ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Ключові слова: блокчейн технології, цифровізація, цифрові технології, фінансовий ринок, фінансові послуги

Анотація

Стаття присвячена дослідженню використання блокчейн технологій на фінансовому ринку. Описано позитивний вплив впровадження новітніх цифрових технологій на якість фінансових послуг. Вивчено функціональне призначення блокчейн технологій, а також практику галузевого використання її у світі. Обґрунтовано необхідність законодавчої та нормативної регламентації використання цифрових технологій у фінансовій сфері. Здійснено огляд існуючих в Україні нормативних орієнтирів використання цифрових технологій в цілому та блокчейну зокрема. Проаналізовано базові статистичні данні використання блокчейн технологій на світових фінансових ринках: сфери використання, територіальна структура використання. Оцінено структуру фінансування та територіального поширення блокчейн технологій у світі. Здійснено огляд поширення блокчейн індустрії в Україні та окреслено перспективи потенціалу її використання на фінансовому ринку.

Посилання

Stijn Claessens and M Ayhan Kose BIS (2017). Macroeconomic implications of financial imperfections. BIS Working Papers. № 677. URL: https://www.bis.org/publ/work677.pdf

Чорнобай Л., Колендзян В. Особливості розвитку фінансового ринку в умовах цифрової економіки. URL: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8514/1/%D0%A0%D0%A4%D0%92-21-213-215.pdf

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025

Blockchain Development Trends 2021. URL: https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/02/OV-Blockchain-Dev-Q1-2021-_v7-1.pdf

Огляд блокчейн індустрії в Україні. Травень 2019, Київ. URL: https://bau.ai/wp-content/uploads/2019/05/Overview-of-the-blockchain-industry-in-Ukraine.pdf/

Ryan Browne. Blockchain start-ups raised a record $4.4 billion in the second quarter despite the slump in crypto prices. URL: https://www.cnbc.com/2021/07/22/blockchain-start-ups-raise-record-funding-despite-crypto-slump.html

Инвестиции в украинские стартапы выросли на $27 млн, до $571 млн – AVentures Capital. 2021. URL: https://inlnk.ru/godlB

Вергелюк Ю.Ю. Соціально-економічні наслідки резистентності фінансового ринку. Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 26–27.02.2019. Ірпінь : УДФСУ, 2019. С. 42–44.

Stijn Claessens and M Ayhan Kose BIS (2017). Macroeconomic implications of financial imperfections. BIS Working Papers. № 677. Retrieved from: https://www.bis.org/publ/work677.pdf

Chornobai L., Kolendzian V. Osoblyvosti rozvytku finansovoho rynku v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Features of financial market development in a digital economy]. Retrieved from: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8514/1/%D0%A0%D0%A4%D0%92-21-213-215.pdf (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku [Strategy for the development of fintech in Ukraine until 2025]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (in Ukrainian)

Blockchain Development Trends 2021. Retrieved from: https://outlierventures.io/wp-content/uploads/2021/02/OV-Blockchain-Dev-Q1-2021-_v7-1.pdf

Ohliad blokchein industrii v Ukraini (2019) [Overview of the blockchain industry in Ukraine]. Retrieved from: https://bau.ai/wp-content/uploads/2019/05/Overview-of-the-blockchain-industry-in-Ukraine.pdf/ (in Ukrainian)

Ryan Browne. Blockchain start-ups raised a record $4.4 billion in the second quarter despite the slump in crypto prices. Retrieved from: https://www.cnbc.com/2021/07/22/blockchain-start-ups-raise-record-funding-despite-crypto-slump.html

Investicii v ukrainskie startapy vyrosli na $27 mln, do $571 mln – AVentures Capital [Investments in Ukrainian startups increased by $ 27 million to $ 571 million – AVentures Capital]. Retrieved from: https://inlnk.ru/godlB (in Russian)

Verheliuk Yu.Yu. (2019) Sotsial'no-ekonomichni naslidky rezystentnosti finansovoho rynku [Socio-economic consequences of financial market resistance], Proceedings of the Aktual'ni ekonomichni, finansovi ta pravovi pytannia v umovakh Yevrointehratsii ta hlobal'noi konkurentsii (Ukraina, Irpin', 26-27.02.2019), Irpin': USFSU, pp. 42–44. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 412
Завантажень PDF: 388
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Вергелюк, Ю. (2022). ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають