РОЛЬ СФЕРИ ПОСЛУГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: сфера послуг, конкурентоспроможність, національна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальний прогрес

Анотація

Стаття присвячена дослідження впливу та ролі сфери послуг у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Здійснено історичний аналіз еволюції поняття “сталий розвиток”, досліджено його основні складові. Встановлено, що сфера послуг, завдяки включенню в її склад соціальних послуг (таких як освіта та охорона здоров’я), безпосередньо впливає на реалізацію соціальної складової концепції сталого розвитку та забезпечення соціального прогресу. Вплив на економічну та екологічну складові здійснюється за рахунок безпосереднього функціонування сфери послуг та її взаємодії з іншими секторами економіки. Визначено наявність прямого та опосередкованого впливу сфери послуг на забезпечення конкурентоспроможності. Прямий вплив пов'язаний з результативністю та продуктивністю діяльності безпосередньо сектору обслуговування, опосередкований вплив зумовлений розвитком інших секторів економіки країни за рахунок використання послуг. Враховуючи значення сфери послуг у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки, а також її вплив на забезпечення сталого розвитку, зроблено висновок про суттєву роль сервісного сектору у формування сталої конкурентоспроможності країни, яка відповідає основним ідеям концепції сталого розвитку і гарантує сильні конкурентні позиції країни в глобальному поділі праці. Запропоновано наступні перспективні напрямки пришвидшення формування сталої конкурентоспроможності: заохочення розвитку та впровадження екологічних послуг; розвиток сталого туризму; надання освітніх послуг для підвищення обізнаності про принципи сталого розвитку; впровадження етичних та відповідальних ділових практик; співпраця з іншими секторами для створення ініціатив сталого розвитку; впровадження інноваційних технологій і практик у діяльність сфери.

Посилання

Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”. URL: https://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf

Allen C., Metternicht G. & Wiedmann T. Prioritising SDG targets: assessing baselines, gaps and interlinkages. Sustainability Science. 2019. № 14. Pp. 421–438. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-018-0596-8

Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences. 2019. № 5 (1). pp. 1–21. DOI: 10.1080/23311886.2019.1653531

Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2017). Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 agenda. Sustainability Science. № 13(2), 531–548. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. A/RES/70/1. 21 October 2015. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement

Daly, H.E. U.N. conferences on environment and development: retrospect on Stockholm and prospects for Rio. Ecological Economics: the Journal of the International Society for Ecological Economics. 2019. № 5, pp. 9–14. DOI: https://doi.org/10.1016/0921-8009(92)90018-N

Остафійчук Я.В. Місце сфери послуг у сучасній парадигмі сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 3. С. 30–32.

Pérez, L., Hunt, D.V., Samandari, H., Nuttall, R. & Biniek, K. (2022). Does ESG really matter – and why? McKinsey Quarterly. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/does-esg-really-matter-and-why

World Development Indicators: Structure of value added. URL: https://wdi.worldbank.org/table/4.2

World Competitiveness Ranking. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/

World Trade Statistical Review 2022. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_e.pdf

Gill, I. (2021). At your service? Developing economies bet on service industries for growth. URL: https://blogs.worldbank.org/voices/your-service-developing-economies-bet-service-industries-growth

Nayyar, G., Hallward-Driemeier, M. and Davies, E. At Your Service? The Promise of Services-Led Development. Washington, DC: World Bank, 2021. 315 p. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1671-0

Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”. Available at: https://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf

Allen, C., Metternicht, G. & Wiedmann, T. (2019). Prioritising SDG targets: assessing baselines, gaps and interlinkages. Sustainability Science, no. 14, pp. 421–438. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-018-0596-8

Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, no. 5 (1), pp. 1–21. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531

Weitz, N., Carlsen, H., Nilsson, M., & Skånberg, K. (2017). Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 agenda. Sustainability Science, no. 13(2), pp. 531–548. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. A/RES/70/1. 21 October 2015. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElemenO

Daly, H.E. (1992). U.N. conferences on environment and development: retrospect on Stockholm and prospects for Rio. Ecological Economics: the Journal of the International Society for Ecological Economics, no. 5, pp. 9–14. DOI: https://doi.org/10.1016/0921-8009(92)90018-N

Ostafiichuk, Ya.V. (2012). Mistse sfery posluh u suchasnii paradyhmi staloho rozvytku [The place of the service sector in the modern paradigm of sustainable development]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 3, pp. 30–32. [in Ukrainian]

Pérez, L., Hunt, D.V., Samandari, H., Nuttall, R. & Biniek, K. (2022). Does ESG really matter – and why? McKinsey Quarterly. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/does-esg-really-matter-and-why

World Development Indicators: Structure of value added. Available at: https://wdi.worldbank.org/table/4.2

World Competitiveness Ranking. Available at: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/

World Trade Statistical Review 2022. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_e.pdf

Gill, I. (2021). At your service? Developing economies bet on service industries for growth. Available at: https://blogs.worldbank.org/voices/your-service-developing-economies-bet-service-industries-growth

Nayyar, G., Hallward-Driemeier, M. and Davies, E. At Your Service? The Promise of Services-Led Development. Washington, DC: World Bank, 2021. 315 p. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1671-0

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Парфентьєва, О. (2023). РОЛЬ СФЕРИ ПОСЛУГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-53
Розділ
ЕКОНОМІКА