РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, суб’єкт господарювання, пандемічні обмеження, воєнний стан

Анотація

У статті розкрито практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в сучасних умовах функціонування. Встановлено, що готельно-ресторанний бізнес як у період минулих років, так і зараз, перебуває у неочікуваних та несприятливих умовах. Визначено, що нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні, пандемічні обмеження, військова агресія ворога негативно позначаються на динаміці розвитку та функціонування суб’єктів готельно-ресторанної індустрії. З метою забезпечення розвитку та ефективного функціонування суб’єктів готельно-ресторанної справи в умовах сьогодення в державі запроваджуються програми та проєкти підтримки цієї сфери економічної діяльності за сприянням міжнародних організацій.

Посилання

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Тарасовський Ю. Все більше компаній готові платити працівникам і постачальникам. Головні факти з дослідження Gradus та KSE. URL: https://forbes.ua/news/vse-bilshe-kompaniy-gotovi-platiti-pratsivnikam-i-postachalnikam-golovni-fakti-z-doslidzhennya-gradus-ta-kse-28042022-5709

ДАРТ та UHRA запускають акцію з благодійного бронювання номерів в українських готелях. URL: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. URL: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-support-and-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future

Новий конкурс грантів МОМ для мікропідприємств та самозайнятих осіб. URL: https://gurt.org.ua/news/grants/78174/

Finansovi rezuljtaty do opodatkuvannja pidpryjemstv za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryjemstva (2010-2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Rentabeljnistj operacijnoji ta usijeji dijaljnosti pidpryjemstv za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryjemstva (2010-2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Tarasovsjkyj Ju. Vse biljshe kompanij ghotovi platyty pracivnykam i postachaljnykam. Gholovni fakty z doslidzhennja Gradus ta KSE. Available at: https://forbes.ua/news/vse-bilshe-kompaniy-gotovi-platiti-pratsivnikam-i-postachalnikam-golovni-fakti-z-doslidzhennya-gradus-ta-kse-28042022-5709

DART ta UHRA zapuskajutj akciju z blaghodijnogho bronjuvannja nomeriv v ukrajinsjkykh ghoteljakh. Available at: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. Available at: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-support-and-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future

Novyj konkurs ghrantiv MOM dlja mikropidpryjemstv ta samozajnjatykh osib. Available at: https://gurt.org.ua/news/grants/78174/

Переглядів статті: 888
Завантажень PDF: 1840
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Баженова, С., Пологовська, Ю., & Канцур, І. (2022). РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають