ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Ключові слова: експорт, логістика, агропромисловий комплекс, військовий стан, перевезення

Анотація

У статті розглянуто питання щодо впливу війни на транспортну і логістичну галузі, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Перекриття маршрутів доставки, зменшення обсягів перевезень та зростання тарифів є основними наслідками війни для цих галузей. Встановлено, що зниження рівня безпеки внаслідок бойових дій призвело до зниження довіри до транспортних компаній та підприємств логістичної галузі, що вплине на їхню діяльність навіть після закінчення війни. Досліджено заходи, що запроваджені органами державної влади, такі як спрощення відповідних процедур та документообігу, укладання відповідних міжнародних угод, а також забезпечення відповідної інфраструктури допоможе забезпечити ефективну та безпечну вітчизняну транспортну логістику в умовах війни. Стаття присвячена вивченню та аналізу організації агроекспорту з України у військовий та післявоєнний періоди. Основна мета дослідження полягає в розумінні викликів, які виникають у зв'язку з конфліктними ситуаціями та після них, і виявленні стратегій та рекомендацій для успішного функціонування агроекспорту в умовах військового стану та післявоєнної відбудови.

Посилання

Тодуров О. Сухий порт: як забезпечити оперативну логістику в умовах війни. Mind.ua. 29.03.2022. URL: https://mind.ua/openmind/20238657-suhij-port-yak-zabezpechiti-operativnu-logistiku-v-umovah-vijni (дата звернення: 31.05.2023)

Давидова І.В., Резніченко С.В. Договори перевезення: реалії воєнного часу. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 530–533. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/129

Особливості міжнародних вантажних перевезень під час війни. URL: https://lviv.media/ekonomika/60994-osoblivosti-vantazhnih-perevezen-pid-chas-vijni/ (дата звернення: 12.05.2023).

Договори про перевезення пасажирів на автобусних маршрутах продовжуються автоматично. URL: https://lexinform.com.ua/zakonoda vstvo/dogovory-pro-perevezennya-pasazhyriv-na-avtobusnyh-marshrutah-prodovzhuyutsya-avtomatychno/ (дата звернення: 12.05.2023).

Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України: Постанова КМУ від 02.09.2022 р. № 992. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-pravyl-peretynannia-derzhav noho-kordonu-hromadianamy-ukrainy-992-020922 (дата звернення: 12.05.2023).

Функціонування транспортного сектору України в умовах правового режиму воєнного стану. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/funktsionuvannya-transportnoho-sektoru-ukrayiny-v-umovakh-pravovoho (дата звернення: 12.05.2023).

Todurov O. Sukhyi port: yak zabezpechyty operatyvnu lohistyku v umovakh viiny [Dry port: how to ensure operational logistics in conditions of war]. Mind.ua. 29.03.2022. Available at: https://mind.ua/openmind/20238657-suhij-port-yak-zabezpechiti-operativnu-logistiku-v-umovah-vijni (accessed: 31.05.2023)

Davydova I.V., Reznichenko S.V. (2023). Dohovory perevezennia: realii voiennoho chasu [Transportation contracts: realities of wartime]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, vol. 7, рp. 530–533. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/129

Osoblyvosti mizhnarodnykh vantazhnykh perevezen pid chas viiny [Peculiarities of international cargo transportation during the war]. Available at: https://lviv.media/ekonomika/60994-osoblivosti-vantazhnih-perevezen-pid-chas-vijni/ (accessed: 12.05.2023).

Dohovory pro perevezennia pasazhyriv na avtobusnykh marshrutakh prodovzhuiutsia avtomatychno [Contracts for the transportation of passengers on bus routes are renewed automatically]. Available at: https://lexinform.com.ua/zakonoda vstvo/dogovory-pro-perevezennya-pasazhyriv-na-avtobusnyh-marshrutah-prodovzhuyutsya-avtomatychno/ (accessed: 12.05.2023).

Pro vnesennia zmin do Pravyl peretynannia derzhavnoho kordonu hromadianamy Ukrainy: Postanova KMU vid 02.09.2022 r. №992 [On making changes to the Rules for crossing the state border by citizens of Ukraine: Resolution of the CMU of September 2, 2022 No. 992]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-pravyl-peretynannia-derzhav noho-kordonu-hromadianamy-ukrainy-992-020922 (accessed: 12.05.2023).

Funktsionuvannia transportnoho sektoru Ukrainy v umovakh pravo-voho rezhymu voiennoho stanu [The functioning of the transport sector of Ukraine in the conditions of the legal regime of martial law]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/funktsionuvannya-transportnoho-sektoru-ukrayiny-v-umovakh-pravovoho (accessed: 12.05.2023).

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Мазур, К., Янчук, Д., & Галета, Д. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-12
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ