sklala-53percent-the-page

Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 94.

Братчук Л.М. Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об'єкта обліку. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 59.

Moroz O. (2004) Teoretiko-metodologichni aspekti suchasnoyi paradigmi regulyuvannya agrarnogo rinku [Theoretical and methodological aspects of the modern paradigm of agricultural market regulation]. Visnik Vinnickogo politehnichnogo institutu, 5, 16–23. (in Ukrainian)

FAO stat veb-sajt (2022). Available at: https://www.fao.org/faostat/en/#data

Leshenko R. Ukrayina mozhe svit nagoduvati [Ukraine can feed the world]. 2021. Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-can-feed-the-world/ (in Ukrainian)

Statistika zovnishnogo sektoru Ukrayini (2022) [Statistics of the external sector of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (in Ukrainian)

U 2022 roci agroprodukciya sklala 53% ukrayinskogo eksportu (2022) [In 2022, agricultural products accounted for 53% of Ukrainian exports]. Available at: https://thepage.ua/ua/news/u-2022-chastka-ukrayinskogo-eksportu-agroproduktiv-sklala-53percent-the-page (in Ukrainian)

Leshenko R (2022) Uryad zatverdiv zmini do nadannya finansovoyi derzhavnoyi pidtrimki agrariyam pid chas posivnoyi [The government approved changes to the provision of financial state support to farmers during sowing]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-zmini-do-nadannya-finansovoyi-derzhavnoyi-pidtrimki-agrariyam-pid-chas-posivnoyi-roman-leshchenko (in Ukrainian)

Solidarity Lanes Action Plan (2022). Available at: https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en

Black Sea Grain Initiative (2022). Available at: https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative

U 2022 roci agroprodukciya sklala 53% ukrayinskogo eksportu (2022) [In 2022, agricultural products accounted for 53% of Ukrainian exports]. Available at: https://thepage.ua/ua/news/u-2022-chastka-ukrayinskogo-eksportu-agroproduktiv-sklala-53percent-the-page (in Ukrainian)

Kolomiyec T.V. (2016) Formuvannya agrarnoyi innovacijnoyi sistemi yak shlyah do nakopichennya intelektualnogo kapitalu pidpriyemstv agrosektoru [The formation of an agrarian innovation system as a way to accumulate intellectual capital of enterprises in the agricultural sector]. Ekonomika APK, 11, 94. (in Ukrainian)

Bratchuk L.M. (2016) Innovacijna diyalnist: teoretiko-metodologichni pidhodi do formuvannya obyekta obliku [Innovative activity: theoretical and methodological approaches to the formation of the accounting object]. Ekonomika APK, 10, 59. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Рогожук, Н. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-14
Розділ
ЕКОНОМІКА