НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: ланцюжок створення вартості, маркетинг знань, маркетинг, маркетинговий менеджмент, освітні послуги, розвиток

Анотація

У статті встановлено, що з позицій закладів освіти (постачальників) якість освітніх послуг визначається, як: постійний моніторинг потреби на ринку освітніх послуг; своєчасна оцінка потреби в галузі освітніх послуг; вибір потрібного сегмента ринку освітніх послуг; доступність і повнота інформації про якість освітніх послуг конкурентів; вибір компонентів послуги. Сформульовано визначення дефініції «маркетинговий менеджмент у сфері освітніх послуг». Встановлено, що управління комплексом маркетингу знань можна здійснити за допомогою: 1) функцій (прогнозування і планування, організації, мотивації, контролю); 2) маркетингових політик (продуктової, цінової, комунікаційної, просування, економічної, соціальної); 3) видів (маркетинг освіти, маркетинг освітніх послуг, логістика освітніх послуг, маркетинг робочої сили і робочих місць, маркетинг інтелектуальних продуктів і послуг, маркетинг організаційного капіталу). Сформульовано ланцюжок створення цінності освітніх послуг з використанням інструментів маркетингу. Сформовано структуру продуктової політики сучасного навчального закладу освіти в Україні.

Посилання

Ermine Jean-Louis. A Knowledge Value Chain for Knowledge Management. Journal of Knowledge & Communication Management. 2013. Vol. 3 Number 2. Pp. 85−101.

Ermine Jean-Louis. A Knowledge Value Chain. Knowledge Management: The Creative Loop. 2018. Vol. 5. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119516279

Cheryl Gaimon,Karthik Ramachandran. The Knowledge Value Chain: An Operational Perspective. Production operations management. 2020. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/poms.13312

Gaston Paul L. Higher Education Accreditation: How It's Changing, Why It Must. Stylus Publishing, LLC, 2014. 124 р.

Моніторингові дослідження / Офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти. URL: https://testportal.gov.ua/monitoringovi-doslidzhennya/.

Маркетингова політика закладу освіти: колективна монографія / за заг. ред. Н.Л. Савицької. Харків : ХДУХТ, 2018. 252 с.

Ящук Т.А. Особливості маркетингу освітніх послуг закладу вищої освіти. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4(90). С. 100–104.

Ermine, Jean-Louis (2013). A Knowledge Value Chain for Knowledge Management. Journal of Knowledge & Communication Management, Vol. 3 Number 2. Pp. 85−101.

Ermine, Jean-Louis (2018). A Knowledge Value Chain. Knowledge Management: The Creative Loop, Vol. 5. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119516279

Cheryl, Gaimon, Karthik, Ramachandran. The Knowledge Value Chain: An Operational Perspective (2020). Production operations management. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/poms.13312

Gaston, Paul L. (2014). Higher Education Accreditation: How It's Changing, Why It Must. Stylus Publishing, LLC.

Monitorynhovi doslidzhennya «Monitoring research» / Ofitsiynyy sayt Ukrayinsʹkoho tsentru otsinyuvannya yakosti osvity «Official site of the Ukrainian Center for Educational Quality Assessment». Available at: https://testportal.gov.ua/monitoringovi-doslidzhennya/

Savitskaya N.L. (2018) Marketynhova polityka zakladu osvity [Marketing policy of the educational institution]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Yashchuk Т.А. (2019) Osoblyvosti marketynhu osvitnikh posluh zakladu vyshchoyi osvity [Features of marketing of educational services of higher education institution]. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya. Economics, management and administration, 4(90), pp. 100–104. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Каневська, І., & Хадарцев, О. (2022). НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-66
Розділ
МАРКЕТИНГ