МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЕОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ

  • Наталія Зарицька Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0009-7668-2347
Ключові слова: наука, наукові економічні дослідження, наукова економічна діяльність, методологія, соціально-економічні умови, інтелектуальний потенціал

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення докорінних змін, що спостерігалися останніми десятиліттями в економіці, політиці, екології та суспільному житті України, саме вони зумовили значне зростання кількості різноманітних проблем як на рівні окремої особистості, соціальної групи, так і суспільства загалом. На данному етапі модернізація української держави, розвиток її громадянського суспільства та публічного управління вимагають від молодих науковців належного науково-методологічного супроводу, використання передового досвіду трансформаційних змін демократичних країн. Велика увага до методології наукового дослідження зумовлена тим, що політичні та економічні цілі не досягаються спонтанно і легко, для їх реалізації потрібні практичне втілення теоретично обґрунтованих та практично апробованих концепцій та методологій впровадження. Актуальність даного дослідження обумовлюється також гострою необхідністю підготовки у молодих науковців розуміння з питань сутності понять і категорій методологій наукових економічних досліджень, формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес таких явищ, освоєння сучасних навичок і ефективного використання усвідомленої методологічної позиції сучасного економічного дослідження, вдосконалення вмінь у галузі окремих наукових досліджень, у здійсненні пошуку й опрацюванні наукової інформації, грамотному оформленні результатів наукових досліджень та впровадження їх у міжнародну практику. На сьогодні економічна наука об’єднує велий масив знань, що враховує концепції, моделі, підходи, принципи, методики, методи тощо. Українська наукова методологія проходить перші етапи свого становлення та формує власний інструментарій дослідницького пошуку й досягнення істинного знання. В даній статті проаналізовано та систематизовано необхідності розв’язання означених проблем та методик а також окреслено основні дослідження у галузі науково-дослідної роботи як професії, що покликана забезпечити успішність назрілих системних реформ, економічного зростання країни, утвердження верховенства права, соціальний захист різних верств населення. Успішне визначення завдань прoведення наукoвo-дoсліднoї рoбoти, одержання практичної цінності її результатів зумовлені прaвильним викoристaнням oснoв метoдoлoгії наукових досліджень в сучасних міжнародних економічних відносинах.

Посилання

Vazhinskij S.Ye., Sherbak T.I. (2016) Metodologiya ta organizaciya naukovih doslidzhen: posib. [Methodology and organization of scientific research . Sumy: A. S. Makarenka, Sumske DPU, 260 s. [in Ukrainian]

Metodologiya naukovih doslidzhen u shemah, tablicyah, prikladah: navch. posibnik dlya studentiv vuziv [Methodology of scientific research in diagrams, tables, examples: teaching. a guide for university students] / G.M. Azarenkova ta in. Pid red. G.M. Azarenkovoyi. Nacionalnij bank Ukrayini. Bankivskij universitet. spravi. Kyiv, 2014. 223 s. [in Ukrainian]

Pro naukovo-tehnichnu diyalnist: Zakon Ukrayini vid 26.11.2015 r. № 848 [On scientific and technical activity: Law of Ukraine dated November 26, 2015 No. 848]. Baza danih «Zakonodavstvo Ukrayini» / Kabinet Ministriv Ukrayini. Data onovlennya 18.04.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19 [in Ukrainian]

Kenna R. (2017) A scientists' view of scientometrics: Not everything that counts can be counted. Condensed Matter Physics. 20. No. 1. P. 13803.

Qualitative Research: Definition, Types, Methods and Examples. Available at: https://www.questionpro.com/blog/qualitative-research-methods/

Важинський С.Є., Щербак Т.І. Методологія та організація наукових досліджень : посіб. Суми: А. С. Макаренка, Сумське ДПУ, 2016. 260 с.

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах : навч. посібник для студентів вузів / Г.М. Азаренкова та ін. Під ред. Г.М. Азаренкової. Національний банк України. Банківський університет. справи.Київ, 2014. 223 с.

Про науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848. База даних «Законодавство України» / Кабінет Міністрів України. Дата оновлення 18.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19 (дата звернення: 12.06.2023).

Kenna R. A scientists' view of scientometrics: Not everything that counts can be counted. Condensed Matter Physics, 2017. 20. No. 1. P. 13803.

Qualitative Research: Definition, Types, Methods and Examples. URL: https://www.questionpro.com/blog/qualitative-research-methods/

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Зарицька, Н. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЕОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-25
Розділ
ЕКОНОМІКА