УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ БІХЕВІОРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: поведінка, поведінкова економіка, біхевіоризм, ланцюги постачання, управління ланцюгами постачання (SCM), логістика

Анотація

У статті здійснено огляд біхевіористичних проблем управління ланцюгами постачання і того, як поведінка людей (співробітників, менеджерів, партнерів) впливає на його ефективність. Розглянуто застосування поведінкового підходу до вивчення SCM і наявних поведінкових досліджень, пов’язаних із управлінням ризиками ланцюга постачання. Проаналізовано походження поведінкової економіки, поведінкові операції та біхевіористичне управління ланцюгами постачання. Обгрунтовано, як результати поведінкових досліджень можуть бути актуальними для явищ, пов’язаних із ланцюгом постачання, і як психологічні виміри в логістиці можуть бути цікавими для майбутніх досліджень. Крім того, висвітлені поведінкові чинники, які можуть перешкодити прийняттю рішення. У результаті встановлено зв’язок між концепцією управління ланцюгом поставок на основі біхевіористичного підходу й керування ризиками, щоб продемонструвати, що людська поведінка є важливим чинником ризику.

Посилання

Ancarani, A., Di Mauro, C., D’urso, D. A human experiment on inventory decisions under supply uncertainty. Intern. Journal of Production Economics. 2013. 142(1), 61–73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.09.001

Ancari, A., & Di Mauro, C. (2011). Supply Chain Innovation for Competing in Highly Dynamic Markets: Challenges and Solutions. In J. Lindsay (Ed.), International Journal. HERSEY: Business Science Reference. 2011. pp. 290–292. DOI: https://doi.org/10.4018/978–1–60960–585–8.ch019

Bendoly, E., Donohue, K., L. Schultz. Behavior in operations management : Assessing recent findings and revisiting old assumptions. Journal of Operations Management. 2005. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jom.2005.10.001

Blos, M. F., Quaddus, M., Wee, H. M., Watanabe, K. Supply chain risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil. Supply Chain Management: An International Journal. 2009. 14(4), 247–252. DOI: https://doi.org/10.1108/13598540910970072

Boute, R., Lambrecht, M. Altruistic Behavior in Supply Chain Management. Tijdschrift Voor Economie En Management. 2007. 52, рр. 499–513. DOI: https://doi.org/10.1017/S1470542710000024

Harland, C., Brenchley, R. Risk in supply networks. Elsevier. 2003. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409203000049

Katsikopoulos, K., Chain, G. G.-J. O. Behavioral operations management: A blind spot and a research program. Wiley Online Library. 2010. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745–493x.2012.03285.x

Katsikopoulos, K. V. Behavioral Operations Management: A Blind Spot And A Research Program Gerd Gigerenzer. Max Planck Institute for Human Development. Harding Center for Risk Literacy. 2010. P. 3–7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745–493x.2012.03285.x

Kersten, W., Hohrath, P., Böger, M. An Empirical Approach to Supply Chain Risk Management : Development of a Strategic Framework. Proceeding POMS Conference 2007. рр. 1–20. Available at: http://pomsmeetings.org/ConfProceedings/007/CDProgram/Topics/full_length_papers_files/007–0507.pdf

Колодізєва Т. О. Оцінка поведінкових факторів впливу на співробітництво у сфері логістичної діяльності. Economics of Development. 2019. Volume 18, Issue 3. С. 34–44.

Lawrence, M., Goodwin, P., O’connor, M., & Önkal, D. Judgmental forecasting: A review of progress over the last 25 years. International Journal of Forecasting/ 2006. 22(3), рр. 493–518. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.007

Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., & Subba Rao, S. The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega. 2006. 34(2), рр. 107–124. DOI: https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.08.002

Матвєєв В. В., Матвєєва О. М., Щепіна Т. Г. Біхевіористичний підхід в управлінні. Бізнес Інформ. 2021. № 4. С. 257–261.

Tokar, T. Behavioural research in logistics and supply chain management. The International Journal of Logistics Management. 2010. 21(1), рр. 89–103. DOI: https://doi.org/10.1108/09574091011042197

Tuncel, G., & Alpan, G. Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. Computers in Industry. 2009. 61(3). рр. 250–259. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compind.2009.09.008

Аni, A., Di Mauro, C., D’urso, D. (2013). A human experiment on inventory decisions under supply uncertainty. Intern. Journal of Production Economics. 142(1), рр. 61–73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.09.001

Ancari, A., & Di Mauro, C. (2011). Supply Chain Innovation for Competing in Highly Dynamic Markets: Challenges and Solutions. In J. Lindsay (Ed.), International Journal. HERSEY: Business Science Reference. pp. 290–292. DOI: https://doi.org/10.4018/978–1–60960–585–8.ch019

Bendoly, E., Donohue, K., L. Schultz. (2005). Behavior in operations management : Assessing recent findings and revisiting old assumptions. Journal of Operations Management. рр. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jom.2005.10.001

Blos, M. F., Quaddus, M., Wee, H. M., Watanabe, K. (2009). Supply chain risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil. Supply Chain Management: An International Journal. no 14(4), рр. 247–252. DOI: https://doi.org/10.1108/13598540910970072

Boute, R., Lambrecht, M. (2007). Altruistic Behavior in Supply Chain Management. Tijdschrift Voor Economie En Management. № 52. рр. 499–513. DOI: https://doi.org/10.1017/S1470542710000024

Harland, C., Brenchley, R. (2003). Risk in supply networks. Journal of Purchasing and Supply Management. Volume 9, Issue 2, рр. 51–62 Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409203000049

Katsikopoulos, K., Chain, G. G.-J. O.(2010). Behavioral operations management: A blind spot and a research program. Wiley Online Library. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745–493x.2012.03285.x

Katsikopoulos, K. V. (2010). Behavioral Operations Management: A Blind Spot And A Research Program Gerd Gigerenzer. Max Planck Institute for Human Development. Harding Center for Risk Literacy. рр. 3–7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745–493x.2012.03285.x

Kersten, W., Hohrath, P., Böger, M. (2007). An Empirical Approach to Supply Chain Risk Management : Development of a Strategic Framework. Proceeding POMS Conference. рр. 1–20. Available at: http://pomsmeetings.org/ConfProceedings/007/CDProgram/Topics/full_length_papers_files/007–0507.pdf

Kolodizieva T. O. (2019). Otsinka povedinkovykh faktoriv vplyvu na spivrobitnytstvo v sferi lohistychnoi diialnosti. Economics of Development. Volume 18, Issue 3. рр. 34–44.

Lawrence, M., Goodwin, P., O’connor, M., & Önkal, D. (2006). Judgmental forecasting: A review of progress over the last 25 years. International Journal of Forecasting. 22(3), рр. 493–518. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.007

Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., & Subba Rao, S. (2006) The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega. 34(2), pp. 107–124. DOI: https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.08.002

Matvieiev V. V., Matvieieva O. M., Shchepina T. H. (2021). Bikheviorystychnyi pidkhid v upravlinni. Biznes Inform. № 4. рр. 257–261. DOI: https://doi.org/10.32983/2222–4459–2021–4–257–261

Tokar, T. (2010). Behavioural research in logistics and supply chain management. The International Journal of Logistics Management. 21(1), 89–103. DOI: https://doi.org/10.1108/09574091011042197

Tuncel, G., & Alpan, G. (2009). Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. Computers in Industry. 61(3). pp. 250–259. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compind.2009

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Щеховська, Л., & Матвєєв, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ БІХЕВІОРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ