КОНЦЕПЦІЯ WELLNESS ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: Wellness-готель, Wellness-центр, готельні підприємства, оздоровча послуга

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей роботи готельних підприємств на засадах Wellness. В роботі розглянуто концепцію Wellness, як інноваційний напрям розвитку готелів. Визначено основні відмінності між Wellness-готелями і готелями з Wellness-центрами, які полягають: у функціональній значимості оздоровчої послуги (цільова, додаткова), терміні перебування у готелях та маркетинговій стратегії просування продукту. Наведено концептуальну модель Wellness-середовища готелю. З’ясовано чинники, що впливають на прибутковість оздоровчих готелів. Визначено конкурентні переваги, що надають Wellness-центри готельним підприємствам та виявлено організаційні особливості Wellness-центрів у структурі готельних підприємств. Проведене дослідження дозволило з’ясувати особливості роботи Wellness-готелів і готелів з Wellness-центрами та визначити основні характеристики Wellness-послуги, як специфічного готельного продукту.

Посилання

Іщенко Т. І., Шидловська О. Б., Стоян І. М. Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України / Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, І. М. Стоян. Географія та туризм. 2013. Вип. 26. С. 87-93.

Марченко Н. І., Дітріх І. В. Перспективи застосування Wellness-інновацій в індустрії гостинності. Вчені записки. 2020. Том 31 (70) № 6 Ч. 2. С. 65-70.

Яворська Г. Велнес концепція в готельній індустрії. Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу: зб. тез доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф., 13 травня 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 63.

Berry, L. L., Shankar, V., Parish, J. T., Cadwallader, S., & Dotzel, T. (2006). Creating new markets through service innovation. MIT Sloan Management Review, 47(2), 5663.

Čerović, S., (2008). Designing a nd construction of hotels, University Singidunum, Belgrade.

Chi, C. G. Q., Chi, O. H., & Ouyang, Z. (2020). Wellness hotel: Conceptualization, scale development, and validation. International Journal of Hospitality Management, 89, 102404.

Dictionary : Merriam. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/wellness

European Chains and Hotels Report, 2018. URL: https://corporate.cms-horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/HHTL_2018-EU-CHAINS-REPORT.pdf

Heyes, A. (2017). Hotel spa and wellness management. In Hotel Accommodation Management (pp. 83-93). Routledge.

Horwath HTL: Health & Wellness. URL: https://cdn.horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/HHTL_HealthWellness.pdf

Thailand Hotel Industry Survey of Operations. URL: https://horwathhtl.com/publication/hhtl-annual-study-2017-thailand/

Mueller, Hansruedi, and Eveline Lanz Kaufmann. Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of vacation marketing 7.1 (2001): 5-17.

Rančić, M., Popov-Raljić, J., & Pavić, L. (2013). Spa-wellness center as part of the hotel facility. Turizam, 17(2), 45-59.

Ishchenko T. I., Shydlovska O. B., Stoian I. M. Perspektyvy rozvytku wellness-industrii v hotelnomu hospodarstvi Ukrainy / T. I. Ishchenko, O. B. Shydlovska, I. M. Stoian. Heohrafiia ta turyzm. 2013. Vyp. 26. S. 87-93.

Marchenko N. I., Ditrikh I. V. Perspektyvy zastosuvannia Wellness-innovatsii v industrii hostynnosti. Vcheni zapysky. Tom 31 (70) № 6 Ch. 2. 2020. S. 65-70.

Yavorska H. Velnes kontseptsiia v hotelnii industrii. Innovatsii rozvytku kharchovykh tekhnolohii ta industrii hostynnosti v konteksti suchasnykh tendentsii hotelno-restorannoho biznesu: zb. tez dop. I Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., 13 travnia 2020 r. Ternopil, 2020. S. 63.

Berry, L. L., Shankar, V., Parish, J. T., Cadwallader, S., & Dotzel, T. (2006). Creating new markets through service innovation. MIT Sloan Management Review, 47(2), 5663.

Čerović, S., (2008). Designing a nd construction of hotels, University Singidunum, Belgrade.

Chi, C. G. Q., Chi, O. H., & Ouyang, Z. (2020). Wellness hotel: Conceptualization, scale development, and validation. International Journal of Hospitality Management, 89, 102404.

Dictionary : Merriam. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/wellness

European Chains and Hotels Report, 2018. URL: https://corporate.cms-horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/HHTL_2018-EU-CHAINS-REPORT.pdf

Heyes, A. (2017). Hotel spa and wellness management. In Hotel Accommodation Management (pp. 83-93). Routledge.

Horwath HTL: Health & Wellness. URL: https://cdn.horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/HHTL_HealthWellness.pdf

Thailand Hotel Industry Survey of Operations. URL: https://horwathhtl.com/publication/hhtl-annual-study-2017-thailand/

Mueller, Hansruedi, and Eveline Lanz Kaufmann. Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of vacation marketing 7.1 (2001): 5-17.

Rančić, M., Popov-Raljić, J., & Pavić, L. (2013). Spa-wellness center as part of the hotel facility. Turizam, 17(2), 45-59

Переглядів статті: 342
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Парфіненко, Т. (2023). КОНЦЕПЦІЯ WELLNESS ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-81
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА