ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-СЕКТОРУ

Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, ІТ-сектор, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

З огляду на динамічність та значний вплив ІКТ на трансформацію сучасного світу, дедалі постає необхідність у чіткому розумінні концепцій конкуренції, конкурентних переваг і конкурентоспроможності в ІТ-секторі, які достатньо неоднозначно тлумачяться різними зацікавленими сторонами. Дане дослідження має на меті прояснити сутність даних категорій в ІТ-секторі, запропонувавши всеосяжну та узгоджену перспективу. Завдяки огляду тематичної літератури за останні 30-ть років було з’ясовано, що конкуренція в ІТ-секторі ведеться за обмежені ресурси, пропозицію найкращої споживчої цінності для стейкхолдерів, лояльність цільових аудиторій, і як наслідок, отримання більшої частки ринку. З’ясовано, що характерними рисами конкуренції в ІТ-секторі є глобальний характер, короткі життєві цикли продуктів (як наслідок швидкого оновлення цифрових технологій), значний акцент на стратегічних партнерствах та M&A угодах, відчутний ціновий тиск, а також залежність від складної нормативної бази з питань конфіденційності даних, безпеки, інтелектуальної власності та доброчесної конкуренції. Запропоновано авторську візію стратегічних орієнтирів конкуренції в ІТ та класифікацію конкурентних переваг ІТ-компаній залежно від природи їх формування, а саме: фінансово-економічні, управлінські, технологічні, інфраструктурні та переваги, пов’язані зі сприятливістю середовища. Досліджено концепцію конкурентоспроможності ІТ-сектору національної економіки в контексті створення ціннісної пропозиції (що є фактичним відображенням конкурентоспроможності) в залежності від сфер використання ІТ-здобутків. Сформовано систематизацію рис конкурентоспроможності ІТ-сектору в залежності від ціннісної пропозиції для ключових стейкхолдерів (споживачів, ІТ-компаній, інвесторів, ІТ-фахівців та держав). Запропоновано, трактувати конкурентоспроможність ІТ-сектору як здатність ІТ-компаній ефективно конкурувати на глобальному ІТ-ринку за рахунок власних конкурентних переваг, інвестицій в НДДКР, дотримання міжнародних стандартів та загальновизнаних ділових практик з метою покращення рівня життя людей.

Посилання

Bresnahan T. F. New Modes of Competition. Competition, Innovation and the Microsoft Monopoly: Antitrust in the Digital Marketplace. Dordrecht, 1999. P. 155–208. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-4407-0_9 (дата звернення: 10.05.2023).

Bresnahan T. F., Greenstein S. Technological Competition and the Structure of the Computer Industry. The Journal of Industrial Economics. 2003. Т. 47, № 1. P. 1–40. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-6451.00088 (дата звернення: 10.05.2023).

Bresnahan T., Richards J. Local and Global Competition in Information Technology. Journal of the Japanese and International Economies. 1999. Т. 13, № 4. P. 336–371. DOI: https://doi.org/10.1006/jjie.1999.0438 (дата звернення: 10.05.2023).

Richards J. E. Clusters, Competition, and “Global Players” in ICT Markets. Building High-Tech Clusters. 2004. P. 160–189. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9780511802911.008 (дата звернення: 10.05.2023).

Akhter S., Rahman N., Rahman M. N. Competitive Strategies in the Computer Industry. International Journal of Technology Diffusion. 2014. Т. 5, № 1. P. 73–88. DOI: https://doi.org/10.4018/ijtd.2014010106 (дата звернення: 10.05.2023).

Hoelck, Katharina and Ballon, Pieter, Competitive Dynamics in the ICT Sector: Strategic Decisions in Platform Ecosystems (2015). Communication & Strategies, No. 99 (3rd quarter), 51-71, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2702288 (дата звернення: 10.05.2023).

Ma D., Kauffman R. J. Competition Between Software-as-a-Service Vendors. IEEE Transactions on Engineering Management. 2014. Т. 61, № 4. P. 717–729. DOI: https://doi.org/10.1109/tem.2014.2332633 (дата звернення: 10.05.2023).

Gardner T. M. Interfirm Competition for Human Resources: Evidence From the Software Industry. Academy of Management Journal. 2005. Т. 48, № 2. P. 237–256. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2005.16928398 (дата звернення: 10.05.2023).

Li S., Shang J., Slaughter S. A. Why Do Software Firms Fail? Capabilities, Competitive Actions, and Firm Survival in the Software Industry from 1995 to 2007. Information Systems Research. 2010. Т. 21, № 3. P. 631–654. DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1100.0281 (дата звернення: 10.05.2023).

Chellappa R. K., Sambamurthy V., Saraf N. Competing in Crowded Markets: Multimarket Contact and the Nature of Competition in the Enterprise Systems Software Industry. Information Systems Research. 2010. Т. 21, № 3. P. 614–630. DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1100.0300 (дата звернення: 10.05.2023).

Sen R., Verma A., Heim G. R. Impact of Cyberattacks by Malicious Hackers on the Competition in Software Markets. Journal of Management Information Systems. 2020. Т. 37, № 1. P. 191–216. DOI: https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1705511 (дата звернення: 10.05.2023).

Kumarawadu P. Achieving Competitive Advantage through Knowledge Management Initiatives in Small and Medium Software Industry. Journal of Information & Knowledge Management. 2008. Т. 07, № 04. P. 255–265. DOI: https://doi.org/10.1142/s0219649208002135 (дата звернення: 10.05.2023).

Zhao W., Watanabe C., Griffy-Brown C. Competitive advantage in an industry cluster: The case of Dalian Software Park in China. Technology in Society. 2009. Т. 31, № 2. P. 139–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.03.008 (дата звернення: 10.05.2023).

Davis C. H., Sun E. Business Development Capabilities in Information Technology SMEs in a Regional Economy: An Exploratory Study. The Journal of Technology Transfer. 2005. Т. 31, № 1. P. 145–161. DOI: https://doi.org/10.1007/s10961-005-5027-1 (дата звернення: 10.05.2023).

Nuttanai Anuntarumporn; Puris Sorhsaruht. (2022). The Impact of Innovation Capability of Firms on Competitive Advantage: An Empirical Study of the ICT Industry in Thailand. The Journal of Asian Finance, Economics and Business(JAFEB), 9(2), 121–131. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0121

From Temporary Competitive Advantage to Sustainable Competitive Advantage / K.-F. Huang та ін. British Journal of Management. 2015. Т. 26, № 4. P. 617–636. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8551.12104 (дата звернення: 10.05.2023).

Kurt Christensen H. Defining customer value as the driver of competitive advantage. Strategy & Leadership. 2010. Т. 38, № 5. P. 20–25. DOI: https://doi.org/10.1108/10878571011072048 (дата звернення: 10.05.2023).

Heeks R. Using Competitive Advantage Theory to Analyze IT Sectors in Developing Countries:A Software Industry Case Analysis. Information Technologies and International Development. 2007. Т. 3, № 3. P. 5–34. DOI: https://doi.org/10.1162/itid.2007.3.3.5 (дата звернення: 10.05.2023).

Gemser G., Jacobs D., Ten Cate R. Design and Competitive Advantage in Technology-Driven Sectors: The Role of Usability and Aesthetics in Dutch IT Companies1. Technology Analysis & Strategic Management. 2006. Т. 18, № 5. P. 561–580. DOI: https://doi.org/10.1080/09537320601019719 (дата звернення: 10.05.2023).

Ghapanchi A. H., Wohlin C., Aurum A. Resources contributing to gaining competitive advantage for open source software projects: An application of resource-based theory. International Journal of Project Management. 2014. Т. 32, № 1. P. 139–152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.03.002 (дата звернення: 10.05.2023).

A. C. Tonini, M. d. M. Spinola, J. M. C. Medina, V. L. Gava and R. F. Gonçalves, "Relationship of intangible assets and competitive advantage for software production: A Brazilian companies study," 2012 Proceedings of PICMET '12: Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver, BC, Canada, 2012, pp. 3604–3612.

Мельник Т., Завгородня Є. Конкурентні переваги ІТ-сектору України. Foreign trade: economics, finance, law. 2023. Т. 126, № 1. С. 42–59. DOI: https://doi.org/10.31617/3.2023(126)04 (дата звернення: 10.05.2023).

Богма О. С., Савченко В. І. ІТ-сектор України: сучасні реалії та перспективи розвитку. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 37–42. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.6 (дата звернення: 10.05.2023).

Halkos G. E., Tzeremes N. G. International Competitiveness in the ICT Industry: Evaluating the Performance of the Top 50 Companies. Global Economic Review. 2007. Т. 36, № 2. P. 167–182. DOI: https://doi.org/10.1080/12265080701374115 (дата звернення: 10.05.2023).

Ning L. China's Leadership in the World ICT Industry: A Successful Story of Its "Attracting-In" and "Walking-Out" Strategy for the Development of High-Tech industries?. Pacific Affairs. 2009. Т. 82, № 1. P. 67–91. DOI: https://doi.org/10.5509/200982167 (дата звернення: 10.05.2023).

Psychoyios D., Dotsis G. The Competitiveness of the European ICT Industry. Review of Economic Analysis. 2018. Т. 10, № 1. P. 97–119. DOI: https://doi.org/10.15353/rea.v10i1.1510 (дата звернення: 10.05.2023).

Doucek, P. (2011). Human Capital in ICT – Competitiveness and Innovation Potential in ICT. Interdisciplinary Information Management Talks.

Determinants of ICT innovations: A cross-country empirical study / S. Lee та ін. Technological Forecasting and Social Change. 2016. Т. 110. P. 71–77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.010 (дата звернення: 10.05.2023).

Kateřina P., Petra M. Czech Republic's Competitiveness in ICT Market. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Т. 109. P. 880–885. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.558 (дата звернення: 10.05.2023).

Doucek P., Maryška M., Nedomová L. & Novotný O. (2011). Competitiveness of Czech ICT industry – Requirements on ICT HEIs Graduates. Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec, Czech Republic, EU: Technical University of Liberec.

Chang Y.-H. A Study on the Global Competitiveness and Way of Coexistence of Korean ICT Industries. International journal of advanced smart convergence. 2015. Т. 4, № 2. P. 124–130. DOI: https://doi.org/10.7236/ijasc.2015.4.2.124 (дата звернення: 10.05.2023).

Chandra A., Fealey T., Rau P. National barriers to global competitiveness: the case of the IT industry in India. Competitiveness Review. 2006. Т. 16, № 1. P. 12–19. DOI: https://doi.org/10.1108/cr.2006.16.1.12 (дата звернення: 10.05.2023).

33. Ang CJ, Yew O.K. & Ramasamy R. (2010). Enhancing Competitiveness of ICT Industry: PIKOM’s Policy Advocacies and Interventions. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7a039037fa3cbbd6beebafae625ba7d821457d6f#page=11

Analysis on technical structure and competitiveness of ICT manufacturing industries / X. Tu, etc. China Communications. 2023. Т. 20, № 3. P. 361–374. DOI: https://doi.org/10.23919/jcc.2023.03.024 (дата звернення: 10.05.2023).

Dadameah S. M., Costello P. A study on higher education institutions' influence towards competitive strategy development in an ICT cluster. Journal of Organisational Transformation & Social Change. 2011. Т. 8, № 2. P. 123–142. DOI: https://doi.org/10.1386/jots.8.2.123_1 (дата звернення: 10.05.2023).

Bonaccorsi A., Giannangeli S., Rossi C. Entry Strategies Under Competing Standards: Hybrid Business Models in the Open Source Software Industry. Management Science. 2006. Т. 52, № 7. P. 1085–1098. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0547 (дата звернення: 10.05.2023).

Севрук І.М., Рупчева А.О. Конкурентоспроможність України на світовому ринку ІТ-послуг в умовах глобалізації. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 65–70.

Худолей В., Кириченко С., Тульчинська С. Управління конкурентоспроможністю іт-підприємств в умовах кризи. Economic Synergy. 2022. № 1; 2. С. 8–20. DOI: https://doi.org/10.53920/es-2022-1;2-1 (дата звернення: 10.05.2023).

Мартиненко К.Р., Войтко С.В. Підвищення рівня конкурентоспроможності ІТ компаній за рахунок брендингу. Актуальні проблеми економіки та управлінння. 2020. № 14. С. 1–12. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190754 (дата звернення: 10.05.2023).

Булкіна I. A. Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг. Бізнес Інформ. 2020. № 11(514). С. 37–42. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-37-42 (дата звернення: 10.05.2023).

Neumann J. V., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, 1980. 648 p.

Pfeffer J. The external control of organizations: A resource dependence perspective. New York : Harper & Row, 1978. 300 p.

Porter, M. E. "How Competitive Forces Shape Strategy." Harvard Business Review 57, no. 2 (March–April 1979): 137–145.

Katz M. L., Shapiro C. Network Externalities, Competition, and Compatibility. The American Economic Review. 1985. №n75(3). P. 424–440. URL: http://www.jstor.org/stable/1814809 (дата звернення: 10.05.2023).

Narver J. C., Slater S. F. The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing. 1990. Т. 54, № 4. P. 20. DOI: https://doi.org/10.2307/1251757 (дата звернення: 10.05.2023).

Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. 1991. Т. 17, № 1. P. 99–120. DOI: https://doi.org/10.1177/014920639101700108 (дата звернення: 10.05.2023).

Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal. 1991. № 18(7). P. 509–533. URL: http://www.jstor.org/stable/3088148 (дата звернення: 10.05.2023).

Chesbrough H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, 2003. 272 p.

Kim W. C., Mauborgne R. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, 2005. 256 p.

Сайт «Amazing Amazon Statistics You Need to Know to Amplify Growth in 2023». URL: https://influencermarketinghub.com/amazon-statistics/#toc-0 (дата звернення: 10.05.2023).

Сайт «Big Three Dominate the Global Cloud Market». URL: https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/ (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «How Netflix’s Recommendations System Works». URL: https://help.netflix.com/en/node/100639 (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Netflix Recommendations: How Netflix Uses AI, Data Science, And ML». URL: https://www.simplilearn.com/how-netflix-uses-ai-data-science-and-ml-article (дата звернення: 30.06.2023)

Сайт «What is GDPR, the EU's new data protection law?». URL: https://gdpr.eu/what-is-gdpr/ (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Antitrust cases against Google by the European Union». URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Antitrust_cases_against_Google_by_the_European_Union (дата звернення: 10.05.2023)

Davis D. C., Lopuch V. S. Learning Organizations. Handbook of Research on Race, Gender, and the Fight for Equality. 2016. P. 267–297. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0047-6.ch012 (дата звернення: 10.05.2023).

Dunning J. H. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism. Journal of International Business Studies. 1995. Т. 26, № 3. P. 461–491. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490183 (дата звернення: 10.05.2023).

Harvey M., Porter M. E. Competition in Global Industries. Journal of Marketing. 1988. Т. 52, № 1. P. 150. DOI: https://doi.org/10.2307/1251694 (дата звернення: 10.05.2023).

Maravilhas S., Melo P., Oliveira S. G. Information Strategy. Advances in Business Information Systems and Analytics. 2019. P. 225–251. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6225-2.ch011 (дата звернення: 10.05.2023).

Louati F. Knowledge Management and the Competitiveness of Learning Organizations. Handbook of Research on Knowledge Management for Contemporary Business Environments. 2018. P. 64–85. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3725-0.ch005 (дата звернення: 10.05.2023).

Competitiveness of Companies in the Competitive Environment – The Essential Question of Performance Management / E. L. Comanescu та ін. International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION. 2018. Т. 24, № 1. P. 273–278. DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0043 (дата звернення: 10.05.2023).

Hernandez P., Martínez-Molés V., Vila J. Understanding Actual Socio-Economic Behavior as a Source of Competitive Advantage. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage. 2015. P. 127–149. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8348-8.ch009 (дата звернення: 10.05.2023).

Aburto-De La Llave P., Atristain-Suárez C., Uribe-Palau A. Market and Entrepreneurial Orientation Strategies in the Wood Furniture Industry in Mexico. Creativity Models for Innovation in Management and Engineering. 2022. P. 163–186. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2339-4.ch007 (дата звернення: 10.05.2023).

Atiku S. O., Fields Z. Global Psychological Capital and Sustainable Competitive Advantage. Contemporary Multicultural Orientations and Practices for Global Leadership. 2019. P. 145–164. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6286-3.ch008 (дата звернення: 10.05.2023).

Marjanović D., Beraha I., Domazet I. “Belt and Road” Initiative as a Development Chance for the Western Balkan Countries. Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative. 2022. P. 172–193. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8021-9.ch008 (дата звернення: 10.05.2023).

Porter M. E., Kramer M. R. Creating Shared Value. Managing Sustainable Business. Dordrecht, 2018. P. 323–346. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1144-7_16 (дата звернення: 10.05.2023).

Сайт «#SMARTer2030. ICT Solutions for 21st Century Challenges». URL: https://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Digital Development». URL: https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «ITU Development Digital Inclusion». URL: https://www.itu.int/itu-d/sites/digital-inclusion/ (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Digitalisation and Innovation». URL: https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/ (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Technology for inclusion». URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373655?posInSet=57&queryId=N-6d95feac-7663-472f-aa6c-b95dd78b40fb (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Digital health – World Health Organization (WHO)». URL: https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1 (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «Energy end-use data collection methodologies and the emerging role of digital technologies». URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/34e2659e-809c-4299-bb51-c0343257af08/Energy_end-use_data_collection_methodologies_and_the_emerging_role_of_digital_technologies.pdf (дата звернення: 10.05.2023)

Сайт «What is Tech4Nature? – IUCN Green List». URL: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/ (дата звернення: 10.05.2023)

Bresnahan, T. F. (1999). New Modes of Competition. In Competition, Innovation and the Microsoft Monopoly: Antitrust in the Digital Marketplace (pp. 155–208). Springer Netherlands. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-4407-0_9

Bresnahan, T. F., & Greenstein, S. (1999). Technological Competition and the Structure of the Computer Industry. The Journal of Industrial Economics, 47(1), 1–40. Available at: http://www.jstor.org/stable/117505

Bresnahan, T., & Richards, J. (1999). Local and Global Competition in Information Technology. Journal of the Japanese and International Economies, 13(4), 336–371. DOI: https://doi.org/10.1006/jjie.1999.0438

Richards, J. E. (2004). Clusters, Competition, and “Global Players” in ICT Markets. Building High-Tech Clusters (p. 160–189). Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9780511802911.008

Akhter, S., Rahman, N., & Rahman, M. N. (2014). Competitive Strategies in the Computer Industry. International Journal of Technology Diffusion (IJTD), 5(1), 73-88. DOI: http://doi.org/10.4018/ijtd.2014010106

Hoelck, Katharina and Ballon, Pieter, Competitive Dynamics in the ICT Sector: Strategic Decisions in Platform Ecosystems (2015). Communication & Strategies, No. 99 (3rd quarter), 51-71. Available at: https://ssrn.com/abstract=2702288

Ma, D., & Kauffman, R. J. (2014). Competition Between Software-as-a-Service Vendors. IEEE Transactions on Engineering Management, 61(4), 717–729. DOI: https://doi.org/10.1109/tem.2014.2332633

Gardner, T. M. (2005). Interfirm Competition for Human Resources: Evidence From the Software Industry. Academy of Management Journal, 48(2), 237–256. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2005.16928398

Li, S., Shang, J., & Slaughter, S. A. (2010). Why Do Software Firms Fail? Capabilities, Competitive Actions, and Firm Survival in the Software Industry from 1995 to 2007. Information Systems Research, 21(3), 631–654. DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1100.0281

Chellappa, R. K., Sambamurthy, V., & Saraf, N. (2010). Competing in Crowded Markets: Multimarket Contact and the Nature of Competition in the Enterprise Systems Software Industry. Information Systems Research, 21(3), 614–630. DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1100.0300

Sen, R., Verma, A., & Heim, G. R. (2020). Impact of Cyberattacks by Malicious Hackers on the Competition in Software Markets. Journal of Management Information Systems, 37(1), 191–216. DOI: https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1705511

Kumarawadu, P. (2008). Achieving Competitive Advantage through Knowledge Management Initiatives in Small and Medium Software Industry. Journal of Information & Knowledge Management, 07(04), 255–265. DOI: https://doi.org/10.1142/s0219649208002135

Zhao, W., Watanabe, C., & Griffy-Brown, C. (2009). Competitive advantage in an industry cluster: The case of Dalian Software Park in China. Technology in Society, 31(2), 139–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.03.008

Davis, C. H., & Sun, E. (2005). Business Development Capabilities in Information Technology SMEs in a Regional Economy: An Exploratory Study. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 145–161. DOI: https://doi.org/10.1007/s10961-005-5027-1

Nuttanai Anuntarumporn; Puris Sorhsaruht. (2022). The Impact of Innovation Capability of Firms on Competitive Advantage: An Empirical Study of the ICT Industry in Thailand. The Journal of Asian Finance, Economics and Business(JAFEB), 9(2), 121-131. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0121

Huang, K.-F., Dyerson, R., Wu, L.-Y., & Harindranath, G. (2015). From Temporary Competitive Advantage to Sustainable Competitive Advantage. British Journal of Management, 26(4), 617–636. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8551.12104

Kurt Christensen, H. (2010). Defining customer value as the driver of competitive advantage. Strategy & Leadership, 38(5), 20–25. DOI: https://doi.org/10.1108/10878571011072048

Heeks, R. (2007). Using Competitive Advantage Theory to Analyze IT Sectors in Developing Countries:A Software Industry Case Analysis. Information Technologies and International Development, 3(3), 5–34. DOI: https://doi.org/10.1162/itid.2007.3.3.5

Gemser, G., Jacobs, D., & Ten Cate, R. (2006). Design and Competitive Advantage in Technology-Driven Sectors: The Role of Usability and Aesthetics in Dutch IT Companies1. Technology Analysis & Strategic Management, 18(5), 561–580. DOI: https://doi.org/10.1080/09537320601019719

Ghapanchi, A. H., Wohlin, C., & Aurum, A. (2014). Resources contributing to gaining competitive advantage for open source software projects: An application of resource-based theory. International Journal of Project Management, 32(1), 139–152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.03.002

A. C. Tonini, M. d. M. Spinola, J. M. C. Medina, V. L. Gava and R. F. Gonçalves, "Relationship of intangible assets and competitive advantage for software production: A Brazilian companies study," 2012 Proceedings of PICMET '12: Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver, BC, Canada, 2012, pp. 3604–3612.

Melnyk Т., & Zavhorodnya E. (2023). Competitive advantages of the IT sector of Ukraine. Foreign·trade:·economics,·finance,·law, 126(1), 42–59. DOI: https://doi.org/10.31617/3.2023(126)04

Bohma, O., & Savchenko, V. (2020). IT sector of Ukraine: current realities and development prospects. Entrepreneurship and Innovation, (12), 37-42. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.6

Halkos, G. E., & Tzeremes, N. G. (2007). International Competitiveness in the ICT Industry: Evaluating the Performance of the Top 50 Companies. Global Economic Review, 36(2), 167–182. DOI: https://doi.org/10.1080/12265080701374115

Ning, L. (2009). China's Leadership in the World ICT Industry: A Successful Story of Its "Attracting-In" and "Walking-Out" Strategy for the Development of High-Tech industries? Pacific Affairs, 82(1), 67–91. DOI: https://doi.org/10.5509/200982167

Psychoyios, D., & Dotsis, G. (2018). The Competitiveness of the European ICT Industry. Review of Economic Analysis, 10(1), 97–119. DOI: https://doi.org/10.15353/rea.v10i1.1510

Doucek, P. (2011). Human Capital in ICT – Competitiveness and Innovation Potential in ICT. Interdisciplinary Information Management Talks.

Lee, S., Nam, Y., Lee, S., & Son, H. (2016). Determinants of ICT innovations: A cross-country empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 110, 71–77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.010

Kateřina, P., & Petra, M. (2014). Czech Republic's Competitiveness in ICT Market. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 880–885. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.558

Doucek P., Maryška M., Nedomová L. & Novotný O. (2011). Competitiveness of Czech ICT industry- Requirements on ICT HEIs Graduates. Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec, Czech Republic, EU: Technical University of Liberec.

Chang, Y.-H. (2015). A Study on the Global Competitiveness and Way of Coexistence of Korean ICT Industries. International journal of advanced smart convergence, 4(2), 124–130. DOI: https://doi.org/10.7236/ijasc.2015.4.2.124

Chandra, A., Fealey, T., & Rau, P. (2006). National barriers to global competitiveness: the case of the IT industry in India. Competitiveness Review, 16(1), 12–19. DOI: https://doi.org/10.1108/cr.2006.16.1.12

Ang CJ, Yew O.K. & Ramasamy R. (2010). Enhancing Competitiveness of ICT Industry: PIKOM’s Policy Advocacies and Interventions. Available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7a039037fa3cbbd6beebafae625ba7d821457d6f#page=11

Tu, X., Li, Z., Wu, M., & Yan, R. (2023). Analysis on technical structure and competitiveness of ICT manufacturing industries. China Communications, 20(3), 361–374. DOI: https://doi.org/10.23919/jcc.2023.03.024

Dadameah, S. M., & Costello, P. (2011). A study on higher education institutions' influence towards competitive strategy development in an ICT cluster. Journal of Organisational Transformation & Social Change, 8(2), 123–142. DOI: https://doi.org/10.1386/jots.8.2.123_1

Bonaccorsi, A., Giannangeli, S., & Rossi, C. (2006). Entry Strategies Under Competing Standards: Hybrid Business Models in the Open Source Software Industry. Management Science, 52(7), 1085–1098. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0547

Sevruk, I.M., & Rupcheva, A.O. (2018). Competitiveness of Ukraine in the world market of it services in conditions of globalization. Economy and Society, (15), 65-70.

Khudolei В., Kyrychenko С., & Tulchynska С. (2022). Managing the competitiveness of IT-companies in a crisis. Economic Synergy, (1; 2), 8–20. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-1;2-1

Martynenko K., & Voitko S. (2020). Increasing competitiveness of its branding companies. Actual Problems of Economics and Management, (14), 1-12. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/190754

Bulkina, I. A. (2020). Ukraine’s Contribution to Development of the International IT Services Market. Business Inform, 11(514), 37–42. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-37-42

Neumann, J. V., & Morgenstern, O. (1980). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.

Pfeffer, J. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Harper & Row.

Porter, M. E. "How Competitive Forces Shape Strategy." Harvard Business Review 57, no. 2 (March–April 1979): 137–145.

Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. The American Economic Review, 75(3), 424–440. Available at: http://www.jstor.org/stable/1814809

Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35. DOI: https://doi.org/10.2307/1251757

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. DOI: https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533. http://www.jstor.org/stable/3088148

Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Harvard Business School Press.

Amazing Amazon Statistics You Need to Know to Amplify Growth in 2023. Available at: https://influencermarketinghub.com/amazon-statistics/#toc-0 (accessed May 10, 2023).

Big Three Dominate the Global Cloud Market. Available at: https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/ (accessed May 10, 2023)

How Netflix’s Recommendations System Works. Available at: https://help.netflix.com/en/node/100639 (accessed May 10, 2023)

Netflix Recommendations: How Netflix Uses AI, Data Science, And ML. Available at: https://www.simplilearn.com/how-netflix-uses-ai-data-science-and-ml-article (accessed May 10, 2023)

What is GDPR, the EU's new data protection law?. Available at: https://gdpr.eu/what-is-gdpr/ (accessed May 10, 2023)

Antitrust cases against Google by the European Union. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Antitrust_cases_against_Google_by_the_European_Union (accessed May 10, 2023)

Davis, D. C. & Lopuch, V. S. (2016). Learning Organizations: Connections between Diversity and Innovation. In J. Prescott (Ed.), Handbook of Research on Race, Gender, and the Fight for Equality (pp. 267–297). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0047-6.ch012

Dunning J. H. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism. Journal of International Business Studies. 1995. Vol. 26, no. 3. P. 461–491. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490183 (accessed May 10, 2023)

Harvey M., Porter M. E. Competition in Global Industries. Journal of Marketing. 1988. Vol. 52, no. 1. P. 150. DOI: https://doi.org/10.2307/1251694 (accessed May 10, 2023)

Maravilhas, S., Melo, P., & Oliveira, S. G. (2019). Information Strategy: Implementing and Managing a Digital Strategy in a Portuguese Company. In G. Jamil (Ed.), Handbook of Research on Expanding Business Opportunities With Information Systems and Analytics (pp. 225–251). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6225-2.ch011

Louati, F. (2018). Knowledge Management and the Competitiveness of Learning Organizations. In A. Malheiro, F. Ribeiro, G. Leal Jamil, J. Rascao, & O. Mealha (Eds.), Handbook of Research on Knowledge Management for Contemporary Business Environments (pp. 64–85). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3725-0.ch005

Competitiveness of Companies in the Competitive Environment – The Essential Question of Performance Management / E. L. Comanescu et al. International conference Knowledge-Based Organization. 2018. Vol. 24, no. 1. P. 273–278. DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0043 (дата звернення: 10.05.2023).

Hernandez, P., Martínez-Molés, V., & Vila, J. (2015). Understanding Actual Socio-Economic Behavior as a Source of Competitive Advantage: The Role of Experimental-Behavioral Economics in Innovation. In L. Carmo Farinha, J. Ferreira, H. Smith, & S. Bagchi-Sen (Eds.), Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship (pp. 127–149). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8348-8.ch009

Aburto-De La Llave, P., Atristain-Suárez, C., & Uribe-Palau, A. (2022). Market and Entrepreneurial Orientation Strategies in the Wood Furniture Industry in Mexico. In C. Machado & J. Davim (Eds.), Creativity Models for Innovation in Management and Engineering (pp. 163–186). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2339-4.ch007

Atiku, S. O. & Fields, Z. (2019). Global Psychological Capital and Sustainable Competitive Advantage. In S. Atiku (Ed.), Contemporary Multicultural Orientations and Practices for Global Leadership (pp. 145–164). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6286-3.ch008

Marjanović, D., Beraha, I., & Domazet, I. (2022). “Belt and Road” Initiative as a Development Chance for the Western Balkan Countries: The Case of Serbia. In M. Bhuiyan & I. Beraha (Eds.), Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative (pp. 172–193). IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8021-9.ch008

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2018). Creating Shared Value. In Managing Sustainable Business (pp. 323–346). Springer Netherlands. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-024-1144-7_16

#SMARTer2030. ICT Solutions for 21st Century Challenges. Available at: https://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf (accessed May 10, 2023).

Digital Development. Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment (accessed May 10, 2023).

ITU Development Digital Inclusion. Available at: https://www.itu.int/itu-d/sites/digital-inclusion/ (accessed May 10, 2023).

Digitalisation and Innovation. Available at: https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/ (accessed May 10, 2023).

Technology for inclusion. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373655?posInSet=57&queryId=N-6d95feac-7663-472f-aa6c-b95dd78b40fb (accessed May 10, 2023).

Digital health – World Health Organization (WHO). Available at: https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1 (accessed May 10, 2023).

Energy end-use data collection methodologies and the emerging role of digital technologies. Available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/34e2659e-809c-4299-bb51-c0343257af08/Energy_end-use_data_collection_methodologies_and_the_emerging_role_of_digital_technologies.pdf (accessed May 10, 2023)

What is Tech4Nature? – IUCN Green List. Available at: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/ (accessed May 10, 2023)

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Завгородня, Є., & Мельник, Т. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-30
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають