ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ РОЗВИТКУ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЧИННИКА ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: трудоресурсний чинник, кадрова служба, системний підхід, управління трудовими ресурсами, стратегія, тактика

Анотація

Запропоновано систему управління трудовими ресурсами на рівні підприємства, яка дасть змогу усунути часткову оптимізацію окремих компонентів кадрової роботи. Сформульована стратегія забезпечення підприємства трудовими ресурсами за принципом «точно вчасно». Виділено теоретичні положення принципу комплексності на якому повинно ґрунтуватися управління трудовими ресурсами підприємства. Запропоновано розглядати набір, підготовку, розстановку, перепідготовку, професійно-кваліфікаційне зростання трудових ресурсів, оплату і стимулювання праці як єдиний процес руху кадрів. У межах запропонованої стратегії забезпечення трудовими ресурсами “точно вчасно” рекомендовано тактику дій кадрової служби підприємства. Розглянуто досвід організації управління трудовими ресурсами агропромислової компанії «Укрпромінвест-Агро».

Посилання

Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition / Illiashenko S.M., Strielkowski W., Oklander M.A. (eds.). Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2016. 640 p.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / Яшкіна О.І. та інш.; за заг. ред. О.Г. Янкового. Одеса : Атлант. 2013. 470 с.

Офіційний сайт ТОВ «Укрпромінвест-Агро». URL: https://www.upi-agro.com.ua (дата звернення: 02.03.2023)

Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition / Illiashenko S.M., Strielkowski W., Oklander M.A. (eds.). Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2016. 640 p.

Yashkіna O.I. (2013) KonkurentospromozhnIst pIdpriеmstva: otsInka rIvnya ta napryami pIdvischennya: monografIya / O.G. Yankoviy, T.O. Oklander, O.P. Chukurna. O.G. Yankovoy (Eds.). Odesa: Atlant [in Ukrainian].

OfItsIyniy sayt TOV «UkrpromInvest-Agro». Retrieved from: https://www.upi-agro.com.ua

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Осетян, О., Гнатенко, Є., & Гнатенко, М. (2023). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ РОЗВИТКУ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЧИННИКА ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-58
Розділ
ЕКОНОМІКА