ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

  • Ольга Миронова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-3188-2881
  • Оксана Мазоренко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-1784-697X
Ключові слова: мотивація працівників, фактори мотивації, організаційна культура, результативність роботи, військовий стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку організаційної культури підприємства та мотивації його персоналу у військових умовах. Авторами доведено особливу значущість мотивації персоналу в сучасних умовах. Проаналізовано роль організаційної культури в мотивації працівників підприємств, оскільки військові дії змусили багатьох людей переглянути свої цінності та показали значущість нематеріальних аспектів життєдіяльності людей. Обґрунтовано, що формування організаційної культури на підприємстві призведе до підвищення морального духу, згуртованості працівників, покращення психологічного клімату в колективі, зниження плинності кадрів, появи відчуття приналежності організації. Всі ці чинники є ефективними мотиваторами, які дозволять підвищити загальний рівень мотивації персоналу на підприємстві навіть в умовах фінансових ускладнень. Метою статті було обґрунтування важливості формування організаційної культури на підприємстві як фактору впливу на загальну мотивацію персоналу. Для визначення основним мотивуючих та демотивуючих факторів для працівників підприємств агропромислового комплексу східних регіонів України в умовах військового стану було застосовано метод анонімного опитування, яке було здійснено за допомогою онлайн-сервісів. Проведено опитування дозволило оцінити рівень організаційної культури на підприємстві за такими елементами: задоволеність роботою, взаємовідносинами в колективі між співробітниками та з керівництвом, системою та стилем управління, рівнем мотивації. Було з’ясовано, що більшість опитаних працівників задоволені роботою в контексті їх очікувань від неї. Проте, певна кількість респондентів вказала на певні демотивуючі фактори. Аналіз взаємозв’язку між рівнем задоволеністю матеріальним заохоченням та чинниками, що визначають організаційну культуру на підприємстві, дозволив довести, що організаційна культура дійсно впливає на мотивацію персоналу підприємств в умовах військового стану. Авторами було запропоновано впровадження заходів з покращення організаційної культури на підприємстві для підвищення рівня мотивації його співробітників.

Посилання

Klymchuk A.O., Mikhailov A. N. (2018). Motyvatsiia ta stymuliuvannia personalu v efektyvnomu upravlinni pidpryiemstvom ta pidvyschenni innovatsijnoi diial'nosti [The motivation and stimulation of personnel in effective enterprise management and innovation activity improving]. Marketynh i menedzhment innovatsij, 1, 218–234. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-16 (in Ukrainian)

Sokolov A. V., Chernyavskaya E. V. (2015). Vplyv material'noy ta nematerial'noy motyvatsiy personalu na efektyvnist' diyal'nosti pidpryyemstva [The influence of material and intangible motivation of the personnel to efficiency enterprise activity] Zhurnal Naukovyj ohliad, 9 (19). Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/217450171.pdf (in Ukrainian)

Forson, J.A., Ofosu-Dwamena, E., Opoku, R.A. et al. (2021). Employee motivation and job performance: a study of basic school teachers in Ghana. Futur Bus J 7, 30. DOI: https://doi.org/10.1186/s43093-021-00077-6

Harmider L.D., Gonchar L.A. (2019). Motyvatsijni faktory rezul'tatyvnosti personalu pidpryyemstva [Motivation factors of performance of personnel of the enterprise]. Review of transport economics and management, 1(17), 127–132. DOI: https://doi.org/10.15802/rtemt.v0i1(17).176635 (in Ukrainian)

Ukrainska L. (2021). Vplyv motyvatsiy na orhanizatsijnu kul'turu [Influence of motivation on organizational culture]. Economy and society, 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-42 (in Ukrainian)

Taslim M. (2011). Organisation culture and employee motivation: an empirical study on impact of organization culture on employee extrinsic & intrinsic motivation at SBI. Summer Internship Society, 3, 1. Available at: http://www.publishingindia.com/GetBrochure.aspx?query=UERGQnJvY2h1cmVzfC83NzQucGRmfC83NzQucGRm.

Yuskevych А.I., Lehkyy О.А. (2020). Teoretychni aspekty orhanizatsijnoy kul'tury ta yy mistse v systemi menedzhmentu pidpryyemstva [Theoretical aspects of organizational culture and its place in the enterprise management system]. Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, 2(19). DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-25 (in Ukrainian)

Lepeyko Т.I., Barkova К.О. (2020). Vyznachennia rivnia orhanizatsijnoi kul'tury pidpryiemstva za dopomohoiu metodu opytuvannia [Determining the Level of Organizational Culture of Enterprise Using the Survey Method]. Business Inform, 2, 473-479. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-473-479 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Миронова, О., & Мазоренко, О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-6
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ