ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Діана Мовчан Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-2410-6531
  • Олексій Покойовий Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4306-7497
Ключові слова: бюджетне законодавство, податкова реформа, валютні операції, фінансова система

Анотація

Фінансова система є основою функціонування кожної країни. Від якості її формування та напрямів функціонування залежить добробут країни, рівень її конкурентних позицій на міжнародному рівні та економічне зростання в цілому. Створення досконалої фінансової системи держави – одна з основних умов функціонування економіки за будь-яких умов. Фінансова система України має багатий досвід, є історично сформованою, складною та цікавою економічною категорією. Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування фінансової системи України в умовах воєнного часу, відокремленню проблем та чинників, які впливають на недосконалість фінансової системи за утворених умов та аналізу її роботи під час війни. Розглянуто складові фінансової системи, проаналізовано елементи фінансової системи України та основні підходи до реформування фінансової системи під час воєнного стану.

Посилання

Тімашов В.О., Севастьяненко О.В. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання. Право і суспільство. 2021. № 2. С. 134–139.

Фінансова і валютна системи України: рік 2021-й. Укінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379681-finansova-i-valutna-sistemi-ukraini-rik-2021j-pandemicnij-krizovij.html

Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/

Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану (2022). URL: https://decentralization.gov.ua/news/14654

Воєнні дії вдарили по українському страховому ринку, але він продовжує працювати (2022). URL: https://forbes.ua/inside

Проект Закону України «Про фінансову систему України в особливий період» від 26 квіт. 2011 р. № 8442.

Timashov V.O., Sevastʹyanenko O.V. (2021) Finansova systema Ukrayiny: pravova kharakterystyka ta zakonodavche rehulyuvannya. Pravo i suspilʹstvo. № 2. S. 134–139.

Finansova i valyutna systemy Ukrayiny: rik 2021-y.Ukinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379681-finansova-i-valutna-sistemi-ukraini-rik-2021j-pandemicnij-krizovij.html

Ofitsiynyy sayt Natsionalʹnoho Banku Ukrayiny. Available at: https://bank.gov.ua/

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. Available at: https://tax.gov.ua/

Osoblyvosti byudzhetnoho protsesu v umovakh voyennoho stanu (2022). Available at: https://decentralization.gov.ua/news/14654

Voyenni diyi vdaryly po ukrayinsʹkomu strakhovomu rynku, ale vin prodovzhuye pratsyuvaty (2022). Available at: https://forbes.ua/inside

Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro finansovu systemu Ukrayiny v osoblyvyy period» vid 26 kvit. 2011 r. № 8442.

Переглядів статті: 1221
Завантажень PDF: 1038
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Маршук, Л., Мовчан, Д., & Покойовий, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-61
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ