ІНФЛЮЕНСЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ Е-БІЗНЕСУ

Ключові слова: бізнес, соціальні мережі, інфлюенсер, маркетинг, бренд, комунікації, діджитал-ринок

Анотація

Стаття присвячена характеристиці інфлюенсерства як інструменту розвитку електронного бізнесу. Визначено сутність поняття «інфлюенсер», наведені головні його ознаки та критеріїв успішності, коротко охарактеризовано основні види інфлюенсерів залежно від ряду класифікаційних ознак. Висвітлені основні переваги співпраці з інфлюенсерами для бізнесу та фактори, що визначають вартість цих послуг на українському діджитал-ринку. Наведено вартість та особливості рекламних послуг інфлюенсерів залежно від розміру аудиторії в двох соцмережах. Представлено рейтинг українських інфлюенсерів в Instagram за вересень 2021 р. Наведені найяскравіші приклади того, як колаборація з лідером думок переросла у бренд-амбасадорство. Обгрунтовано роль інфлюенсерів в розвитку е-бізнесу на основі маркетингових досліджень міжнародних агенцій.

Посилання

Influence marketing: як скласти стратегію по роботі з інфлюенсерамі і успішно запустити кампанію? URL: https://www.smm.if.ua/influence-marketing-yak-sklasti-strategiyu-po-roboti-z-inflyuenserami-i-uspishno-zapustiti-kampaniyu/ (дата звернення: 24.05.2022)

Бовшовська С. Чому соцмережі для власників бізнесу та CEO – це «маст-хев» у 2021 році? Бізнес. 2021. Веб-сайт. URL: https://www.business.ua/uk/node/11462(дата звернення: 20.05.2022)

Гвоздецька І.В., Годованюк Н.В. Вирішують блогери: influencer marketing в дії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 5. С. 70–73.

Дудко В. Інфлюенсери – нові зірки, за якими стежать мільйони. Що це за індустрія і хто визначає її обличчя в Україні. Forbes. URL: https://forbes.ua/news/vplivay-yakshcho-mozhesh-15112020-496 (дата звернення: 27.05.2022)

Інфлюенсери: хто це і як з ними працювати. Український спектр. URL: https://uaspectr.com/2021/12/16/inflyuensery-hto-tse-i-yak-z-nymy-pratsyuvaty/ (дата звернення: 24.05.2022)

Малець В. Просування через інфлюенсерів: з чого почати і як знайти підхід до співпраці. Retailers. URL: https://retailers.ua/uk/news/mneniya/13042-prodvijenie-cherez-inflyuenserov-s-chego-nachat-i-kak-nayti-podhod-k-sotrudnichestvu (дата звернення: 20.05.2022)

Петрунькіна Л. Інфлюенсери: як стати впливовим блогером і скільки можна заробляти. URL: https://www.depo.ua/ukr/life/inflyuenseri-yak-stati-vplivovim-blogerom-i-skilki-mozhna-zaroblyati-202109301367451 (дата звернення: 21.05.2022)

ТОП-15 українських інфлюенсерів в Instagram і TikTok. URL: https://dentsu.com.ua/news/2021/10/TOP-15-ukrayinskykh-inflyuenseriv-v-Instagram-i-TikTok(дата звернення: 28.05.2022)

Урюпова Т. Зірки на роботі: як працювати з блогерами. URL: https://mind.ua/openmind/20222260-zirki-na-roboti-yak-pracyuvati-z-blogerami (дата звернення: 20.05.2022)

Influencer Marketing: social media influencer market stats and research for 2022. URL: https://www.insiderintelligence.com/insights/influencer-marketing-report/ (дата звернення: 24.05.2022)

Maja Pawinska Sims. Business leaders must be more accessible on social media. URL: https://www.provokemedia.com/ (дата звернення: 27.05.2022)

Rakuten Marketing – Influencer Marketing Global Survey-2019. URL: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/03/Rakuten-2019-Influencer-Marketing-Report-Rakuten-Marketing.pdf (дата звернення: 24.05.2022)

The age of influence: how to personalize social media. URL: https://www.gwi.com/reports/age-of-influence (дата звернення: 20.05.2022)

Werner Geyser. The State of Influencer Marketing 2022: Benchmark Report. URL: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/ (дата звернення: 26.05.2022)

Influence marketing: yak sklasty stratehiiu po roboti z infliuenserami i uspishno zapustyty kampaniiu? Available at: https://www.smm.if.ua/influence-marketing-yak-sklasti-strategiyu-po-roboti-z-inflyuenserami-i-uspishno-zapustiti-kampaniyu/ (accessed May 24, 2022)

Bovshovska S. (2021) Why are social networks for business owners and CEOs a «must-have» in 2021? Business. Available at: https://www.business.ua/uk/node/11462 (аccessed May 20, 2022).

Hvozdetska I.V., Hodovaniuk N.V. (2019) Vyrishuiut blohery: influencer marketing v dii. [Bloggers resolve: influencer marketing in action]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no 5, pp. 70–73. (in Ukrainian)

Dudko V. (2020) Infliuensery – novi zirky, za yakymy stezhat miliony. Shcho tse za industriia i khto vyznachaie yii oblychchia v Ukraini. Forbes. Available at: https://forbes.ua/news/vplivay-yakshcho-mozhesh-15112020-496 (accessed May 27, 2022)

Infliuensery: khto tse i yak z nymy pratsiuvaty.(2021). Ukrainskyi spektr. Available at: https://uaspectr.com/2021/12/16/inflyuensery-hto-tse-i-yak-z-nymy-pratsyuvaty/ (accessed May 24, 2022)

Malets V. (2021) Prosuvannia cherez infliuenseriv: z choho pochaty i yak znaity pidkhid do spivpratsi. Retailers. Available at: https://retailers.ua/uk/news/mneniya/13042-prodvijenie-cherez-inflyuenserov-s-chego-nachat-i-kak-nayti-podhod-k-sotrudnichestvu (accessed May 20, 2022)

Petrunkina L. (2021) Infliuensery: yak staty vplyvovym bloherom i skilky mozhna zarobliaty. Available at: https://www.depo.ua/ukr/life/inflyuenseri-yak-stati-vplivovim-blogerom-i-skilki-mozhna-zaroblyati-202109301367451 (accessed May 21, 2022)

TOP-15 ukrainskykh infliuenseriv v Instagram i TikTok. Available at: https://dentsu.com.ua/news/2021/10/TOP-15-ukrayinskykh-inflyuenseriv-v-Instagram-i-TikTok (accessed May 28, 2022)

Uriupova T. (2021) Zirky na roboti: yak pratsiuvaty z bloheramy. Available at: https://mind.ua/openmind/20222260-zirki-na-roboti-yak-pracyuvati-z-blogerami (accessed May 20, 2022)

Influencer Marketing: social media influencer market stats and research for 2022. Available at: https://www.insiderintelligence.com/insights/influencer-marketing-report/ (accessed May 24, 2022)

Maja Pawinska Sims (2021). Business leaders must be more accessible on social media. Available at:https://www.provokemedia.com/ (accessed May 27, 2022)

Rakuten Marketing – Influencer Marketing Global Survey-2019. Available at: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/03/Rakuten-2019-Influencer-Marketing-Report-Rakuten-Marketing.pdf (accessed May 24, 2022)

The age of influence: how to personalize social media. Available at: https://www.gwi.com/reports/age-of-influence (accessed May 20, 2022)

Werner, Geyser. (2022). The State of Influencer Marketing 2022: Benchmark Report. Available at: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/ (accessed May 26, 2022)

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 493
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Горобченко, О. (2022). ІНФЛЮЕНСЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ Е-БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-54
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ