ГЕНЕЗИС АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Ольга Радіонова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-0570-3648
  • Вадим Радіонов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0009-0001-0439-492X
Ключові слова: агротуризм, сільський туризм, концепція розвитку агротуризму, фактори розвитку агротуризму

Анотація

У статті агротуризм аналізується як якісно новий напрямок туристичної діяльності, що стрімко розвивається і включає конкретний комплекс послуг. Показано, що для розвитку цього виду туризму в нашій країні існують об’єктивні причини. Доведено, що розвиток агротуризму дозволить вирішити низку проблем сільської місцевості, серед яких створення додаткових робочих місць, покращення умов життя на селі шляхом розвитку відповідної туристської інфраструктури. У статті розглядається дворівневий підхід до формування концепції розвитку агротуризму: за рахунок власних ресурсів без залучення необхідних інвестицій ззовні та як основний бізнес, що забезпечує максимальний набір рекреаційних послуг, націлених на використання всіх привабливих для туристів аспектів сільського життя. Автори на основі використання теоретичних та емпіричних джерел розкривають генезис агротуризму в Україні.

Посилання

Місцевий агротуризм здатний вдихнути нове життя в економіку України. URL: https://www.seeds.org.ua/mestnyj-agroturizm-sposoben-vdoxnut-novuyu-zhizn-v-ekonomiku-ukrainy/ (дата звернення: 05.05.2023)

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст. 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 06.04.2023)

Проект Закону України про аграрний туризм та агротуристичну діяльність. URL: https://www.ligazakon.ua/news_old/ga015844.html (дата звернення: 06.04.2023)

Destination-Ukraine: скільки Україна може заробляти на туризмі. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/destination-ukraine-skolko-ukraina-mozhet-zarab-355991/ (дата звернення: 06.04.2023)

Allen J., O`Toole W., Harris R. & McDonnell I. Festival & Special Event Management. Australia: John Wiley & Sons. 2011.

Getz D. Special events: Defining the product. Tourism Management. 1989. Vol. 10 (2), pp. 135–137.

Getz D., & Frisby W. Evaluating management effectiveness in community-run festivals. Journal of Travel Research. 1988. Vol. 27 (1), pp. 22–27.

Pugh C., & Wood E. The strategic use of events within local government: A study of London Borough councils. Event Management. 2004. Vol. 9 (1/2), pp. 61–71.

Robinson M., Picard D., & Long P. Festival tourism: Producing, translating, and consuming expressions of culture(s). Event Management. 2004. Vol. 8 (4), pp. 187–189.

Mestnyy agroturizm sposoben vdokhnut' novuyu zhizn' v ekonomiku Ukrainy [Local agritourism is able to breathe new life into the economy of Ukraine]. Available at: https://www.seeds.org.ua/mestnyj-agroturizm-sposoben-vdoxnut-novuyu-zhizn-v-ekonomiku-ukrainy/ (accessed May 5, 2023) (in Ukrainian)

Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)] 1995, № 31, st. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed April 6, 2023) (in Ukrainian)

Proekt zakona Ukrayiny pro ahrarnyy turyzm ta ahroturystychnu diyalʹnistʹ. [Draft law of Ukraine on agrarian tourism and agrotourism activities]. Available at: https://www.ligazakon.ua/news_old/ga015844.html (accessed April 6, 2023) (in Ukrainian)

Destination-Ukraine: skol'ko Ukraina mozhet zarabatyvat' na turizme [Destination-Ukraine: how much Ukraine can earn on tourism]. Available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/destination-ukraine-skolko-ukraina-mozhet-zarab-355991/ (accessed April 6, 2023) (in Ukrainian)

Allen J., O`Toole W., Harris R. & McDonnell I. Festival & Special Event Management. Australia: John Wiley & Sons. 2011.

Getz D. (1989) Special events: Defining the product. Tourism Management, vol. 10 (2), pp. 135–137.

Getz D., & Frisby W. (1988) Evaluating management effectiveness in community-run festivals. Journal of Travel Research, vol. 27 (1), pp. 22–27.

Pugh C., & Wood E. (2004) The strategic use of events within local government: A study of London Borough councils. Event Management, vol. 9 (1/2), pp. 61–71.

Robinson M., Picard D., & Long P. (2004) Festival tourism: Producing, translating, and consuming expressions of culture(s). Event Management, vol. 8 (4), pp. 187–189.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Радіонова, О., & Радіонов, В. (2023). ГЕНЕЗИС АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-28