КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІЛЕЙ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ТА АКТИВІВ

Ключові слова: оцінка вартості бізнесу, вартість активів, цілі оцінки, реальні активи, цінні папери, основні засоби, майно, нерухомість

Анотація

Метою статті є вивчення, систематизація та удосконалення класифікації цілей та підцілей оцінки вартості бізнесу та різних видів реальних і фінансових активів юридичних та фізичних осіб. Актуальність дослідження полягає в тому, що оцінка бізнесу може використовуватися для різних цілей та сфер діяльності й відіграє ключову роль у багатьох сегментах фінансової індустрії: корпоративних фінансах, злитті та поглинанні та портфельному менеджменті. У дослідженні використовувалися такі наукові методи як логіко-аналітичний метод, аналіз і синтез отриманих результатів. Авторами розглянуто особливості різних цілей оцінки вартості бізнесу і різних видів активів, напрями їх використання для удосконалення класифікації. У статті систематизовано цілі та підцілі оцінки вартості бізнесу та різних видів активів з урахуванням законодавства України. Запропонована класифікація цілей оцінки різних видів реальних та фінансових активів і бізнесу передбачає виділення восьми укрупнених цілей оцінки: створення та придбання бізнесу; продаж бізнесу або нерухомого майна; збільшення власного капіталу та/або боргового фінансування; оцінка майнових збитків; планування інвестицій у нерухомість; ліквідація або реорганізація підприємства; дотримання вимог законодавства та судових процедур; застава державного майна. Авторами досліджено різні цілі оцінки з урахуванням законодавства України. Практична цінність дослідження полягає в тому, що власник підприємства отримує наступні переваги від оцінювання бізнесу: визначення реальної вартості та обсягу активів; оцінка підприємства дасть можливість власнику будувати бізнес-стратегії; оцінка визначає проблеми, які впливають на фінансовий стан підприємства, а також відображає можливі ризики; оцінка передбачає моніторинг, який надає власнику підприємства інформацію про те, яке місце воно займає на ринку; звіт експерта може бути використаний під час судових спорів, фінансових операцій, отримання кредиту тощо.

Посилання

Damodaran, A. (2012) Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons Inc. : New York.

Momot, Т.V. (2007) Otsinka vartosti biznesu: suchasni tekhnolohii [Business evaluation: modern technologies]. Kharkiv: Faktor [in Ukrainian].

Kalinesku, T.V., Romanovska, Yu.A., & Kyrylov, O.D. (2021) Otsiniuvannia maina [Property evaluation]. Кyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., & Majewski, S. (2020) The value of the company and its fundamental strength. Procedia Computer Science. V. 176. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.331

McCarthy, D., Fader, P. (2020) How to Value a Company by Analyzing Its Customers. Harvard Business Review. January–February 2020. Available at: https://hbr.org/2020/01/how-to-value-a-company-by-analyzing-its-customers

Levine, E., Shah, N. (2022) Nine Valuation Mistakes for Business Owners to Avoid. The CPA Journal. 02.2022. Available at: https://www.cpajournal.com/2022/04/08/nine-valuation-mistakes-for-business-owners-to-avoid/

Brown, L., Caylor, M. (2006) Corporate governance and firm valuation. Journal of Accounting and Public Policy. V. 25, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.05.005

Business Evaluation (2022). Corporate Finance Institute. https://courses.corporatefinanceinstitute.com

International Valuation Standards (IVS). Available at: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS

Podatkovyi kodeks Ukrainy № 2856-VI vid 23.12.2010 zi zminamy [Tax Code of Ukraine № 2856-VI from 23.12.2010 with changes]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/stru#Stru [in Ukrainian]

Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 12.07.2007 r. № 2658 – III z dopovnenniamy ta zminamy [About the assessment of property, property rights and professional assessment activity in Ukraine: Law of Ukraine dated 12.07.2007 p. № 2658–III with additions and changes]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text [in Ukrainian]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons Inc. : New York.

Момот Т.В. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології. Харків : Фактор, 2007.

Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Кирилов О.Д. Оцінювання майна. Київ : Центр учбової літератури, 2021.

Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., & Majewski, S. (2020). The value of the company and its fundamental strength. Procedia Computer Science. V. 176. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.331

McCarthy, D., Fader, P. (2020). How to Value a Company by Analyzing Its Customers. Harvard Business Review. January–February 2020. URL: https://hbr.org/2020/01/how-to-value-a-company-by-analyzing-its-customers

Levine, E., Shah, N. (2022). Nine Valuation Mistakes for Business Owners to Avoid. The CPA Journal. 02.2022. URL: https://www.cpajournal.com/2022/04/08/nine-valuation-mistakes-for-business-owners-to-avoid/

Brown, L., Caylor, M. (2006). Corporate governance and firm valuation. Journal of Accounting and Public Policy. V. 25, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.05.005

Business Evaluation (2022). Corporate Finance Institute. URL: https://courses.corporatefinanceinstitute.com

International Valuation Standards (IVS). URL: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS

Податковий кодекс України № 2856-VI від 23.12.2010 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/stru#Stru

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2007 р. № 2658–III з доповненнями та змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Жихарєва, В., Морозова, І., & КсандiновН. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІЛЕЙ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ТА АКТИВІВ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ