БЕЗПЕКА ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇЇ СКЛАДНІСТЬ ДЛЯ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

Ключові слова: кібербезпека, кібератака, цифровізація, технології, бізнес

Анотація

Данна стаття присвячена дослідженню безпеки даних в інтернеті та її впливу на бізнес середовище, а також визначенню кола проблем, що виникають із розвитком онлайн підприємництва. Використання передових інформаційних технологій і досягнень науково-технічного прогресу дало людям неабиякі можливості для спілкування, тому проблема кібербезпеки є дуже актуальною у наш час. Зростання кількості підключених пристроїв веде до збільшення ризиків безпеки: від заподіяння фізичної шкоди людям і пошкодження обладнання до кібератак в мережі. Однією з основних проблем цифровізації є забезпечення захищеності даних. Захист даних – це набір процесів і практик, призначених для захисту вашої екосистеми критичних інформаційних технологій.

Посилання

Безуглий Д. Інформаційна безпека України: огляд останніх тенденцій. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 2(16). С. 13–17.

Державна служба статистики України. Київ, 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.03.2022).

Український інститут майбутнього. Київ, 2022. URL: http://www.uifuture.org (дата звернення: 19.04.2022).

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. Київ, 2020. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ukhvaleno-zakon-pro-zakhist-informatsii-v-telekomunikatsiynikh-sistemakh (дата звернення 13.10.2021.

Ajay Ohri. Importance of Data Security In 2021: Jigso Academy. 20 February, 2021. URL: https://www.jigsawacademy.com/blogs/cyber-security/importance-of-data-security/.

David Harrington. Data Security: Definition, Explanation and Guide: Varonis / Inside Out Security Blog. July 6, 2021. URL: https://www.varonis.com/blog/data-security/.

Data Security. Imperva, 2021. URL: https://www.imperva.com/learn/data-security/data-security/ (accessed: 12.01.2022).

Bezugliy D. (2018) Informaciyna bezpeka Ukrainu: oglyad ostannih tendenciy [Information security of Ukraine: an overview of recent trends]. Fizuko-matematuchna osvita, vol. 2(16), pp. 13–17.

Derjavna slujba statustuku Ukrainu. Kyiv, 2022. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (access date: 20.03.2022).

Ukrainskuy instutyt maibutniogo. Kyiv, 2022. Available at: http://www.uifuture.org (access date: 19.04.2022).

Ministerstvo ta komitet cifrovoi transformacii Ukrainu. Kyiv, 2020. Available at: https://thedigital.gov.ua/news/ukhvaleno-zakon-pro-zakhist-informatsii-v-telekomunikatsiynikh-sistemakh (accessed 13.10.2021.

Ajay Ohri. Importance of Data Security In 2021: Jigso Academy. 20 February, 2021. Available at: https://www.jigsawacademy.com/blogs/cyber-security/importance-of-data-security/

David Harrington. Data Security: Definition, Explanation and Guide: Varonis / Inside Out Security Blog. July 6, 2021. Available at: https://www.varonis.com/blog/data-security/

Data Security. Imperva, 2021. Available at: https://www.imperva.com/learn/data-security/data-security/ (accessed: 12.01.2022).

Переглядів статті: 274
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Дячек, О., Рябченко, К., & Доценко, А. (2022). БЕЗПЕКА ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇЇ СКЛАДНІСТЬ ДЛЯ НОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-16
Розділ
ЕКОНОМІКА