ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ АЕРОПОРТУ

Ключові слова: конкурентна стратегія, фактори, конкуренція, аеропорт, хаб, інфраструктура, класифікація

Анотація

Стаття присвячена виділення ключових факторів, які впливають на формування конкурентної стратегії аеропорту. Виявлено, що типовий аеропорт включає комплекс злітно-посадкової смуги або смуг, пасажирського терміналу або терміналів, а також комплекс будівель для зльоту, посадки та обслуговування повітряних суден та об'єктів для пасажирів. Підкреслено принципові відмінності в діяльності аеропортів різних типів (міжнародних та внутрішніх), а також необхідність більш чіткого визначення факторів, які впливають на діяльність аеропортів при формуванні їх конкурентних стратегій. Розглянуто особливості визначення поняття «регіональний аеропорт» на основі першочерговості обслуговування коротко- та середньомагістральних рейсів та рейсів з пункту в пункт призначення. Визначено переваги хабової моделі функціонування аеропорту при формуванні конкурентної стратегії його розвитку. Проаналізовано класифікації аеропортів за підходами Міжнародної ради аеропортів та Федерального управлінням цивільної авіації США в контексті важливості для визначення конкурентних переваг аеропорту. Окреслено ключові перешкоди на шляху реалізації конкурентної стратегії «аеропорт-хаб». Встановлено ключові показники, які дозволяють оцінити результативність впровадження конкурентної стратегії «аеропорт-хаб» серед яких основними є відсоток трансферних пасажирів, кількість маршрутів, кількість літаків базової компанії, частка пасажирів, що обслуговуються базовою компанією тощо. Виявлено, що найбільш репрезентативним показником при здійсненні даної оцінки є частка трансферних пасажирів в загальному потоці пасажирів. Наведено відмінності між ключовими прототипами моделей хабу - хабу-пісочний годинник та хабу зони покриття. Розглянуто класифікацію видів конкуренції аеропортів задля поглиблення розуміння факторів, які є важливими при формуванні їх конкурентної стратегії. Резюмовано, що підтримання наявних та здобуття нових конкурентних переваг конкретним аеропортом передбачає тісну його взаємодію із іншими ключовими агентами ринку авіаційних перевезень – авіакомпаніями.

Посилання

Ansoff, I. (1989) Strategicheskoe upravlenie, sokr.per. s angl. [Strategic management]. Moscow: Economics, 519 p. (in Russian)

Buaron, R. Strategii novoj igry. Kak prevzojti konkurentov [Strategies for a new game. How to outperform your competitors]. Available at: http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/kak-prevzojti-konkurentov (accessed September 27, 2022) (in Russian)

Kotler, F. (2006) Marketing-Menedzhment. Jekspress-kurs.2-e izd., per. s angl. [Marketing Management. Express course]. St. Petersburg: Piter, 464 p. (in Russian)

Klymenko, S.M., Omelianenko, T.V., Barabas, D.O. et. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness]. Kyiv: KNEU, 520 p. (in Ukrainian)

O’Shonessi, Dzh (2001) Konkurentnyj marketing. strategicheskij podhod, per. s angl. [Competitive marketing. Strategic Approach]. St. Petersburg: Piter, 864 p. (in Russian)

Orlovska, Yu.V. (2018) Implementatsiia svitovoho dosvidu innovatsiinoho rozvytku mizhnarodnykh aeroportiv v aeroportovyi sektor Ukrainy [Implementation of the world experience of innovative development of international airports in the airport sector of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, no 131, pp. 22–40. (in Ukrainian)

Pertersen,V., Okun'kova, I. (2020) Strategija kak obuchenie: novyj vzgljad na process sozdanija cennosti i bor'by za konkurentnoe preimushhestvo, per s angl. [Strategy as learning: a new look at the process of creating value and striving for competitive advantage]. Moscow: Alpina Publisher, 206 p. (in Russian)

Polous, O.V. (2018) Metodychni pidkhody do otsinky mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti IT-sektoru Ukrainy v konteksti rozvytku yoho liudskoho kapitalu [Methodical approaches to assessing the international competitiveness of the IT sector of Ukraine in the context of the development of its human capital]. Stiikyi rozvytok pidpryiemstv u mizhnarodnomu ekonomichnomu prostori: Monohrafiia za redaktsiieiu Aref’ievoi O.V. Kyiv: FOP Maslakov. Pp. 41–50. (in Ukrainian)

Porter, M. (2005) Konkurentnaja strategija: metodika analiza otraslej i konkurentov. per. s angl. [Competitive strategy: methods of analysis of industries and competitors]. Moscow: Alpina Books, 234 p. (in Russian)

Sydorenko, K.V., Ismailzade, F.N. (2019) Doslidzhennia instrumentiv i mekhanizmiv finansuvannia ta upravlinnia konkurentospromozhnistiu mizhnarodnykh aeroportiv na svitovomu rynku [Research of instruments and mechanisms of financing and management of competitiveness of international airports in the world market]. Stratehiia rozvytku Ukrainy, no. 1, pp. 177–184. (in Ukrainian)

Smerichevskyi, S.F., Zatsarynin, S.A. (2022) Marketynhova stratehiia prosuvannia innovatsiinykh produktiv [Marketing strategy for the promotion of innovative products]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, T. 6, no 1, pp. 21–31. (in Ukrainian)

Tarnavska, N.P. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Management of enterprise competitiveness: theory, methodology, practice]. Ternopil: Economic thought, 570 p. (in Ukrainian)

Shulha, M.O. (2020) Rozroblennia napriamiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Development of directions for increasing the competitiveness of the enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no 12, pp. 135–141. (in Ukrainian)

Airport competence. Official web site. URL: https://www.airportcompetence.com (accessed September 27, 2022).

Airports Council International (2022) Airport industry connectivity report. 32 p.

Airports Council International (2017) European regional airports. Connecting people, places & products. 96 p.

Federal Aviation Administration (USA). Official web site. URL: https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/categories (accessed September 27, 2022).

ICAO (2020) Airport Economics Manual. Doc 9562. Fourth Eddition. 146 p.

Ансофф И. Стратегическое управление, сокр.пер. с англ. М: Экономика, 1989. 519 с.

Буарон Р. Стратегии новой игры. Как превзойти конкурентов. URL: http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/kak-prevzojti-konkurentov (дата звернення: 27.09.2022).

Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент. Экспресс-курс.2-е изд., пер. с англ. СПб. : Питер, 2006. 464 с.

Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О. та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Київ : КНЕУ. 2018. 520 с.

О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход, пер. с англ. С.Пб. : Питер, 2001. 864 с.

Орловська Ю.В. Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України. Економічний простір. 2018. № 131. C. 22–40.

Пертерсен В., Окунькова И. Стратегия как обучение: новый взгляд на процесс создания ценности и борьбы за конкурентное преимущество, пер с англ. М. : Альпина Паблишер. 2020. 206 с.

Полоус О.В. Методичні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності ІТ-сектору України в контексті розвитку його людського капіталу. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі : Монографія за редакцією Ареф’євої О.В. Київ : ФОП Маслаков, 2018. С. 41–50.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. пер. с англ. М. : Альпина. Букс, 2005. 234 с.

Сидоренко К.В., Ісмаілзаде Ф.Н. Дослідження інструментів і механізмів фінансування та управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів на світовому ринку. Стратегія розвитку України. 2019. № 1. С. 177–184.

Смерічевський С.Ф., Зацаринін С.А. Маркетингова стратегія просування інноваційних продуктів. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6, № 1. С. 21–31.

Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2018. 570 с.

Шульга М.О. Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 135–141.

Airport competence. Official web site. URL: https://www.airportcompetence.com (дата звернення: 27.09.2022).

Airports Council International. Airport industry connectivity report. 2022. 32 p.

Airports Council International. European regional airports. Connecting people, places & products. 2017. 96 p.

Federal Aviation Administration (USA). Official web site. URL: https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/categories (дата звернення: 27.09.2022).

ICAO. Airport Economics Manual. Doc 9562. Fourth Eddition, 2020. 146 p.

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Астахов, К. (2022). ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ АЕРОПОРТУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-34
Розділ
МАРКЕТИНГ