СИСТЕМА ПРОДАЖІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА

Ключові слова: система продажів, торговельне підприємство, бізнес-процеси, адаптаційна модель

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність побудови системи продажів торговельних підприємств з урахуванням швидкої адаптації до зміни чинників непередбачуваного зовнішнього середовища. Розглянуто підходи до визначення системи продажів та подано власне поняття досліджуваної дефініції як сукупності бізнес-процесів, об’єднаних в моделі, реалізація яких забезпечує можливість встановлення зони зростання бізнесу та визначення нових векторів розвитку за різних економічних ситуацій. Досліджено сферу торгівлі України у 2016–2021 рр. і січні 2022 р. та за допомогою спроектованих спарклайнів встановлено основні тренди її розвитку з метою використання суб’єктами господарювання для формування системи продажів. Побудовано бізнес-модель адаптаційної системи продажів торговельних підприємств за процесним підходом з виділенням взаємопов’язаних елементів як підгрунтя визначення сценаріїв розвитку за різних економічних ситуацій.

Посилання

Бернович П. Як маркетинг та продажі зробити друзями. URL: https://leosvit.com/art/yak-marketyng-ta-prodazhi-zrobyty-druzyamy

Кулижский А. «Новая» система продаж: пора «нарезать» цены, а не рубить их топором. URL: https://kr.by/read/novaya-sistema-prodazh-pora-narezat-tseny-a-ne-rubit-ikh-toporom/

Літвінова В.О., Кічук О.С. Доступність товару у роздрібній торгівлі та втрачені продажі. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 7(72). С. 130–133.

Операційний CRM і управління бізнес-процесами. URL: https://e-contentum.com.ua/CRM-SALES

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http:www.ukrstat.gov.ua

Плоха О., Владико І. Удосконалення бізнес-процесу продажів на основі впровадження CRM системи. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/

Погляд у майбутнє: як зміниться система продажів за кілька років? URL: https://economy.24tv.ua/poglyad_u_maybutnye_yak_zminitsya_sistema_prodazhiv_za_kilka_rokiv_n690691

Проскурніна Н.В. Розвиток роздрібної торгівлі в умовах динамічної природи змін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22. Ч. 3. С. 34–38.

Савенко О. Математика для роздрібної торгівлі. URL: https://platforma-msb.org/matematyka-dlya-rozdribnoyi-torgivli-abo-yaki-pokaznyky-rahuvaty-nezalezhnij-kramnytsi/

Система продаж. URL: https://porarasti.com/sistema-prodazh-chto-eto-takoe-nuzhno-li-eto-vam/

Штефанич Д., Дячун О. Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 2. С. 124–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_13

Що таке альтметрики та на яких ресурсах аналізувати їхні показники? URL: https://ua.publ.science/uk/blog/chto-takoye-altmetriki-i-s-pomoshchyu-kakikh-resursov-ikh-analizirovat

Що таке система продажів. URL: https://fractus.com.ua/uk/blog/korysni-statti/prodazhi/yak-pobuduvati-sistemu-prodazhiv/

B2B, B2C, B2G, C2C: сегментація та специфіка. URL: https://avivi.pro/ua/blog/b2b-b2c-b2g-c2c-segmentatsiya-ta-spetsifika/

Bernovich P. Quam Marketing And Sales Fac Amicitia [How Marketing And Sales Make Friends]. Retrieved from: https://leosvit.com/art/yak-marketyng-ta-prodazhi-zrobyty-druzyamy (in Ukrainian)

Kulizhskiy A. Novae venditionis ratio: tempus est pretium "secare", nec securi ferire [The "new" sales system: it's time to "cut" prices, and not chop them with an ax]. Retrieved from: https://kr.by/read/novaya-sistema-prodazh-pora-narezat-tseny-a-ne-rubit-ikh-toporom/ (in Russian)

Litvinova V.O., Kichuk O.S. (2018) Availability of good in retail and lost sales [Availability of goods in retail and lost sales]. Nomenclator ONU nomine I.I. Mechnykov – Bulletin of ONU named after I.I. Mechnykov, 7(72), 130–133.

Operational CRM et processus negotii procuratio [Operational CRM and business process management]. Retrieved from: https://e-contentum.com.ua/CRM-SALES (in Ukrainian)

Official site of the State Statistics Service of Ucraine [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Plokha O., Vladiko I. Negotiatio venditionesque processus ex inducta systemate CRM emendando [Improving the business sales process based on the introduction of CRM system]. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/ (in Ukrainian)

Futura spectans: quomodo venditionis ratio paucis annis mutabitur? [Looking to the future: how will the sales system change in a few years?]. Retrieved from: https://economy.24tv.ua/poglyad_u_maybutnye_yak_zminitsya_sistema_prodazhiv_za_kilka_rokiv_n690691 (in Ukrainian)

Proskurnina N.V. (2018) Progressio commercii grossi in natura dynamica mutationis [Development of retail trade in the dynamic nature of change]. Bulletin de Uzhhorod National University – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 22, 34–38.

Savenko O. Mathematica in grosso [Mathematics for retail]. Retrieved from: https://platforma-msb.org/matematyka-dlya-rozdribnoyi-torgivli-abo-yaki-pokaznyky-rahuvaty-nezalezhnij-kramnytsi/ (in Ukrainian)

Sales systema [Sales system]. Retrieved from: https://porarasti.com/sistema-prodazh-chto-eto-takoe-nuzhno-li-eto-vam/ (in Ukrainian)

Stefanic D., Dyachun O. (2016) Sales procuratio, functiones et objectum orientationis [Sales management, its functions and object orientation]. Bulletin of Ternopil University Oeconomica – Bulletin of Ternopil National Economic University, 2, 124–132. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_13 (in Ukrainian)

Quae sunt altmetrica, et quae facultates ad explicandum effectum suum? [What are altmetrics and on what resources to analyze their performance?]. Retrieved from: https://ua.publ.science/uk/blog/chto-takoye-altmetriki-i-s-pomoshchyu-kakikh-resursov-ikh-analizirovat (in Ukrainian)

Quid est venditio ratio [What is a sales system]. Retrieved from: https://fractus.com.ua/uk/blog/korysni-statti/prodazhi/yak-pobuduvati-sistemu-prodazhiv/ (in Ukrainian)

B2B, B2C, B2G, C2C: justo ac speciali [B2B, B2C, B2G, C2C: segmentation and specifics]. Retrieved from: https://avivi.pro/ua/blog/b2b-b2c-b2g-c2c-segmentatsiya-ta-spetsifika/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 306
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Холод, С., & Павлова, В. (2022). СИСТЕМА ПРОДАЖІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-36
Розділ
ЕКОНОМІКА