СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ

  • Денис Білий Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4187-1246
Ключові слова: пенсійна система, старіння населення, державна пенсія, накопичувальна пенсія, пенсійні заощадження

Анотація

У роботі проаналізовано ефективність функціонування пенсійної системи Японії. Дана країна обрана як один з центрів світової «тріади» країн з потужною торгово-економічною загальносвітовою інтеграцією. Автором досліджено економіко-соціальні передумови розвитку системи пенсійного забезпечення в країні. Виокремлено історичні трансформації пенсійної системи досліджуваної країни. Описано загальну структуру сучасної пенсійної системи Японії. Визначено ефективність функціонування кожного рівня пенсійної системи, а також їх інтегрованість у фінансовий ринок. Отримані результати покликані розширити сферу знань державного апарату України щодо існуючих моделей організації системи пенсійного забезпечення. Адже питання реалізації трансформації пенсійної системи України з кожним роком стає все більш нагальним.

Посилання

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Жоу Ю. Порівняння пенсійних систем Китаю та Японії. Матеріали Міжнародної конференції з соціальних і гуманітарних наук та мистецтв 2022. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/ssha-22/125972506 (дата звернення: 03.06.2022).

Пенсійна система Японії. Investment Company Institute. URL: https://www.ici.org/system/files/2021-12/21_bro_japanese_retirement.pdf (дата звернення: 05.06.2022).

Японія – інформаційний бюлетень. Міністерство закордонних справ Японії. URL: https://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e42_security.pdf (дата звернення: 05.06.2022).

Як можна описати пенсійну систему Японії? OECD Pensions at a Glance 2021. URL: https://www.oecd.org/japan/PAG2021-JPN.pdf (дата звернення: 05.06.2022).

Інформація про країну – Японія. OECD 2020. URL: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2021-country-profile-Japan.pdf (дата звернення: 05.06.2022).

Номура А. Пенсійна система Японії: проблеми та наслідки. Nomura Institute of Capital Markets Research. URL: http://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/NJACM3-2SP19-02.pdf (дата звернення: 05.06.2022).

Чеберяко О. Моделі пенсійного забезпечення: зарубіжна та вітчизняна практика. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/212-43-51.pdf (дата звернення: 06.06.2022).

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. NAN Ukrainy, In-t filosofii imeni H. S. Skovorody – NAS of Ukraine, Skovoroda Institute of Philosophy, 742. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011096 (in Ukrainian)

Yu Zhou. Comparison of Pension Financial Systems between China and Japan. Proceedings of the 2022 International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts (SSHA 2022). Retrieved from: https://www.atlantis-press.com/proceedings/ssha-22/125972506

The Japanese Retirement System. Investment Company Institute. Retrieved from: https://www.ici.org/system/files/2021-12/21_bro_japanese_retirement.pdf

Japan Fact Sheet. Ministry of foreign affairs of Japan. Retrieved from: https://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e42_security.pdf

How Does Japan Compare? OECD Pensions at a Glance 2021. Retrieved from: https://www.oecd.org/japan/PAG2021-JPN.pdf

Country profile Japan. OECD 2020. Retrieved from: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2021-country-profile-Japan.pdf

Nomura A. Japan’s Pension System: Challenges and implications. Nomura Institute of Capital Markets Research. Retrieved from: http://www.nomurafoundation.or.jp/en/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/NJACM3-2SP19-02.pdf

Cheberiako O. Modeli pensiinoho zabezpechennia: zarubizhna ta vitchyzniana praktyka [Models of pension provision: foreign and domestic practice]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Retrieved from: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/212-43-51.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Білий, Д. (2022). СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-19
Розділ
ЕКОНОМІКА