УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

Ключові слова: менеджмент, адміністративне управління, людський ресурс, стратегічне управління, розвиток

Анотація

У статі досліджено питання розвитку та удосконалення методів менеджменту, адміністрування та стратегічного управління розвитком людського ресурсу. Дослідження здійснено з урахуванням еволюційної зміни управлінських підходів та зростання ролі людського ресурсу щодо забезпечення сталого економічного розвитку. Визначено, що розвиток теорії стратегічного управління доцільно поділяти на чотири етапи, а саме: управління на основі контролю за виконанням; управління на основі планування; управління на основі передбачення; управління на основі гнучких екстрених рішень. Зазначено, що для етапу управління на основі контролю характерним є перехід до масового виробництва товарів при якому людський ресурс розглядався як допоміжна складова. На етапі управління на основі передбачення особлива увага приділяється методам планування та удосконалення збуту, набувають дедалі більшої актуальності питання підвищення рівня освіти і розвитку персоналу, широко використовуються методи адміністративного менеджменту та публічного адміністрування. Характерною ознакою етапу управління на основі передбачення є розвиток та активне застосування методів стратегічного планування, задля формування конкурентних та інноваційних стратегій, також набувають важливості питання удосконалення та ефективного використання людського потенціалу. Створюються передумови до розвитку стратегічного управління людськими ресурсами. Зростає роль та значення планомірного та систематичного підходу до використання управлінських методів в напрямку формування кадрового потенціалу. Стратегічне управління людськими ресурсами набуває рис наукової концепції HRM, та вбудовується в систему стратегічного менеджменту на рівні функціональної стратегії, що стає характерною особливістю етапу управління на основі гнучких екстрених рішень.

Посилання

Human Resource Management. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-24156-9_3

Bailey K., Gratton L., Hope Hailey V. Stratgic Human Resource Management: Corporate Rhetoric and Human Reality. URL: https://www.researchgate.net/publication/262313309_Stratgic_Human_Resource_Management_Corporate_Rhetoric_and_Human_Reality/link/0deec51ff9cf7f3b53000000/download

Armstrong M. Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance through Strategic People Management. London: Kogan Page. 2021. 307 р.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/05.php

Наумова О.О. Стратегії управління персоналом підприємства. URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/382

Nankervis, A., Baird, M., Coffey, J., & Shields, J. Human resource management. Cengage AU. 2019. 573 р.

Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York: McGraw-Hill Education. 2017. 770 р.

Greer C. R. Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing. 2021. 746 p.

Ulrich D. Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Harvard Business School Press. 254 р.

Human Resource Management. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-24156-9_3

Bailey K., Gratton L., Hope Hailey V. Stratgic Human Resource Management: Corporate Rhetoric and Human Reality. Available at: https://www.researchgate.net/publication/262313309_Stratgic_Human_Resource_Management_Corporate_Rhetoric_and_Human_Reality/link/0deec51ff9cf7f3b53000000/download

Armstrong M. (2021). Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance through Strategic People Management. London: Kogan Page.

Smyt A. Yssledovanye o pryrode y prychynakh bohatstva narodov [An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/05.php

Naumova O.O. Stratehii upravlinnia personalom pidpryiemstva [Personnel management strategies of the enterprise]. Available at: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/382

Nankervis, A., Baird, M., Coffey, J., & Shields, J. (2019). Human resource management. Cengage AU.

Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York: McGraw-Hill Education.

Greer C. R. (2021). Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing.

Ulrich D. Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Harvard Business School Press. 254 р.

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 324
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Березянко, Т., & Осадчук, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ