ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СУЧАСНИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ СУДЕН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

  • Світлана Ільченко Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-8052-8678
  • Вадим Грищенко Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-0009-605X
  • Ірина Грищенко Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8801-3217
Ключові слова: морський транспорт, торговий флот, рентабельність, конкурентоспроможність, післявоєнне відновлення

Анотація

У післявоєнний період галузь морського транспорту в Україні потребуватиме не тільки відновлення, а й значної модернізації, бо в умовах глобалізації ланцюжків поставок морський транспорт є одним з надважливих компонентів економічного зростання та забезпечення національної безпеки держави. Мета роботи полягає у виявленні залежності між рентабельністю діяльності підприємств водного транспорту України і кількості суден, які ходять під прапором України. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: системно-структурний, абстрактно-логічний аналіз і групування – при дослідженні структури морського торгового флоту України; економіко-математичного моделювання – при побудові залежності рентабельності діяльності підприємств водного транспорту України від кількості суден, які ходять під прапором України. В статті досліджено структуру морського торгового флоту України за типами суден їх брутто-реєстровим тоннажем та дедвейтом, визначено його частку в структурі світового флоту. Проведено аналіз середнього віку та ступеня зносу суден морського торгового флоту України. Побудовано залежність рентабельності діяльності підприємств водного транспорту України від кількості суден, які ходять під прапором України. Вказана залежність була записана математично та представлена графічно. Нами було досліджено щільність зв’язку між рентабельністю діяльності підприємств водного транспорту України і кількості суден, які ходять під прапором України. Для перевірки якості побудованої моделі нами було розраховано ключові показники та проведено ряд спеціальних тестів. З метою підвищення конкурентного потенціалу водного транспорту України в статті розроблено рекомендації щодо збільшення кількості сучасних високоефективних суден торгового флоту які ходять під прапором України, що є необхідною умовою для підвищення конкурентного потенціалу водного транспорту, економічного зростання, та забезпечення національної безпеки України у післявоєнний період.

Посилання

Ding J. Partner selection of strategic alliance for a liner shipping company using extent analysis method of fuzzy AHP. Journal of Marine Science and Technology. 2009. №17(2). Р. 97–105. URL: https://jmstt.ntou.edu.tw/cgi/viewcontent.cgi?article=1963&context=journal

Graham M.G. Stability and competition in intermodal container shipping: Finding a balance. Maritime Policy & Management. 1998. №25(2). Р. 129–147. https://doi.org/10.1080/03088839800000024

González-Laxe F., Novo-Corti I., Pociovalisteanu, D.M. New maritime alliances and competition in a new economic environment. Traffic & Transportation. 2016. №28(3). Р. 311–320. https://doi.org/10.7307/ptt.v28i3.1749

Ha Y.S., Seo J.S. An analysis of the competitiveness of major liner shipping companies. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2017. №33(2). Р. 53–60. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.06.002

Heaver T., Meersman H., Moglia F., Van De Voorde E. Do mergers and alliances influence European shipping and port competition? Maritime Policy & Management. 2000. №27(4). 363–373. https://doi.org/10.1080/030888300416559

Huang S.T., Yoshida S. Analysis of key factors for formation of strategic alliances in liner shipping company: Service quality perspective on Asia/Europe route after global economic crisis. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 2013. №7(6), Р. 1414–1418. URL: https://zenodo.org/record/1084670/files/15244.pdf

Liu J., Wang J. Carrier alliance incentive analysis and coordination in a maritime transport chain based on service competition. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2019. №128. Р. 333–355. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.009

Nair R. Study on economic regulation of collaborative strategies among container shipping companies following repeal of European Union Regulation 4056/86. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2016. №32(2). Р. 89–97. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.05.002

Ting S. C., Tzeng G. H. Ship scheduling and service network integration for liner shipping companies and strategic alliances. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 2003. №5. Р. 765-777. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=267c73b204163682e17d46bbd963a19ade63da4d

Transport of Ukraine 2018: River and sea vessels by types. / State Statiatics Service of Ukraine, 2019. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf

State ships' register of Ukraine. / State Service of Maritime and Inland Water Transport and Shipping of Ukraine, 2022. URL: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/derzhavnij-sudnovij-reyestr-ukrayini

Transport of Ukraine 2019: River and sea vessels by types / State Statiatics Service of Ukraine, 2020. / URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf

Transport of Ukraine 2020: River and sea vessels by types / State Statiatics Service of Ukraine, 2021. / URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Transpot.pdf

Maritime Profile: Ukraine. / UNCTADStat, 2022. URL: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/804/index.html

Burkynskyi B.V., Ilchenko S.V., Gryshchenko V.F., Gryshchenko, I.V. Guiding principles of prioritizing tasks for developing Ukraine's water transport. Economic innovations. 2022. Vol. 24. №4(85). Р. 8-16. URL: https://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/1251

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова від 7 жовтня 2009 р. № 1307 (редакція від 03.11.2020 р.). / Кабінет Міністрів України, 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text

Ding, J. (2009). Partner selection of strategic alliance for a liner shipping company using extent analysis method of fuzzy AHP. Journal of Marine Science and Technology,17(2), 97–105. Retrieved from: https://jmstt.ntou.edu.tw/cgi/viewcontent.cgi?article=1963&context=journal

Graham, M.G. 1998. Stability and competition in intermodal container shipping: Finding a balance. Maritime Policy & Management, 25 (2), 129–147. https://doi.org/10.1080/03088839800000024

González-Laxe, F., Novo-Corti, I. & Pociovalisteanu, D.M. (2016). New maritime alliances and competition in a new economic environment. Traffic & Transportation, 28(3), 311–320. https://doi.org/10.7307/ptt.v28i3.1749

Ha, Y.S., & Seo, J.S. (2017). An analysis of the competitiveness of major liner shipping companies. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(2), 53–60. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.06.002

Heaver, T., Meersman, H., Moglia, F., & Van De Voorde, E. (2000). Do mergers and alliances influence European shipping and port competition? Maritime Policy & Management, 27(4), 363–373. https://doi.org/10.1080/030888300416559

Huang, S.T., & Yoshida, S. (2013). Analysis of key factors for formation of strategic alliances in liner shipping company: Service quality perspective on Asia/Europe route after global economic crisis. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 7(6), 1414–1418. Retrieved from: https://zenodo.org/record/1084670/files/15244.pdf

Liu, J., & Wang, J. (2019). Carrier alliance incentive analysis and coordination in a maritime transport chain based on service competition. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 128, 333–355. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.009

Nair, R. (2016). Study on economic regulation of collaborative strategies among container shipping companies following repeal of European Union Regulation 4056/86. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32 (2). 89–97. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.05.002

Ting, S. C., & Tzeng, G. H. (2003). Ship scheduling and service network integration for liner shipping companies and strategic alliances. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 765-777. Retrieved from: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=267c73b204163682e17d46bbd963a19ade63da4d

State Statiatics Service of Ukraine (2019). Transport of Ukraine 2018: River and sea vessels by types / Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf

State Service of Maritime and Inland Water Transport and Shipping of Ukraine (2022). State ships' register of Ukraine. / Retrieved from: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/derzhavnij-sudnovij-reyestr-ukrayini

State Statiatics Service of Ukraine (2020). Transport of Ukraine 2019: River and sea vessels by types / Available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf

State Statiatics Service of Ukraine (2021). Transport of Ukraine 2020: River and sea vessels by types / Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Transpot.pdf

UNCTADStat (2022). Maritime Profile: Ukraine. Retrieved from: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/804/index.html

Burkynskyi, B., Ilchenko, S., Gryshchenko, V., & Gryshchenko, I. (2022). Guiding principles of prioritizing tasks for developing Ukraine's water transport. Economic innovations, 24(4 (85)), 8-16. Retrieved from: https://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/1251

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) On the approval of the Maritime Doctrine of Ukraine for the period until 2035: Resolution of October 7, 2009 No. 1307 (edited on November 3, 2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Ільченко, С., Грищенко, В., & Грищенко, І. (2023). ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СУЧАСНИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ СУДЕН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-55
Розділ
ЕКОНОМІКА