ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І СВІТОВОМУ РИНКАХ

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, молоко та молочна продукція, національний ринок, проблеми, світовий ринок, тенденції

Анотація

У науковій статті доведена важливість дослідження конкурентоспроможності української молочної продукції на національному і світовому ринках збуту. Розкрита динаміка розвитку та конкуренції на світовому ринку молока і молочної продукції, у тому числі за окремими групами країн, які розділені за рівнем доходів та розвитку. Визначено головні тенденції та проблеми розвитку світового ринку молока та молочної продукції у 2012-2021 роках, а також місце України на світовому ринку молока та молочної продукції. Зроблено порівняння розвитку і конкуренції на світовому ринку України та десяти провідних країн-виробників молока та молочної продукції. Досліджено експорт, імпорт та зовнішньоторговельне сальдо щодо молочної продукції в Україні, що дозволило зробити додаткові висновки щодо конкурентоспроможності українського молока та молочної продукції на національному і світовому ринках збуту. Визначено головні тенденції та проблеми, що заважають збільшенню присутності української молочної продукції на національному та світових ринках збуту.

Посилання

Ritchie H., Rosado P. and Roser M. Meat and Dairy Production. Published online at OurWorldInData.org. 2022. URL: https://ourworldindata.org/meat-production (дата звернення: 30.06.2023).

Ільчук М.М., Коновал І.А., Мельникова І.В. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції : монографія. Київ : Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. 321 с.

Лисенко Н. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1 (77). С. 61–68.

FAO. FAOSTAT. Crops and livestock products. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2023. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data (дата звернення: 30.06.2023).

Державна служба статистики України. Статистична інформація. 2023. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 30.06.2023).

ReportLinker Consulting. Livestock Market Outlook 2022 – 2026. 2023. URL: https://www.reportlinker.com/clp/global/8 (дата звернення 30.06.2023).

EUROSTAT. Agricultural production – livestock and meat. 2023. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=427096#Meat_production (дата звернення: 30.06.2023).

U.S. Department of Agriculture. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 2023. URL: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/73666448x?locale=en&page=5#release-items (дата звернення: 30.06.2023).

Мінфін. ВВП на душу населення. 2023. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp (дата звернення: 30.06.2023).

World Bank. GDP per capita (current US$). 2023. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (дата звернення: 30.06.2023).

Ritchie H., Rosado P. and Roser M. (2022) Meat and Dairy Production. Published online at OurWorldInData.org. Available at: https://ourworldindata.org/meat-production (accessed 30 June 2023).

Il`chuk M.M., Konoval I.A., Melnykova I.V. (2015) Konkurentospromozhnist produkciyi skotarstva i ptaxivnycztva Ukrayiny v systemi yevrointegraciyi [Competitiveness of livestock and poultry products of Ukraine in the system of European integration]: monograph. Kyiv: Publication of "Agrar Media Group" LLC. (in Ukrainian)

Lysenko N. (2007) Metody ocinky konkurentospromozhnosti produkciyi m‘yasopererobnyx pidpryyemstv [Methods of evaluating the competitiveness of products of meat processing enterprises]. Actual problems of the economics, vol. 1 (77), рр. 61–68. (in Ukrainian)

FAO. FAOSTAT (2023) Crops and livestock products. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: https://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed 30 June 2023).

State Statistics Service of Ukraine (2023) Statistical information. Available at: https://ukrstat.gov.ua (accessed 30 June 2023). (in Ukrainian)

ReportLinker Consulting (2023) Livestock Market Outlook 2022 – 2026. Available at: https://www.reportlinker.com/clp/global/8 (accessed 30 June 2023).

EUROSTAT (2023) Agricultural production – livestock and meat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=427096#Meat_production (accessed 30 June 2023).

U.S. Department of Agriculture (2023). Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Available at: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/73666448x?locale=en&page=5#release-items (accessed 30 June 2023).

Minfin (2023) GDP per capita. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp (accessed 30 June 2023). (in Ukrainian)

World Bank (2023) GDP per capita (current US$). Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (accessed 30 June 2023).

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Перегуда, Ю. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І СВІТОВОМУ РИНКАХ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-7
Розділ
ЕКОНОМІКА