ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

  • Анна Флегантова Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0001-9158-8847
Ключові слова: інновації, креативні індустрії, світовий ринок, транснаціональні корпорації, ринок креативних індустрій

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням особливостей впровадження інновацій на ринку креативних індустрій. Розглянуто поняття ринку креативних індустрій, а також інновацій. Розглянуто значення інновацій для розвитку економіки, а також джерела їх фінансування. Проведено порівняльний аналіз впровадження інновацій на ринку креативних індустрій та в інших галузях. Проаналізовано особливості впровадження інновації у компанії «The Walt Disney Company». Креативні індустрії вже багато років є прибутковим сектором економіки у багатьох європейських країнах. Останнім часом вони стають все більше інтегрованими в міський розвиток, процеси демократизації, розвиток територіальних громад, та сприяють формуванню інноваційних ринків. На початку і середині двадцятого століття творчі індустрії не часто вважалися актуальною областю економічного аналізу та академічних досліджень інновацій. Це змінилося у кінці століття. Особливо за останні два десятиліття кількість академічної літератури та політичних звітів, які обговорюють передбачуваний зв'язок між творчими індустріями і інноваціями, значно зросла. Інновації в творчих галузях в першу чергу складаються з технологічних інновацій, нових комбінацій існуючих елементів або периферійних стилів, в той час як «звичайні» інновації виникають в основному з цілеспрямованих діях, заснованих на наукових і інженерних знаннях. Різниця між творчими галузями і інноваціями в інших секторах полягає у наступному: перші часто являють собою не великий технологічний вибух, а більш органічний і системний процес, на який впливають складні структури регулювання і ринку. Фінансування інноваційних проектів здійснюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. Для кожної стадії інноваційного продукту може бути характерне окреме джерело фінансування, на практиці чіткого поділу немає, як правило, фінансування здійснюється зі змішаних джерел. Початковим стадіям запровадження інновацій притаманне використання власних коштів ТНК, державних грантів, венчурного капіталу. Стадія росту потребує більш широкого залучення із зовнішніх джерел, таких як банківські позики, використання фінансових інструментів фондового ринку.

Посилання

Ushkarenko, U. V., Chmyt, А. V. & Synyakova, К. M. (2019) Kreatyvni klastery yak forma kooperacii v kreatyvnyh industriah Evropeiskogo Souzy [Creative clusters as a form of cooperation in the creative industries of the European Union]. Naukovyi visnyk Hersonskogo derzhavnogo universytety, 36, 26–31. [in Ukrainian]

Innovation is a dirty word’: contesting innovation in the creative industries. 2019. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2016.1268134

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/952_008

Varshava, О.V., Didyk, N.V. (2018) Rol kreatyvnych industry u procesi innovaciinogo rozvytku ekonomiky Ukrainy [The role of creative industries in the process of innovative development of the economy of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhgorodskogo Universytetu, 2(52), 37–41. [in Ukrainian]

Smaglo, O.V. (2018) Innovaciino-investyciina diyalnist transnacionalnyh korporacii [Innovative and investment activity of transnational corporations]. Prychornomorski studii, 26, 33–36. [in Ukrainian]

Danko, T.V., Peluhnya, P.R. (2018) Osoblyvosti investyvannya v kreatyvnych industriah [Peculiarities of investing in creative industries] Problemy socialno-ekonomichnogo rozvytru pidpryemstv. Materialy 11-i mizhnarodnoi naukovo-praktuchnoi konferencii. – Materials of the international scientific and practical conference «Problems of socio-economic development of enterprises» (Kharkiv November 26-29, 2018) [in Ukrainian]

Biznes-avanhard. Yak innovaziyam vygraty bytvy proty systemy [How innovation wins the battle against the system]. Available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/yakisniy-biznes-navishcho-kompaniyam-vprovadzhuvati-innovaciji-50022038.html [in Ukrainian]

Disney's Top 10 innovations of all time. Available at: https://www.silive.com/goofy_about_disney/2012/08/post_20.html

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Флегантова, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-66
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ