ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: війна, екологія, економіка, екологічна загроза, економічні втрати, ресурси

Анотація

Стаття присвячена вивченню еколого-економічних наслідків російсько-української війни. Проаналізовано та систематизовано основні фактори, що впливають на економіку та екологію України під час війни проти росії. У статті наведено приклад іноземного досвіду екологічного та економічного впливу на державу та світ під час військових дій. Проаналізовано та описано вплив побудови та утримання військових сил на споживання ресурсів. Вивчено факти екологічних злочинів окупаційних військ на території України та їх наслідки у довгостроковій перспективі. Визначено основні чинники впливу на екологічну ситуацію під час війни. Описані ключові можливі наслідки для економіки України. Наведені дані про кількість пошкодженої житлової та іншої інфраструктури, статистичні дані по кількості підприємств, що на даний час зупинили свою роботу.

Посилання

Economic impact of war – Economics Help. Economics Help. URL: https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/.

How does war damage the environment? CEOBS. URL: https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/.

Випадки потенційної шкоди довкіллю, спричинені російською агресією [Інтерактивна мапа]. (б. д.). Екодія. URL: https://ecoaction.org.ua/warmap.html

День війни з росією коштує Україні до $4 мільярдів. УКРІНФОРМ. 08.04.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3452024-den-vijni-z-rosieu-kostue-ukraini-do-4-milardiv-smigal.html

Забруднення землі та води, загибель тварин та птахів. УКРІНФОРМ. 11.04.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3454440-zabrudnenna-zemli-ta-vodi-zagibel-tvarin-ta-ptahiv.html

Загальні втрати економіки, понесені в ході війни. Київська школа економіки. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-infrastrukturi-stanovit-mayzhe-92-mlrd/

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/news/39028.html

Українська економіка під час війни. Що далі? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/15/685810/

Цены на нефть эталонных марок. (б. д.). Ставки, индексы, тарифы. URL: https://index.minfin.com.ua/markets/oil/

Economic impact of war – Economics Help. Economics Help. URL: https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/.

How does war damage the environment? CEOBS. URL: https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/.

Vypadky potentsiinoi shkody dovkilliu, sprychyneni rosiiskoiu ahresiieiu. Interaktyvna mapa [Cases of potential damage to the environment caused by Russian aggression, Interactive map]. (b. d.). Ecodia. URL: https://ecoaction.org.ua/warmap.html

Den viiny z rosiieiu koshtuie Ukraini do $4 miliardiv [The day of the war with Russia costs Ukraine up to $ 4 billion]. UKRINFORM. 04/08/2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3452024-den-vijni-z-rosieu-kostue-ukraini-do-4-milardiv-smigal.html

Zabrudnennia zemli ta vody, zahybel tvaryn ta ptakhiv [Pollution of land and water, death of animals and birds]. UKRINFORM. 04/11/2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3454440-zabrudnenna-zemli-ta-vodi-zagibel-tvarin-ta-ptahiv.html

Zahalni vtraty ekonomiky, poneseni v khodi viiny [Total economic losses suffered during the war. Kyiv School of Economics]. URL: https://kse.ua/en/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-infrastrukturi-stanovit-mayzhe-92-mlrd/

Ofitsiinyi sait Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine]. URL: https://mepr.gov.ua/news/39028.html

Ukrainska ekonomika pid chas viiny. Shcho dali? [Oil prices of reference marks. (b. d.). Rates, indices, tariffs]. URL: https://index.minfin.com.ua/markets/oil/

Tseny na neft etalonnykh marok. (b. d.). Stavky, indeksy, taryfy [Ukrainian economy during the war. What's next? Economic truth]. URL: https://www.althoughda.com.ua/columns/2022/04/15/685810/

Переглядів статті: 868
Завантажень PDF: 1040
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Сак, Т., Більо, І., & Ткачук, Ю. (2022). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-6
Розділ
ЕКОНОМІКА