РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Людмила Франко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-0597-1960
Ключові слова: діджиталізація, цифрова трансформація, конкурентоспроможність, державна підтримка, інноваційна політика, інновації, інноваційний розвиток національної економіки

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні цифрової трансформації інновацій як інструменту підвищення конкурентоспроможності України, визначення сучасних тенденцій та форсайт перспектив. У роботі запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня діджиталізації національної економіки України, що базується на комбінуванні кількісних та якісних методів оцінювання (перший передбачає експертне опитування та базується на профілях респондентів, а другий – на кількісному вимірі процесів діджиталізації в Україні на основі Hard Data (інформація із статистичних міжнародних, державних та регіональних джерел). На основі аналізу місця України у рейтингах IMD World digital competitiveness ranking 2020, European Innovation Scoreboard та The Network Readiness Index 2020 виявлено наявність проблем щодо структурних обмежень, фрагментарного нормативного середовища та невизначеності майбутніх перспектив цифрової трансформації національної економіки. Результати аналізу позицій України у міжнародних рейтингах дозволили окреслити форсайт-вектори підвищення діджитал-конкурентоспроможності країни.

Посилання

Інформація міністерства та комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 14.09.2022)

Конкурентоспроможність України: інформаційний огляд та ситуаційний аналіз. Адміністрація Держспецзв’язку України. 2021. URL: http://www.dstszi.gov.ua (дата звернення: 14.09.2022)

Що таке дія? URL: https://onlinebank.dp.ua/publications/741-diya-derzhava-v-smartfoni-derzhava-shcho-dopomagae-a-ne-zavazhae/ (дата звернення: 14.09.2022)

Diia Summit 2.0: які революційні послуги тепер доступні українцям у Дії. URL: https://diia.gov.ua/news/diia-summit-20-yaki-revolyucijni-poslugi-teper-dostupni-ukrayincyam-u-diyi (дата звернення: 14.09.2022)

European Commission. The Digital Europe Programme. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme (дата звернення: 14.09.2022)

IMD World digital competitiveness ranking 2020. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf (дата звернення: 14.09.2022)

Lestantriab I., Janom N., Aris R., Husni Y. The perceptions towards the digital sharing economy among SMEs: Preliminary findings. Procedia Computer Science. 2022. № 197. p. 82–91.

Pumomo A., Susanti T., Rosyidah E., Firdausi N., Idhome M. Digital economy research: Thirty-five years insights of retrospective review. Procedia Computer Science. 2022. № 197. p. 68–75.

Williams L. Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and information systems. International Journal of Intelligent Networks. 2022. № 2. р. 122–129.

Yang Q., Ma H., Wang Y., Lin L. Research on the influence mechanism of the digital economy on regional sustainable development. Procedia Computer Science. 2022. № 202. p. 178–183.

IMD World digital competitiveness ranking 2020. Available at: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf (accessed September 14, 2022)

Konkurentospromozhnist Ukrainy: informatsiinyi ohliad ta sytuatsiinyi analiz. [Competitiveness of Ukraine: information review and situational analysis]. Administration of the State Special Service of Ukraine. 2021. Available at: http://www.dstszi.gov.ua (accessed September 14, 2022) (in Ukrainian)

Diia Summit 2.0: what revolutionary services are now available to Ukrainians in Diia. Available at: https://diia.gov.ua/news/diia-summit-20-yaki-revolyucijni-poslugi-teper-dostupni-ukrayincyam-u-diyi (accessed September 14, 2022)

What is Diia? Available at: https://onlinebank.dp.ua/publications/741-diya-derzhava-v-smartfoni-derzhava-shcho-dopomagae-a-ne-zavazhae/ (accessed September 14, 2022)

Information of the Ministry and the Digital Transformation Committee of Ukraine. Available at: https://thedigital.gov.ua/ (accessed September 14, 2022)

European Commission. The Digital Europe Programme. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme (accessed September 14, 2022)

Pumomo A., Susanti T., Rosyidah E., Firdausi N., Idhome M. (2022) Digital economy research: Thirty-five years insights of retrospective review. Procedia Computer Science, no 197, pp. 68–75.

Ян К., Ма Х., Ван Ю., Лін Л. (2022) Research on the influence mechanism of the digital economy on regional sustainable development. Procedia Computer Science, no 202, pp. 178–183.

Lestantriab I., Janom N., Aris R., Husni Y. (2022) The perceptions towards the digital sharing economy among SMEs: Preliminary findings. Procedia Computer Science, no 197, pp. 82–91.

Williams L. (2022) Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and information systems. International Journal of Intelligent Networks, no 2, рp. 122–129.

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 631
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Франко, Л. (2022). РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-63
Розділ
ЕКОНОМІКА