ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ

Ключові слова: кризові явища в економіці, споживання, попит, військова агресія, європейська економіка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням змін кон’юнктури ринку, зокрема у час кризових процесів, загострених світовою пандемією Covid-19 та агресією Росії на Україну. Проведений порівняльний аналіз зміни тенденцій індивідуального споживчого попиту в Україні та країнах Європи під час ділової кризи зумовленої коронавірусом 2020 – 2021 рр., а також які зміни відбулись у споживчій поведінці під час російського вторгнення в лютому 2022 року і як це відобразилось на індивідуальному попиті споживачів Німеччини та Швейцарії. Метою дослідження було порівняти наслідки цих двох криз та узагальнити висновки щодо виходу з ситуації що склалась на рівні споживчого попиту індивідуальних споживачів. Практична цінність результатів дослідження, висвітлених у статті полягає у виявленні слабких сторін вітчизняного рітейлу та можливостей , що формуються під час кризових явищ в економіці.

Посилання

Wie die aktuellen Krisen das Konsumentenverhalten verändern. URL: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=53772 (дата звернення: 15.03.2023).

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.03.2023).

Семенда О. Зміни в поведінці споживачів під час коронавірусної кризи. Scientific collection «Interconf». 2021. № 42. C. 157-162.

World Economic Outlook. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (дата звернення: 15.03.2023).

Зміни споживчої поведінки населення України у відповідь на трансформацію системи цінностей під час пандемії URL: https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/475002_zmini_spozhivchoi_povedinki_naselennya.html (дата звернення: 15.03.2023).

World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (дата звернення: 14.03.2023).

KONSUMENTENVERHALTEN Wie die aktuellen Krisen das Konsumentenverhalten verändern. URL: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=53772 (дата звернення: 14.03.2023).

Ukraine-Krieg wirkt sich auf das Konsumverhalten aus. URL: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=47562#47562 (дата звернення: 12.03.2023).

Konjunkturanalyse: Prognose 2022 / 2023. Schweizer Wirtschaft behauptet sich trotz Ukraine-Krieg. URL: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/538808/2022_1_Fr%C3%BChjahr_gesamtbericht_KA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 12.03.2023).

Wie die aktuellen Krisen das Konsumentenverhalten verändern. Available at: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=53772 (accessed March 14, 2023).

Optovyi ta rozdribnyi tovarooborot pidpryiemstv optovoi ta rozdribnoi torhivli [Wholesale and retail turnover of wholesale and retail trade enterprises]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed March 14, 2023).

Semenda O. (2021). Zminy v povedintsi spozhyvachiv pid chas koronavirusnoi kryzy [Changes in consumer behavior during the coronavirus crisis]. Scientific collection «Interconf», no 42, pp. 157-162. (in Ukrainian)

World Economic Outlook. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (accessed March 15, 2023).

Zminy spozhyvchoi povedinky naselennia Ukrainy u vidpovid na transformatsiiu systemy tsinnostei pid chas pandemii [Changes in the consumer behavior of the population of Ukraine in response to the transformation of the value system during the pandemic]. Available at: https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/475002_zmini_spozhivchoi_povedinki_naselennya.html (accessed March 14, 2023). (in Ukrainian)

World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent October 2020 Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (accessed March 14, 2023).

Konsumentenverhalten. Wie die aktuellen Krisen das Konsumentenverhalten verändern. Available at: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=53772 (accessed March 14, 2023).

Ukraine-Krieg wirkt sich auf das Konsumverhalten aus. Available at: https://www.markenartikel-magazin.de/_rubric/detail.php?rubric=handel-e-commerce&nr=47562#47562 (accessed March 12, 2023).

Konjunkturanalyse: Prognose 2022 / 2023. Schweizer Wirtschaft behauptet sich trotz Ukraine-Krieg. Available at: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/538808/2022_1_Fr%C3%BChjahr_gesamtbericht_KA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed March 12, 2023).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ільчук, О., & Миськів, Г. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-2
Розділ
МАРКЕТИНГ