ТУРИЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Ключові слова: туризм, туристична сфера, соціально-економічний розвиток, туристичний потік, оцінка впливу сфери туризму

Анотація

Стаття присвячена визначенню рівня впливу сфери туризму на соціально-економічний розвиток Чеської Республіки. Здійснено діагностику сучасного стану туристичних потоків Чехії, досліджено кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності в сфері туризму Чеської Республіки та розглянуті основні тенденції. Проаналізовано динаміку туристичного потоку в країні та соціально-економічні показники туристичної діяльності з врахуванням впливу пандемії, також досліджено туристичний потік у розрізі регіонів Чеської Республіки. Визначено частку туризму у створенні валової доданої вартості в народному господарстві. Виявлено проблеми розвитку туристичної сфери Чеської Республіки та визначено шляхи їх подолання, здійснено оцінку впливу сфери туризму на соціально-економічний розвиток країни.

Посилання

Чешский «курортный треугольник» внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. URL: https://czechtoday.eu/turizm/2021/cheshskij-kurortnyj-treugolnik-vnesen-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko/

М’ясоїд Г. І. Чехія: передумови розвитку туристичної галузі та наслідки пандемії covid-19 у готельному бізнесі / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні" (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.) Херсон: ХДАЕУ, 2021. C. 232-235.

Počet registrovaných subjektů v RES – cestovní ruch. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/171348123/32018122_1002.pdf/9c09bead-d228-4ba2-a868-f6f77e17d330?version=1.3

Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem v České republice. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/171348123/32018122_0701.pdf/e3976c3a-5d14-4f48-87e0-c8ff53a69a46?version=1.1

Czech statistical office. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

Здесь больше иностранных туристов. URL: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/ecaf5d85-44e6-4a06-b7b4-6898c9adffab/article/zahranicnich-turistu-je-u-nas-vic

Vančura P., Lejsek Z. Cestovní ruch sčítá ztráty. URL: https://www.statistikaamy.cz/2021/03/30/cestovni-ruch-scita-ztraty)

Cheshskiy «kurortnyy treugol'nik» vnesen v Spisok vsemirnogo naslediya YuNESKO. URL: https://czechtoday.eu/turizm/2021/cheshskij-kurortnyj-treugolnik-vnesen-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko/

M'jasojid Gh. I. Chekhija: peredumovy rozvytku turystychnoji ghaluzi ta naslidky pandemiji covid-19 u ghoteljnomu biznesi /Materialy I Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji "Suchasnyj stan ta potencial rozvytku industriji ghostynnosti v Ukrajini" (m. Kherson, 23 kvitnja 2021 r.) Kherson: KhDAEU, 2021. 327 s. C.232-235.

Počet registrovaných subjektů v RES – cestovní ruch. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/171348123/32018122_1002.pdf/9c09bead-d228-4ba2-a868-f6f77e17d330?version=1.3

Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem v České republice. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/171348123/32018122_0701.pdf/e3976c3a-5d14-4f48-87e0-c8ff53a69a46?version=1.1

Czech statistical office. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

Zdes' bol'she inostrannykh turistov. URL: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/ecaf5d85-44e6-4a06-b7b4-6898c9adffab/article/zahranicnich-turistu-je-u-nas-vic

Vančura P., Lejsek Z. Cestovní ruch sčítá ztráty. URL: https://www.statistikaamy.cz/2021/03/30/cestovni-ruch-scita-ztraty

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Турло, Н., & Мархонос, С. (2023). ТУРИЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ). Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-28