УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, Україна, війна, туризм, бізнес-процеси, BPM

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі в умовах сьогодення із врахуванням реалій ринку, війни та інших впливаючих чинників на управління бізнес-процесами в Україні. Мета дослідження – виокремити актуальні для сьогодення підходи управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі з метою конкурентного розвитку. Для досягнення мети в процесі дослідження були використані загальнонаукові методи пізнання, до яких відноситься аналіз, синтез, індукція та дедукція. В статті досліджено сучасні особливості формування бізнес-моделей готельно-ресторанного бізнесу, зокрема наведено приклади інноваційних бізнес-моделей управління готельно-ресторанним бізнесом; виокремлено ключові принципи управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі, до яких відноситься управління якістю, клієнтоорієнтованість та стратегії маркетингу; розглянуто особливості формування стратегії готельно-ресторанного бізнесу із врахуванням технологічного розвитку та глобальних чинників. Результати дослідження показують що попри традиційні складові системи управління, для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є управління якістю продукції, формування клієнтоорієнтованого продукту, а також побудова грамотної стратегії маркетингу, яка повинна складатися на кожен рік у відповідності до ринкових змін. В роботі показано особливості управління бізнес-процесами під впливом різних чинників, зокрема чинника зміни ринку, зміни вподобань клієнтів, глобальних змін. Практичне значення дослідження полягає в можливості його використання для побудови бізнес-процесів готельно-ресторанного бізнесу, що функціонує в Україні.

Посилання

Euchner J. Introducing a New Business Model: The Business Model Pyramid. Lean Startup in Large Organizations, 2021. Pp. 75–98. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429433887-7

Мельниченко С.В., Шеєнкова К.А. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 264 с.

Бакало Н., Гришко В. Особливості управління та моделювання бізнес-процесів туристичних підприємств. Економіка і регіон. 2020. Т. (4(79). С. 54–61. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2165

Davydova O.Yu. Innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant industry: methodology, theory and practice. Kharkiv: Ivanchenka I.S., 2018.

Chang H-F., Wu S-H., Chen J., Ke C-H. Evaluating Business Model for Hotel Industry by Grey-TOPSIS. Journal of Risk and Financial Management. 2021. №14, 12, p. 606. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14120606

Wang T-C., Huang C-Y., Huang S-L., Lee J-Y. Priority Weights for Predicting the Success of Hotel Sustainable Business Models. Sustainability. 2021. 13,24, pp. 14032. DOI: https://doi.org/10.3390/su132414032

Valsamidis S., Maditinos D., Mandilas A. Innovative Business Models in Tourism Industry. INNODOCT 2022. International Conference on Innovation, Documentation and Education. 2019. DOI: https://doi.org/10.4995/INN2019.2019.10146

Business Bliss Consultants FZE. Quality Management Strategies for Hotel Customer Satisfaction. 2018. URL: https://ukdiss.com/examples/hotel-customer-satisfaction-strategies.php?vref=1

Лиманська К. Вчені пояснили, чому землетрус у Туреччині був таким сильним, і що буде далі. Уніан. 2023. URL: https://www.unian.ua/pogoda/news/vcheni-poyasnili-chomu-zemletrus-u-turechchini-buv-takim-silnim-i-shcho-bude-dali-12135906.html

Euchner J (2021). Introducing a New Business Model: The Business Model Pyramid. Lean Startup in Large Organizations, pp. 75–98. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429433887-7

Melnychenko S.V., Sheyenkova K.A. (2015). Upravlinnya biznes-protsesamy v turyzmi [Management of business processes in tourism]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 264 s. [in Ukrainian]

Bakalo N., Hryshko V. (2020). Osoblyvosti upravlinnya ta modelyuvannya biznes-protsesiv turystychnykh pidpryyemstv [Peculiarities of management and modeling of business processes of tourist enterprises]. Naukovyy zhurnal «Ekonomika i rehion», vol. 4(79), pp. 54–61. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2165 [in Ukrainian]

Davydova O.Yu. (2018). Innovative management of the development of enterprises of hotel and restaurant industry: methodology, theory and practice. Kharkiv: Ivanchenka I.S.

Chang H-F., Wu S-H., Chen J., Ke C-H. (2021). Evaluating Business Model for Hotel Industry by Grey-TOPSIS. Journal of Risk and Financial Management, №14, 12, p. 606. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14120606

Wang T-C., Huang C-Y., Huang S-L., Lee J-Y. (2021). Priority Weights for Predicting the Success of Hotel Sustainable Business Models. Sustainability, 13, 24, pp. 14032. DOI: https://doi.org/10.3390/su132414032

Valsamidis S., Maditinos D., Mandilas A. (2019). Innovative Business Models in Tourism Industry. INNODOCT 2022. International Conference on Innovation, Documentation and Education. DOI: https://doi.org/10.4995/INN2019.2019.10146

Business Bliss Consultants FZE (2018). Quality Management Strategies for Hotel Customer Satisfaction. Retrieved from: https://ukdiss.com/examples/hotel-customer-satisfaction-strategies.php?vref=1

Lymanska K. (2023). Vcheni poyasnyly, chomu zemletrus u Turechchyni buv takym sylʹnym, i shcho bude dali [Scientists explained why the earthquake in Turkey was so strong, and what will happen next]. Unian. Retrieved from: https://www.unian.ua/pogoda/news/vcheni-poyasnili-chomu-zemletrus-u-turechchini-buv-takim-silnim-i-shcho-bude-dali-12135906.html [in Ukrainian]

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 288
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кушнірук, В., Величко, О., & Коваль, О. (2023). УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-65
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА