ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ: ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ І СЕРВІСИ

Ключові слова: інформаційні системи, управління проєктами, онлайн-платформи, сервіси, Asana, Trello, Todoist, Jira, Teamwork

Анотація

Стаття присвячена питанням вивчення застосування інформаційних систем в управлінні проєктами в організаціях в сучасних умовах. Проаналізовано та систематизовано найбільш популярні онлайн-платформи і сервіси, які призначенні для управління проєктами, і які дають змогу здійснювати постановку завдань, контроль за їх виконанням, здійснювати розподіл ресурсів та ін. Для прикладу обрано п’ять сервісів для управління проєктами: Asana, Trello, Todoist, Jira, Teamwork. Досліджено основні характеристики сервісів: функціональний інструментарій, який необхідний для управління проєктами та вартість використання. Здійснено порівняння сервісів за основними характеристиками: відображення завдань, мобільна версія, спілкування з колегами усередині сервісу, вартість з врахуванням потреб організації. Визначено найбільш оптимальний сервіс.

Посилання

Сметанюк О.А., Бондарчук А.В. Особливості системи управління проєктами в ІТ-компаніях. Агросвіт. 2020. № 10. С. 105–111.

Розвиток української ІТ-індустрії. Аналітичний звіт. Київ, 2018. URL: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (дата звернення: 10.09.2022).

Якимчук В.С., Носовець О.К. Засоби планування та реалізації ІТ-проєктів : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 52 с.

Piatnychuk I., Pyatnychuk H. Modern information technologies and services in public institutions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8, pp. 43–51.

Asana. URL: asana.com (дата звернення: 14.09.2022).

Trello. URL: trello.com (дата звернення: 14.09.2022).

Todoist. URL: todoist.com (дата звернення: 14.09.2022).

Jira. URL: atlassian.com/software/jira (дата звернення: 14.09.2022).

Teamwork. URL: teamwork.com (дата звернення: 14.09.2022).

Smetanyuk O A., Bondarchuk A.V. (2020) Osoblyvosti systemy upravlinnja projektamy v IT-kompanijah [Peculiarities of the project management system in IT companies]. Agrosvit, no 10, pp. 105–111.

Rozvytok ukrajins'koji IT-industriji. Analitychnyj zvit [Development of the Ukrainian IT industry]. Kyiv. Available at: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (accessed September 10, 2022).

Yakymchuk V.S., Nosovets O.K. (2018) Zasoby planuvannja ta realizaciji IT-projektiv [Means of planning and implementation of IT projects]. navchal'nyj posibnyk [Tutorial]. Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky, 52 p. (in Ukrainian)

Piatnychuk I., Pyatnychuk H. (2021) Modern information technologies and services in public institutions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, no 8, pp. 43–51.

Asana. Available at: asana.com (accessed September 14, 2022).

Trello. Available at: trello.com (accessed September 14, 2022).

Todoist. Available at: todoist.com (accessed September 14, 2022).

Jira. Available at: atlassian.com/software/jira (accessed September 14, 2022).

Teamwork. Available at: teamwork.com (accessed September 14, 2022).

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
П’ятничук, І. (2022). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ: ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ І СЕРВІСИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ