МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Ключові слова: регіональна мережа, бізнес центри та інкубатори, кластери, франчайзинг, науково-дослідні мережі, альянси підприємців, індустріальні парки

Анотація

У запропонованій публікації викладено авторське бачення поняття «регіональна мережа». У вітчизняному економічному просторі надскладною є ідентифікація регіональних мереж, встановлення приналежності суб’єкта господарювання до неї. У статті розглянуто регіональні мережі двох типів – інфраструктурні та технологічні. Інфраструктурні об’єднання, до яких автор відносить регіональні бізнес-центри, бізнес-інкубатори, технологічні парки, кластери, крім підприємницьких структур, включають інші елементи ринкової системи: місцеві органи влади і управління, громадські організації, соціальні інститути. Технологічні регіональні мережеві об’єднання включають франчайзингові, науково-дослідні мережі, союзи/альянси підприємців. Вони складаються із підприємницьких структур, що вступають у мережеву взаємодію для вирішення індивідуальних задач за рахунок мережевих партнерів. Встановлено переваги та недоліки кожного із видів мереж для перетворення їх у драйвери економічного зростання регіону.

Посилання

Данилович-Кропивницька М.Л. Система критеріїв класифікації міжорганізаційних мереж. Економіка та суспільство. 2016. № 2. C. 260–264. URL: http://economyandsociety.in.ua

Власова Н.О., Колючкова О.В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку : монографія. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків : АдвА, 2012. 255 с.

Данилович-Кропивницька М.Л. Проблеми та перспективи формування регіональних франчайзингових мереж. Економіка та суспільство. 2022. № 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1129

Danylovych–Kropyvnytska M.L. The Cluster Structure of Economics: Word Practice of Building and Developing a Cluster. Zbiόr raportowόw Naukowych “Wspόłczesna nauka. Nowy wygląd”. Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.j. “Diamond trading tour”, 2015. 104 str.

Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций : учеб. пособие. Москва : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 339 с.

Danylovych-Kropyvnytska Marta. Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St.Grigorii Bogoslov”, 2020. Vol. 2. 317 p.

Danylovych-Kropyvnytska Marta. Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Science, 2020. 416 p. P. 355–364.

З лабораторії – в життя: як Україні опанувати трансфер технологій. URL: https://mind.ua/openmind/20236053-z-laboratoriyi-v-zhittya-yak-ukrayini-opanuvati-transfer-tehnologij (дата звернення: 25.03.2022)

Реєстр індустріальних парків. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b7c98e95-35ef-4e4b-a612-88a0404ac6d2&title=InformatsiiaProIndustrialni-promislovi-Parki-VkliucheniDoRestruIndustrialnikh-promislovikh-Parkiv (дата звернення: 30.03.2022)

Danylovych–Kropyvnytska M.L. (2016) Systema kryteriiv klasyfikatsii mizhorhanizatsiinykh merezh. Ekonomika ta suspilstvo, 2, 260–264. URL: http://economyandsociety.in.ua.

Vlasova N.O., Koliuchkova O.V. (2012) Rozdribni torhovelni merezhi: rehionalni faktory rozvytku: monohrafiia. Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli. Kharkiv: AdvA, 255 s.

Danylovych-Kropyvnytska M.L. (2022) Problemy ta perspektyvy formuvannia rehionalnykh franchaizynhovykh merezh. Ekonomika ta suspilstvo, 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1129

Danylovych-Kropyvnytska M.L. The Cluster Structure of Economics: Word Practice of Building and Developing a Cluster. Zbiόr raportowόw Naukowych “Wspόłczesna nauka. Nowy wygląd”. Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.j. “Diamond trading tour”, 2015. 104 str.

Sheresheva M.Yu. (2010) Formu setevoho vzaymodeistvyia kompanyi. Kurs lektsyi: ucheb. posobye. Moskva: Yzd. dom Hos. un-ta – Vusshei shkolu ekonomyky, 339 s.

Danylovych-Kropyvnytska Marta (2020) Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, Vol. 2. 317 p.

Danylovych-Kropyvnytska Marta (2020) Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Science, 416 p. P. 355–364.

Z laboratorii – v zhyttia: yak Ukraini opanuvaty transfer tekhnolohii. URL: https://mind.ua/openmind/20236053-z-laboratoriyi-v-zhittya-yak-ukrayini-opanuvati-transfer-tehnologij

Reiestr industrialnykh parkiv. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b7c98e95-35ef-4e4b-a612-88a0404ac6d2&title=InformatsiiaProIndustrialni-promislovi-Parki-VkliucheniDoRestruIndustrialnikh-promislovikh-Parkiv

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Данилович-Кропивницька, М. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ ОБ’ЄДНАНЬ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-2
Розділ
ЕКОНОМІКА